fbpx

Det Progressive Akademi 2022

Hvad sker der bag kulisserne, når dansk politik vedtages og økonomiske visioner udformes? 

Det har du en unik chance for at blive klogere på netop nu, hvor vi åbner for ansøgninger til Det Progressive Akademi 2022.

Sammen med en række af Danmarks førende eksperter, debattører og politikere kan du blive klogere på de mest centrale perspektiver på samfund, økonomi og politik, når vi prøver at besvare spørgsmål som; 

Hvordan ser dansk økonomi og konkurrenceevnen egentlig ud? Hvordan sørger vi for en bæredygtig udvikling, der ikke giver en stærk social slagside? Hvilke antagelser ligger bag de økonomiske beregninger i ministerierne? Og hvordan sørger vi for et samfund i balance, hvor hverken dine forældres tegnebog eller bopæl afgør dine chancer i livet?

Hvis du brænder for at forstå og forandre økonomisk politik – så er Det Progressive Akademi et kursus for dig!

Kurset vil:

    • Gøre dig klogere på dansk politik, det danske arbejdsmarked og dansk økonomi samt de politiske og økonomiske forudsætninger for den skandinaviske velfærdsstat.
    • Give dig redskaberne til at gennemskue, navigere og deltage i den offentlige debat.
    • Give dig mulighed for at formulere reelle og progressive løsninger på nogle af de store udfordringer, vi står overfor, i et stærkt netværk af ligesindede fra både universitetsverdenen og fagbevægelsen.

Om Det Progressive Akademi

Sammen med ca. 25 andre akademister kommer du til at arbejde med nogle af de store udfordringer dansk økonomi står overfor – og du kommer til at diskutere forslag til løsninger.

Du vil blive præsenteret for både nyere viden og stærke holdningsbårne indlæg om politik, økonomi, velfærd og arbejdsmarked fra den nationale såvel som internationale scene. 

Undervisningen veksler mellem oplæg og indlæg fra bl.a. embedsmænd, cheføkonomer, toplobbyister, politikere, forskere og faglige meningsdannere, som forventer at blive udfordret med gode spørgsmål og refleksioner. Akademiet indeholder også gruppearbejde, hvor du sammen med dine medakademister udvikler progressive løsninger på nogle af samfundets store udfordringer.

Det er tænketankene Cevea og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), der står bag kurset og hovedparten af undervisningen. Cevea og AE ønsker at samle en gruppe af dygtige og engagerede studerende med forskellige uddannelsesbaggrunde. 

Med akademiet vil vi inspirere til reflekteret og progressiv tænkning, ved at give jer indblik i dansk økonomis maskinrum og de store udfordringer, som præger vores tidsalder. Som deltager på akademiet vil du blive en del af et netværk tilknyttet de to tænketanke og fagbevægelsen.

Det er gratis for studerende at deltage på akademiet, og kursister modtager et bevis for at gennemføre.

Hvad kræver det?

For at komme med på akademiet skal du være interesseret i økonomi og samfund og have lyst til at indgå i diskussioner og arbejde med aktuelle samfundsudfordringer.

Akademiet kræver, at du kan finde tid cirka en aften hver anden uge samt deltage i et indledende heldagsseminar lørdag den 3. september og et afsluttende heldagsseminar lørdag den 19. november. Du skal deltage på alle kursets gange. Se vejledende kursusplan med temaer nedenfor.

Der vil være et pensum til hver undervisningsgang, som det forventes, at du læser. Kurset slutter med en mindre opgave.

Datoer

Kursusgang 1: Den danske model under lup
Lørdag d. 3/9, kl. 9.30-16  

Kursusgang 2: Ulighed, uddannelse og social mobilitet 
Onsdag d. 21/9, kl. 17-20.30 

Kursusgang 3: Balancer i den grønne omstilling
Onsdag d. 28/9, kl. 17-20.30

Kursusgang 4: Nye vinde i finanspolitikken
Onsdag d. 12/10, kl. 17-20.30

Kursusgang 5: Skrivekursus: Sådan skriver du aktivt, levende og engagerende
Tirsdag d. 25/10, kl. 17-20.30 

Kursusgang 6:  Arbejdsmarkedet under forandring 
Torsdag d. 3/11, kl. 17-20.30

Kursusgang 7:  Det skæve Danmarkskort: Provinsnostalgi og gentrificeret urbanisering?
Onsdag d. 9/11, kl. 17-20.30 

Kursusgang 8: Afsluttende seminar
Lørdag d. 19/11, kl. 9.30-15.30

Kursusgang 1: Den danske model under lup

Den danske model bliver rost til skyerne på tværs af hele det politiske spektrum, men hvordan står det egentlig til med modellen? Hvordan klarer den udfordringerne fra platformsøkonomien og hvad med EU’s indflydelse på arbejdsmarkedet? På første modul slår vi tonen an for hele akademiet og går den danske model efter i sømmene. Vi ser på udfordringer og løsninger, og diskuterer om modellen faktisk formår at leve op til sit gode rygte.

Kursusgang 2: Ulighed, uddannelse og social mobilitet

I Danmark bryster vi os af vores samfundsmodel med fri og lige adgang til uddannelse og en høj grad af lighed. Men er det i virkeligheden mere fine principper på et papir og ikke så meget en praktisk realitet? Har vi reelt lige muligheder uanset ens forældres uddannelsesniveau og måske endda størrelsen på deres tegnebog? Og hvordan indretter vi vores uddannelsessystem, så den løfter de børn, der har mest brug for det for at få gode kort på hånden i deres kommende arbejdsliv?

Kursusgang 3: Balancer i den grønne omstilling

Den grønne omstilling er en nødvendighed for at imødegå klimaforandringerne og deres konsekvenser i både syd og nord. Men hvad skal der egentlig til for at omstille samfundet for at nå målene i klimaloven? Og hvordan skruer vi på de rigtige håndtag, så klimapolitikken ikke betyder, at regningen sendes til dem, der har mindst, og så vi ikke sender gode danske industrijob ud af landet til fjerne egne, hvor de kan svine i fred?

Kursusgang 4: Nye vinde i finanspolitikken

De sidste 20-30 års økonomiske reformer har i høj grad handlet om at sænke skatterne og øge arbejdskraftsudbuddet gennem lavere sociale ydelser. Fortsætter vi ad den vej vil det øge uligheden og den sociale utryghed. Derfor er opgaven i stedet at finde løsninger på, hvordan vi øger beskæftigelsen og velstanden i Danmark, samtidig med at vi mindsker uligheden. Grundlæggende handler det om, at vores samfund har brug for en række nye reformer af uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet, der tager sit udgangspunkt i at investere i menneskers muligheder og hvordan kan vi i fremtiden indregne de dynamiske effekter ved f.eks. uddannelse, sundhed og opkvalificering. 

Kursusgang 5: Skrivekursus: Sådan skriver du aktivt, levende og engagerende

På denne kursusgang sætter vi det skrevne ord i højsædet. På skriveværkstedet holdes oplæg og workshops, og vi giver gode skriveråd til deltagernes egne skriftlige produkter. Vi gennemgår hvordan man strukturerer et argument, bygger et indlæg op og skriver om komplicerede emner på en tilgængelig og fængende måde.

Forud for kursusgangen bedes deltagerne skrive et udkast til et debatindlæg på max. 3.000 tegn inkl. mellemrum om et selvvalgt emne.

Kursusgang 6: Arbejdsmarkedet under forandring

Arbejdsmarkedet er under forandring i disse år, hvor ufaglærte job forsvinder og store årgange af faglærte går på pension, mens få nye faglærte kommer ind på arbejdsmarkedet fra erhvervsskolerne. Robotter og anden automatisering gør entré på virksomhederne – men er det godt eller skidt for lønmodtagerne? I landene omkring os vinder forskellige former for usikre ansættelser samtidig frem, men hvordan ser det egentlig ud herhjemme, hvor vi har den danske model og flexicurity? Og hvad er fagbevægelsens svar på de store udfordringer?

Kursusgang 7: Det skæve Danmarkskort: Provinsnostalgi og gentrificeret urbanisering?

Den geografiske ulighed i Danmark er stigende. København og de andre største byer har i stigende grad udviklet sig til velhaverenklaver, arbejderfamilierne flytter ud, alt imens landkommuner og mindre byer ikke kan holde med udviklingen. Geografiske skævheder i boligmarkedet er ikke bare en af de mest håndgribelige eksempler på uligheden men også en drivende motor for den voksende geografiske opdeling. Hvilke tiltag kan normalisere udviklingen på boligmarkedet, så vi får en større geografisk balance? Hvordan sikrer vi, at de store byer også forbliver blandede byer? Og hvad er de progressive svar på vækstudfordringer i landkommunerne?

Kursusgang 8: Afsluttende seminar

På denne afsluttende seminardag samler vi op på forløbet og forsøger at danne et overblik over de emner, problemstillinger og løsninger, vi har diskuteret. Seminaret vil også byde på deltagelse af oplægsholdere udefra der sammen med deltagerne vil hjælpe med at komme med bud på løsninger. 

Hvordan kan jeg komme med?

Hvis du er studerende, kan du ansøge om at komme med på akademiet gratis. Både bachelor- og  kandidatstuderende med stor interesse for politik og økonomi kan søge om optagelse. Det er ikke et krav, at du har (haft) specifikke fag eller kurser i økonomi og politik.

Hvis du er færdiguddannet, kan du tage akademiet som et efteruddannelseskursus betalt af din arbejdsgiver. I så fald behøver du ikke sende en ansøgning, men kan skrive til [email protected].

Hvis akademiet lyder som noget for dig, så ansøg via tilmeldingen i højre side.

I formularen skal du vedhæfte en motiveret ansøgning, hvor du skal uddybe, hvordan du vil bruge de færdigheder, akademiet kan give dig, i dit kommende arbejdsliv, dit frivillige engagement i civilsamfundsorganisationer og lignende. Du må derudover gerne tilføje CV, karakterer og lignende oplysninger i din ansøgning, hvis det er relevant. Ansøgningsfrist d. 15. juni 2022. Du vil få svar senest den 1. juli 2022. 

Har du spørgsmål til kurset eller ansøgningen, så kontakt enten uddannelses- og udviklingskonsulent i Cevea, Thomas Juhl: [email protected] / 53 70 07 64 eller kommunikationskonsulent i AE, Mette Skov Myrup på: [email protected] / 42 67 76 57.

KONTAKTPERSON

Thomas Juhl

ANDRE UDDANNELSER HOS CEVEA
SE ALLE
Det Progressive Akademi
Det Progressive Akademi 2022
Der er nu åbent for ansøgninger til Det Progressive Akademi efteråret 2022. Ansøgningsfristen er den 15. juni 2022.
Masterclass
Masterclass 2022: Arbejdsmarkedet: Udfordringer, løsninger og politisk gennemslagskraft
Vi har inviteret de skarpeste eksperter og de mest erfarne forhandlere til at gøre os klogere på arbejdsmarkedets udfordringer. Når forløbet er...
Meningsdanner
Faglig Influencer
Brænder du for at være en stærk stemme for dit fag på de sociale medier? Så grib muligheden og bliv faglig influencer!
Øvrige
Korte målrettede forløb
Vil I arbejde med at opdyrke og ruste ildsjæle til at indgå i, markere sig på og starte debatter med perspektiver, viden og indsigt fra...