fbpx

Det Progressive Akademi 2023

Hvad sker der bag kulisserne, når dansk politik vedtages og økonomiske visioner udformes? 

Det har du en unik chance for at blive klogere på til Det Progressive Akademi 2023.

Sammen med en række af Danmarks førende eksperter, debattører og politikere kan du blive klogere på de mest centrale perspektiver på samfund, økonomi og politik, når vi prøver at besvare spørgsmål som; 

Hvordan ser dansk økonomi og konkurrenceevnen egentlig ud? Hvordan sørger vi for en bæredygtig udvikling, der ikke giver en stærk social slagside? Hvilke antagelser ligger bag de økonomiske beregninger i ministerierne? Og hvordan sørger vi for et samfund i balance, hvor hverken dine forældres tegnebog eller bopæl afgør dine chancer i livet?

Hvis du brænder for at forstå og forandre økonomisk politik – så er Det Progressive Akademi et kursus for dig!

Kurset vil:

    • Gøre dig klogere på dansk politik, det danske arbejdsmarked og dansk økonomi samt de politiske og økonomiske forudsætninger for den skandinaviske velfærdsstat.
    • Give dig redskaberne til at gennemskue, navigere og deltage i den offentlige debat.
    • Give dig mulighed for at formulere reelle og progressive løsninger på nogle af de store udfordringer, vi står overfor, i et stærkt netværk af ligesindede fra både universitetsverdenen og fagbevægelsen.

Om Det Progressive Akademi

Sammen med ca. 25 andre akademister kommer du til at arbejde med nogle af de store udfordringer dansk økonomi står overfor – og du kommer til at diskutere forslag til løsninger.

Du vil blive præsenteret for både nyere viden og stærke holdningsbårne indlæg om politik, økonomi, velfærd og arbejdsmarked fra den nationale såvel som internationale scene. 

Undervisningen veksler mellem oplæg og indlæg fra bl.a. embedsmænd, cheføkonomer, toplobbyister, politikere, forskere og faglige meningsdannere, som forventer at blive udfordret med gode spørgsmål og refleksioner. Akademiet indeholder også gruppearbejde, hvor du sammen med dine medakademister udvikler progressive løsninger på nogle af samfundets store udfordringer.

Det er tænketankene Cevea og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), der står bag kurset og hovedparten af undervisningen. Cevea og AE ønsker at samle en gruppe af dygtige og engagerede studerende med forskellige uddannelsesbaggrunde. 

Med akademiet vil vi inspirere til reflekteret og progressiv tænkning, ved at give jer indblik i dansk økonomis maskinrum og de store udfordringer, som præger vores tidsalder. Som deltager på akademiet vil du blive en del af et netværk tilknyttet de to tænketanke og fagbevægelsen.

Det er gratis for studerende at deltage på akademiet, og kursister modtager et bevis for at gennemføre.

Hvad kræver det?

Det Progressive Akademi er i udgangspunktet forbeholdt studerende. 

For at komme med på akademiet skal du være interesseret i økonomi og samfund og have lyst til at indgå i diskussioner og arbejde med aktuelle samfundsudfordringer.

Akademiet kræver, at du kan finde tid cirka en aften hver anden uge samt deltage i et indledende heldagsseminar lørdag den 2. september og et afsluttende heldagsseminar lørdag den 2. december. Du skal deltage på alle kursets gange. Se vejledende kursusplan med temaer nedenfor.

Der vil være et pensum til hver undervisningsgang, som det forventes, at du læser. Kurset slutter med en mindre opgave.

Datoer og adresse

Samtlige kursusdage finder sted hos Tænketanken Cevea i HK Hovedstadens bygning på Svend Aukens Plads 11, 2300 København S.

Kursusgang 1: Status på dansk økonomi
Lørdag den 2. september

Kursusgang 2: Uddannelse og social mobilitet
Tirsdag den 12. september

Kursusgang 3: Arbejdsmarkedet under forandring
Tirsdag den 26. september

Kursusgang 4: Det skæve Danmarkskort
Tirsdag den 10. oktober

Kursusgang 5: Skrivekursus: Sådan skriver du aktivt, levende og engagerende
Tirsdag den 24. oktober

Kursusgang 6:  Balancer i den grønne omstilling
Tirsdag den 7. november

Kursusgang 7:  Nye vinde i finanspolitikken: Er regnemodeller og 2. generationsreformer vejen til grøn og retfærdig vækst?
Tirsdag den 21. november

Kursusgang 8: Afsluttende seminar
Lørdag den 2. december

Kursusgang 1: Status på dansk økonomi

I 2022 oplevede vi en historisk høj beskæftigelse og den højeste inflation i 40 år. Hvilke krisestyringsstrategier anvendes konkret politisk og administrativt? Hvordan gennemføres forvaltningspolitiske reorganiseringer med det formål at opbygge reformkapacitet? 

Kursusgang 2: Uddannelse og social mobilitet

I Danmark bryster vi os af vores samfundsmodel med fri og lige adgang til uddannelse og en høj grad af lighed. Men er det i virkeligheden mere fine principper på et papir og ikke så meget en praktisk realitet? Har vi reelt lige muligheder uanset vores forældres uddannelsesniveau og måske endda størrelsen på deres tegnebog? Og hvordan indretter vi vores uddannelsessystem, så den løfter de børn, der har mest brug for det for at få gode kort på hånden i deres kommende arbejdsliv? 

Kursusgang 3: Arbejdsmarkedet under forandring

Arbejdsmarkedet er under forandring i disse år, hvor ufaglærte job forsvinder og store årgange af faglærte går på pension, mens kun meget få nye faglærte kommer ind på arbejdsmarkedet fra erhvervsskolerne. Vi ser ind i en fremtid, hvor manglen på faglært arbejdskraft bliver stor, og det er med til at skabe ubalancer på arbejdsmarkedet. Samtidig vinder forskellige former for usikre ansættelser frem både i udlandet og herhjemme. Ved denne kursusgang skal vi undersøge, hvad både politikerne og fagbevægelsens svar er på de store udfordringer. Og hvad kan det betyde for den danske model og flexicurity? 

Kursusgang 4: Det skæve Danmarkskort

Den geografiske ulighed i Danmark er stigende. København og de andre store byer har i stigende grad udviklet sig til velhaverenklaver, hvor arbejderfamilierne flytter ud alt imens landkommuner og mindre byer ikke kan holde med udviklingen. Geografiske skævheder i boligmarkedet er ikke bare en af de mest håndgribelige eksempler på uligheden, men også en drivende motor for den voksende geografiske opdeling. Stigende opdeling betyder blandt andet, at vores nabo i højere grad ligner os selv, og vores børn oftere går i skole med klassekammerater med samme sociale baggrund. Det risikerer at svække den tillid og sammenhængskraft, der er fundamentet under vores samfundsmodel. Ved denne kursusgang stiller vi spørgsmålene: Hvilke tiltag kan normalisere udviklingen på boligmarkedet, så vi får en større geografisk balance? Hvordan sikrer vi, at de store byer også forbliver blandede byer? Og hvad er de progressive svar på vækstudfordringer i landkommunerne? 

Kursusgang 5: Skrivekursus: Sådan skriver du aktivt, levende og engagerende

Man kan have nok så gode pointer, idéer og forslag, men hvis man ikke evner at skrive dem på en levende, engagerende og overbevisende måde, kommer de ikke til at rykke noget ude i virkeligheden. Ved dette kursus sætter vi fokus på kommunikation og formidling. Der vil blive afholdt oplæg og workshops, hvor vi giver gode råd til, hvordan du bedst deltager i den offentlige debat med dit eget skriftlige produkt. Vi gennemgår, hvordan man strukturerer et argument, bygger et indlæg op og skriver om komplicerede emner på en tilgængelig og fængende måde. 

Forud for kursusgangen bedes deltagerne skrive et udkast til et debatindlæg på maks 3.000 tegn inkl. mellemrum om et selvvalgt emne. 

Kursusgang 6 :Balancer i den grønne omstilling

Den grønne omstilling er en nødvendighed for at imødegå klimaforandringerne og deres konsekvenser i både syd og nord. Men hvad skal der egentlig til for at omstille samfundet for at nå målene i klimaloven? Og hvordan skruer vi på de rigtige håndtag, så klimapolitikken ikke betyder, at regningen sendes til dem, der har mindst, og så vi ikke sender gode danske industrijob ud af landet til fjerne egne, hvor de kan svine i fred? 

Kursusgang 7: Nye vinde i finanspolitikken: Er nye regnemodeller og 2. generationsreformer vejen til grøn og retfærdig vækst?

De sidste 20-30 års økonomiske reformer har i høj grad handlet om at sænke skatterne og øge arbejdskraftsudbuddet gennem lavere sociale ydelser. Fortsætter vi ad den vej, vil det øge uligheden og den sociale utryghed. Derfor er opgaven i stedet at finde løsninger på, hvordan vi øger beskæftigelsen og velstanden i Danmark, samtidig med at vi mindsker uligheden og sikrer en retfærdig grøn omstilling. Grundlæggende handler det om, at vores samfund har brug for en række nye reformer af uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet, der tager sit udgangspunkt i at investere i menneskers muligheder. Og at klimaet og den grønne dagsorden også bliver en del af de finanspolitiske regnemodeller. Hvordan kan vi i fremtiden indregne de dynamiske effekter ved f.eks. uddannelse, sundhed og opkvalificering, og hvordan skaber man en miljø- og klimaøkonomisk model for dansk økonomi, der fremadrettet vurderer, hvordan økonomisk udvikling påvirker vores klima og miljø?

Kursusgang 8: Afsluttende seminar

På denne afsluttende seminardag samler vi op på forløbet og forsøger at danne et overblik over de emner, problemstillinger og løsninger, vi har diskuteret. Forud for dagen har deltagerne i grupper produceret en kort synopsis med en selvvalgt problemstilling, der tager udgangspunkt i ét eller flere af de gennemgåede emner. Synopserne har særlig fokus på at opstille konkrete politikforslag som progressive løsninger på de beskrevne problemer. På seminardagen fremlægger kursisterne deres synopser på 10 minutter med særligt fokus på de opstillede politikforslag. Fremlæggelsen skal lægge op til en uformel 15 minutters rundbordsdiskussion af politikforslagene med Ceveas direktør, Asbjørn Sonne Nørgaard, og AE’s direktør Lars Andersen  

Hvordan kan jeg komme med?

Du kan tilmelde dig det Progressive Akademi 2023 via tilmeldingsknappen højere oppe på siden eller via dette link: https://form.jotform.com/231014397821351

Har du spørgsmål til kurset eller ansøgningen, så kontakt enten uddannelses- og udviklingskonsulent i Cevea, Mathilde Kramer Lau: [email protected] / 29 82 82 43 eller kommunikationskonsulent i AE, Mette Skov Myrup på: [email protected] / 42 67 76 57.

KONTAKTPERSON

Mathilde Kramer Lau

TILMELDING

Tilmeld dig Det Progressive Akademi 2023 her!

ANDRE UDDANNELSER HOS CEVEA
SE ALLE
Det Progressive Akademi
Det Progressive Akademi 2023
Nu kan du tilmelde dig Det Progressive Akademi 2023! Det Progressive Akademi afholdes af Tænketanken Cevea og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
Øvrige
Korte målrettede forløb
Vil I arbejde med at opdyrke og ruste ildsjæle til at indgå i, markere sig på og starte debatter med perspektiver, viden og indsigt fra...