Ulighedens Danmarkskort 2017 | Andelen af befolkningen med grundskole som længste uddannelse

På kortet herunder kan du se, hvor stor en procentdel af kommunens borgere, hvis længste gennemførte uddannelse er grundskolen. Klik på de enkelte kommuner og se de specifikke tal – eller vælg en af kategorierne i højre side og se, hvordan kommunerne fordeler sig. Brug pilene i højre side og se tallene for de enkelte år 2008-2017.

Vi ved fra mange opgørelser, at uddannelse er en stærk indikator for ulighed og udsathed gennem hele livet. Kortet her viser andelen af befolkningen med grundskole som længste uddannelse.

På det uddannelsesmæssige landkort står særligt det nordvestlige Jylland, Sydøstdanmark og Vestsjælland negativt frem. Også i forstadskommunerne vest for hovedstaden har mange borgere kun grundskoleuddannelse. Modsat har meget lave andele af befolkningen kun grundskoleuddannelse i kommunerne nord for Købehavn.

De fire kommuner, hvor den højeste andel af de 25-54-årige i 2017 havde grundskole som længste uddannelse, er Lolland, Læsø, Morsø og Ishøj. Her havde hhv. 30,5 procent, 28,2 procent, 27,3 procent og 27,2 procent af den voksne befolkning blot grundskoleuddannelse.

Modsat ligger Gentofte, Frederiksberg og Rudersdal Kommune, hvor hhv. 7,3 procent, 8,2 procent og 8,5 procent af de 25-54-årige ikke havde en længere uddannelse end grundskolen i 2017.

Dermed var andelen af 25-54-årige, der ikke havde længere uddannelse end grundskolen, mere end fire gange så stor i Lolland som i Gentofte Kommune.

Det generelle billede for uddannelsesniveau har ændret sig betydeligt gennem de seneste 10 år. Hvor der i 2008 var 37 kommuner, hvor mere end 25 procent havde grundskolen som deres længste uddannelse, var der i 2017 kun syv. Altså uddannes de yngre generationer mere i dag, end de ældre generationer gjorde tidligere.

Teknisk anmærkning: Andelen af befolkningen med grundskole som længst fuldførte uddannelse er udregnet ved brug af Danmarks Statistiks tabeller HFUDD10 og FOLK1A.

Andelen af befolkningen med grundskole som længste uddannelse er udregnet med folketal for 25-54-årige pr. 1. januar året efter uddannelsesniveauet registreres. Dvs. at antal borgere i kommunen er opgjort 1. januar det pågældende år, mens antallet af borgere med en given uddannelse er opgjort 1. oktober året inden.

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbank; HFUDD10: Antal 25-54-årige personer med grundskole (H10) som længst fuldførte uddannelse i kommunen i alt; og FOLK1A: Folketal den 1. i kvartalet efter område, køn, alder og civilstand, 25-54-årige pr. første januar det angivne år, og egne beregninger.