Kvindelig meningsdanner

Danmark har brug for meningsdannere, der har erfaringer fra virkeligheden, noget på hjertet, modet til at gøre en forskel og til at lade deres stemme høre i den offentlige debat.

Inddragelse af flere kvinder i den offentlige debat er afgørende for at højne kvaliteten af samfundsdebatten, og inddrage stemmer, som ikke i tilstrækkelig grad bliver hørt.

Man skal ikke skoles for at have en mening. Men træning, inspiration og øvelser styrker din kommunikationsevne og skærper dine argumenter så du kan bringe dit budskab frem i lyset. Dét er målet med uddannelsen Kvindelig meningsdanner.

I samarbejde med FIU-ligestilling afholder Cevea derfor et 6 måneders uddannelsesforløb med start i januar 2016. Her vil du sammen med dine medkursister, og under kyndig vejledning og inspiration fra kvindelige politikere, medie-eksperter og etablerede meningsdannere, trænes i at brænde igennem mediemuren og samtidig skærpe din politiske selvtillid.

Baggrunden for uddannelsen: skævvridningen i den offentlige debat

På trods af, at flertallet af medarbejderne ved vores velfærdssamfunds frontposter er kvinder, er 80% af de, der blander sig i velfærdsdebatten, mænd. Samtidig er under hvert tredje indlæg på avisernes debatsider skrevet af en kvinde. Gennemsnitligt set er det kun hver fjerde kilde, medierne refererer til, som er en kvinde.

Dette skyldes sjældent, at kvinder bliver sorteret fra på redaktionerne. I højere grad er der en tendens til, at kvinder ofte er usikre på om deres budskab, viden og evner er kvalificerede, interessante og relevante for omverden. Dette gælder ikke mindst for velfærdens frontlinje-medarbejdere som pædagoger, skoleledere og SOSU-assistenter, men ligeledes kvindelige ledere, eksperter og forskere.

Når den offentlige debatkultur bliver ensidig, bliver vores viden om samfundet og vores opfattelse af hvordan det bedste samfund indrettes i bedste fald unuanceret, i værste fald forkert. Det er et problem for Danmark, fordi vi mister vigtige stemmer og uvurderlig viden i samfundsdebatten. Men det er også et problem vi kan forandre. Denne uddannelse er et skridt på vejen.

Find mere information:

Øverst på siden finder du i menuen mere information om uddannelsesdage, uddannelsens indhold og ansøgning.
Hvis du efter endt læsning har yderligere spørgsmål, eller hvis du kender en sej kvinde som bør få kendskab til uddannelsen, er du altid velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Mia Jo på: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Kvindelig Meningsdanner har betydet, at jeg er blevet aktiv i den offentlige debat, og at mit budskab er nået ud til rigtig mange mennesker. Hvis ikke det var for Cevea, var jeg aldrig kommet ud over rampen.