fbpx

Korte målrettede forløb

Vores korte uddannelser klæder en gruppe deltagere på til at tage det første skridt ud i den offentlige debat med egne erfaringer – og vi hjælper dem med rent faktisk at tage det.

Hver dag er der historier i medierne, som handler om arbejdsliv. Men alt for sjældent er det de ansatte selv, der fortæller, hvordan deres arbejdsliv er. Det vil vi i Cevea gerne hjælpe med at lave om på.

På kurset giver vi deltagerne en ny forståelse af, hvad det vil sige at tage ordet og engagere sig i sit arbejdsliv og -vilkår både internt og ikke mindst eksternt.

På kurset lærer deltagerne at skrive debatindlæg om deres eget arbejdsliv og hverdag, så andre læser med.

De korte forløb

Uddannelserne tager udgangspunkt i skriftlig meningsdannelse og tager form af en weekend samt en opsamlingsdag. Efter endt uddannelse vil organisationen have en gruppe aktive medlemmer i et netværk, der har fået vækket nysgerrigheden, er blevet udfordret og klædt på til – med større gennemslagskraft – at tage målgruppens arbejdspladsperspektiver ind i en bredere lokal og national debat. Det er talentuddannelse, efteruddannelse og muligheden for at knytte nogle medlemmer (endnu) tættere på organisationen end tidligere.

Hvorfor de korte uddannelser?

I Cevea har vi god erfaring med, at uddannelserne hjælper organisationer til at ruste og samle nye stemmer, der er mere autentiske, har et længerevarende aftryk og en anden repræsentation i den offentlige debat end de traditionelle og formelle stemmer.

Derudover hjælper forløbet organisationen til at lokalisere, opdyrke og øge initiativkraften hos nye og allerede eksisterende talenter, der kan træde frem som rollemodeller og fyrtårne indadtil – og være med til at styrke og udvikle organisationen.

Og så skaber uddannelsen stærke netværk på tværs af og i organisationen, der rækker langt ud i fremtiden.

Vi har gjort det før

Vi har tidligere lavet korte uddannelser for blandt andre Bibliotekarforbundet og Dansk Magisterforening. Vi har derfor god erfaring med at tilpasse og udvikle de korte uddannelser til den specifikke målgruppe og deres behov.

“Det hele var anvendeligt. Der var tænkt over, hvad oplæggene skulle føre til, og den afsatte tid til at skrive, med efterfølgende feedback, fungerede virkelig godt”.

– Deltager på kort uddannelse med Dansk Magisterforening.

Kunne du og din organisation tænke jer at lave en kort uddannelse med os, er I altid velkommen til at kontakte os. 

Cevea vil i forbindelse med de korte uddannelser stå for udvikling af indhold samt afvikling af forløbet og den følgende opsamlingsdag.

Samarbejdspartneren vil typisk stå for rekruttering af deltagere, kontakt til deltagere før og under uddannelsen samt at indhente evt. interne oplægsholdere fra organisationen.

Målgruppen afgrænses, så der opnås et så stærkt som muligt fællesskab. Det bør således være en målgruppe, der både har noget på spil og noget til fælles.

Kontaktpersoner

ANDRE UDDANNELSER HOS CEVEA
SE ALLE
Det Progressive Akademi
Det Progressive Akademi 2023
Nu kan du tilmelde dig Det Progressive Akademi 2023! Det Progressive Akademi afholdes af Tænketanken Cevea og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
Øvrige
Korte målrettede forløb
Vil I arbejde med at opdyrke og ruste ildsjæle til at indgå i, markere sig på og starte debatter med perspektiver, viden og indsigt fra...