Om Ceveas uddannelsesarbejde

Som en aktiv del af arbejdet henimod et Danmark, hvor alle har lige muligheder for at deltage, udvikle sig og få reel indflydelse på egen tilværelse, udvikler og afholder Cevea demokratisk forankrede meningsdanneruddannelser. Vi uddanner hvert år nye stærke stemmer med udgangspunkt i faglighed, erfaring og lysten til at finde løsninger.

Danmark mangler stemmer fra arbejdspladser på tværs af landet, der træder frem, deler deres viden, siger deres mening og sætter fremtidens dagsorden i den offentlige debat. 

Gennem en vifte af forskellige uddannelser og kurser - altid tilpasset samarbejdspartneren og med dygtige kommunikatorer som undervisere - udvikler og støtter vi talentfulde meningsdannere individuelt og som et fællesskab i deres vej ud i den offentlige debat.

Du kan finde en række af meningsdanneruddannelserne beskrevet her.

Fordi vi har arbejdet og udviklet adskillige både lange og korte uddannelses-, rådgivnings- og træningsforløb samt eksperimenteret med koncepter, tilgange og undervisningsmetoder med fokus på handling, står vi i dag i en unik position til at levere uddannelser i høj kvalitet og konstant udvikling.

Uddannelsernes læringstilgang: Offentlig aktionslæring

Ceveas uddannelser er baseret på metoden offentlig aktionslæring. Det betyder, at vi på uddannelserne lader deltagerne handle aktivt med reelle meningsdanner-projekter i offentligheden; og at vores kursister bruger offentligheden som klasseværelse. Det ses fx i form af debatindlæg, happenings, offentlige arrangementer og andre, selvstændige projekter.

Dermed skaber vi ikke kun et godt læringsmiljø, men konkrete resultater undervejs i uddannelsen.

Kontakt

Vi samarbejder om tilpassede uddannelser med en række eksterne parter, herunder fagforbund, interesseorganisationer og politiske netværk og vi er klar til at udvikle nye uddannelsesforløb i samarbejde med nye partnere.

Vi kan også levere kortere foredrag om meningsdannelse i fagbevægelsen, uddannelsesdag om Ceveas analytiske kerne- og temaområder, facilitere forandringsprocesser og meget mere.

Har du en idé til et forløb eller uddannelse, spørgsmål vedrørende de enkelte uddannelser eller om Ceveas uddannelsesarbejde generelt, er du velkommen til at kontakte Louise Juul Jensen på eller tlf. +4526827052.