Faglig meningsdanner

Faglig Meningsdanner 2020 er en uddannelse der giver redskaberne til at gøre din virkelighed på jobbet til relevante indspark i aviser, radio og TV.

Du lærer at skrive blogindlæg og debatindlæg, der bliver læst. Du lærer at debattere, så du bliver hørt. Og du lærer at fortælle om dine erfaringer fra arbejdslivet, så andre lytter med.

Uddannelsen vil:

 • Give dig redskaber til at fortælle din og dine kollegers historie
 • Træne dig i mundtlige og skriftlige kommunikationsformer
 • Gøre dig skarp i brugen af sociale medier som Facebook og Twitter
 • Give dig et stærkt fagligt netværk af sparringspartnere og engagerede kolleger fra hele landet
 • Styrke dit engagement og troen på forandring
 • Skabe flere faglige stemmer, der kan kommunikere og formulere politik med udgangspunkt i almindelige menneskers hverdag og arbejdspladser

Undervisningsmetode

Uddannelsen bygger på historiefortælling som grundlæggende kommunikationsredskab. Og så benytter vi metoden offentlig aktionslæring.

Det betyder helt enkelt, at vi sammen skal øve os i at deltage i den offentlige debat, der hvor det får en betydning. Undervejs i uddannelsen kommer du til at lære at skrive og udgive blogindlæg, læserbreve, bruge de sociale medier og træne mundtlig debat.

Forløbet vil veksle mellem praktiske øvelser, gruppearbejde og oplæg fra en række dygtige oplægsholdere. Det kræver en indsats fra dig på de tre moduler, men også mellem modulerne, hvor du bl.a. skal skrive indlæg, bruge sociale medier og øve historiefortælling.

Datoer og sted

Uddannelsen løber over tre weekender i efteråret 2020, og derudover vil der blive afholdt et 4. modul i januar 2021:

 • Modul 1 er d. 28.-30. august 2020
 • Modul 2 er d. 9.-11. oktober 2020
 • Modul 3 er d. 20.-22. november 2020

Det er et krav, at du kan deltage alle dage på alle moduler. Modulerne vil blive afviklet i København.

Forventninger til dig

Uddannelsen er for dig under 35 år, som er passioneret og stolt af dit fag. Du behøver hverken at have en skarp tunge eller en spids pen – det skal vi nok lære dig. Det vigtigste er, at du har viljen og lysten til at gøre en forskel for dig og dine arbejdsfæller.

Derudover er det vigtigt, at du kan være med på alle modulerne samt afsætte tid til at arbejde med redskaberne imellem modulerne.

Pris & tilmelding

Prisen er som følger:

 • 1 deltager: 22.000 kr.
 • 2 deltagere: 40.000 kr.
 • 3 deltagere: 55.000 kr.

For flere end 3 deltagere fra samme organisation kan der forhandles en individuel pris.Din faglige organisation skal foruden deltagergebyret afholde udgifter til overnatning i forbindelse med uddannelserne, samt transportgodtgørelse til deltagerne efter egne refusionsregler.

Tilmelding sker til ungdomskonsulenten i dit forbund eller til  – det er en forudsætning for deltagelse at dit forbund betaler for din deltagelse og evt. transportgodtgørelse.

KONTAKTPERSON(ER)

Maria Gudme
+45 20 30 46 03

ANDRE UDDANNELSER HOS CEVEA
SE ALLE
Øvrige
Progressivt skrivekursus
Vil du være bedre til at skrive klart og overbevisende om komplicerede emner og sammenhænge, så budskabet fænger derude? Så skal du være med...
Øvrige
Korte målrettede forløb
Vil I arbejde med at opdyrke og ruste ildsjæle til at indgå i, markere sig på og starte debatter med perspektiver, viden og indsigt fra...
Meningsdanner
Pædagogisk meningsdanner
Er du pædagog for 6-18 årige? Drømmer du om, at virkeligheden fra fritidsklubber, SFO og lignende fylder mere i den offentlige debat? Så er det...
Meningsdanner
Lærer og meningsdanner
Er du lærer? Drømmer du om, at virkeligheden fra klasseværelset og skolegården fylder mere i den offentlige debat? Så er det dig, vi leder efter!