Lærer og meningsdanner

Er du en lærer med holdninger til folkeskolen og samfundet omkring dig? Drømmer du om, at virkeligheden fra klasseværelset og skolegården fylder mere i den offentlige debat? Så er det dig, vi leder efter!

OBS. Uddannelsen i 2019 er afsluttet. Hold øje med siden her for information om fremtidigt udbud af uddannelsen. 

Tænketanken Cevea og DLF har med dedikerede folkeskolelærere afviklet en spændende uddannelse i meningsdannelse - en uddannelse i at gøre sin lærerstemme hørt. Hvorfor? Fordi vi mangler lærere, der vil og tør blande sig i den offentlige debat med perspektiver, erfaringer og indsigt fra klasseværelset. Stemmer, der ved hvad der sker i den danske folkeskole - og vil udvikle både den og det danske velfærdssamfund.

På uddannelsen trænes du i redskaberne og modet til at gøre din virkelighed, viden og indsigt til relevante og slagkraftige indspark i både aviser, radio og TV, samt på de sociale medier.

“På Lærer og meningsdanner er jeg blevet både skarp og bedre til at markere mig med min viden som lærer. Jeg har fået en stemme, andre lytter til. Og jeg har fået en tro på forandring igen!”
Tidligere deltager på Lærer og Meningsdanner

Bliv lærer og meningsdanner og lær at træde frem for faget, dine kolleger og eleverne!

Uddannelsen vil give dig:

  • Konkrete redskaber til at kommunikere med udgangspunkt i din egen lærerfaglighed og -erfaringer.
  • Indgående viden om det danske velfærdssamfund anno 2019 og sammenhængen mellem velfærdssamfund, profession og meningsdannelse.
  • Det nødvendige mod til at gøre din stemme gældende.
  • Et stærkt netværk af engagerede kolleger og lærere fra hele Danmark, du kan bruge resten af livet.

Hvis du overvejer at tilmelde dig - gør det! Det er givende både for dig og folkeskolen. Kampen er vigtig at kæmpe!
Tidligere deltager på Lærer og Meningsdanner

Sådan gør vi

Uddannelsen bygger på historiefortælling som kommunikationsredskab. Og så benytter vi metoden offentlig aktionslæring. Det betyder helt enkelt, at vi sammen skal øve os i at deltage i den offentlige debat, der hvor det får en betydning.

Undervejs i uddannelsen kommer du til at lære at skrive og udgive blogindlæg, læserbreve, bruge de sociale medier og træne mundtlig debat.

Forløbet vil veksle mellem praktiske øvelser, gruppearbejde og oplæg fra en række dygtige oplægsholdere. Det kræver en indsats fra dig på de 3 moduler, men også i tiden mellem modulerne, hvor du bl.a. skal skrive indlæg, bruge sociale medier og øve historiefortælling.

Du kan læse blogindlæg fra tidligere deltagere på: www.skolenindefra.dk

Forventninger til dig

Uddannelsen er målrettet dygtige, engagerede og passionerede lærere i folkeskolen.

Du behøver hverken have en skarp tunge eller en spids pen. Det skal vi nok lære dig. Det vigtigste er, at du har mod og lyst til at gøre en forskel for eleverne, dine kolleger og dig!

Det er et krav, at du kan deltage på alle moduler og kan sætte tid af mellem modulerne, til at øve dig på det du har lært.

Den reelle eksamen er virkeligheden: Satte vi en dagsorden? Engagerede vi vores kolleger? Trådte vi et skridt frem? Dét er lakmusprøven på uddannelsens og deltagernes succes.

Praktisk

OBS. Uddannelsen er afviklet, men nedenfor fremgår det seneste forløbs datoer. Det giver et indtryk af omfanget af kursusdage. 

Modul 1: 28. februar-2. marts 2019
Modul 2: 4.-6. april 2019
Modul 3: 23.-25. maj 2019
Opsamlingsdag: efteråret 2019 - fastlægges senere.

Uddannelsen foregår på Danmarks Lærerforenings kursussteder forskellige steder i landet. DLF dækker kost, logi, transport og evt. frikøb for de kursusdage, der falder på arbejdsdage.

Sådan søger du (Vær opmærksom på at ansøgningsrunden er afsluttet!)
Den seneste rekrutteringsrunde indebar at ansøgeren indsendte en motiveret ansøgning samt et debatindlæg, de har skrevet.

* I den motiverede ansøgning skal du bl.a. skrive om, hvorfor du søger uddannelsen; om der er konkrete begivenheder, der får dig til at søge. Om hvilke udfordringer du ser for dit fag i dag og fremover. Om hvilke faglige og politiske emner der optager dig. Om på hvilken måde du gerne vil bidrage til udviklingen af din arbejdsplads og din profession. Om du tidligere har prøvet kræfter med at skrive blog- og debatindlæg eller på anden vis deltaget i den offentlige debat. Om hvad du håber at få ud af uddannelsen som Lærer og Meningsdanner.

* Debatindlægget kan være et, du har skrevet til anledningen, eller et du tidligere har sendt til en avis.

Da der er et begrænset antal pladser, sker optagelse på uddannelsen på baggrund af den samlede ansøgning.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til uddannelsen, så kontakt Cevea på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                                                                                      

 

Cevea har skabt muligheder, de har en vist en vej henimod forandring og ind i skoledebatten, som har fungeret rigtig godt for mig. Igennem træning i blogskrivning, debatindlæg og kronikker har jeg fået et talerør til omverdenen. Med disse redskaber i rygsækken sprang jeg ud på dybt vand og deltager nu aktivt i skoledebatten i Danmark på skolenindefra.dk, Twitter, Facebook og i diverse aviser.