Ulighedens Danmarkskort 2017 | Indkomst

På kortet herunder kan du se, hvor stor gennemsnitsindkomsten for kommunens borgere er. Klik på de enkelte kommuner og se de specifikke tal – eller vælg en af kategorierne i højre side og se, hvordan kommunerne fordeler sig. Brug pilene i højre side og se tallene for de enkelte år 2012-2016.

Danskerne bliver gennemsnitligt rigere. Vi har set på danskernes A-indkomster, der dækker over løn, pension og offentlige ydelser, før der er trukket A-skat. Når man ser på den overordnede udvikling i A-indkomst de seneste fem år, har tallet ændret sig en smule. I 2012 var den gennemsnitlige A-indkomst 274.419 kroner pr. person. I 2016 var gennemsnitsindkomsten 286.944 kroner – det svarer til en stigning på 4,6 procent.

Der er stor forskel kommunerne imellem. Ser vi på 2016-indkomsterne, finder vi i toppen Gentofte, Rudersdal og Hørsholm Kommune, hvis borgere i gennemsnit havde en A-indkomst på mere end 400.000 kroner. De tre kommuner er i alle år (2012-2016) kommunerne med de højeste indkomster, og i alle år ligger de over 400.000 kroner i gennemsnit. Herefter følger bl.a. Lyngby-Taarbæk, Allerød, Furesø og Dragør Kommune, hvor borgerne i kommunen gennemsnitligt i 2016 havde A-indkomster på mere end 350.000 kroner.

I den anden ende af listen ligger Langeland Kommune, Læsø Kommune, Ærø Kommune og Lolland Kommune, der alle havde en gennemsnitsindkomst på mindre end 240.000 kroner i 2016.

Stort set alle jyske kystkommuner, hele Fyn og Sydsjælland ligger generelt i den lave ende og under gennemsnittet for hele landet. Flere af de Nordsjællandske kommuner, særligt de der ligger lige nord for København, ligger som de eneste kommuner i den højeste indkomstkategori. De høje indkomster er generelt koncentreret i oplandet til de to største byer, Aarhus og København. Dem, der bor i Aarhus og Københavns Kommune, har dog selv gennemsnitlige indkomster.

Gentofte og Langeland Kommune er i 2016 henholdsvis kommunen med den højeste og den laveste gennemsnitsindkomst pr. person. I Gentofte Kommune havde borgerne en gennemsnitsindkomst pr. person på 448.679 kroner i 2016, mens Langelands borgere i gennemsnit havde indkomst på 232.555 kroner. Forskellen mellem de to kommuners gennemsnitsindkomst er 216.124 kroner – svarende til, at Gentoftes borgere i gennemsnit tjener næsten dobbelt så meget som borgerne i Langeland Kommune i 2016.

I 2012 havde Læsø Kommune den laveste gennemsnitsindkomst for borgere i kommunen, 221.979 kroner, og Gentofte Kommune den højeste, 423.681 kroner – svarende til en forskel på 201.702 kroner. Billedet er dermed nogenlunde uændret, men med en forskel i 2016, der var 14.422 kroner større ift. 2012.

Teknisk anmærkning: For indbyggere i kommunen er udregnet den gennemsnitlige A-skattepligtige indkomst, som er defineret ved indkomster, hvoraf der trækkes foreløbig A-skat. Det dækker over løn, dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, pension og lign., stipendier (SU) og anden A-indkomst.

Tallene er korrigeret ift. Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks, så indkomsterne over tid er sammenlignelige. Alle A-indkomster er regulerede til 2016-niveau.

Bornholms Kommune er defineret som ”Landsdelen Bornholm”, og inkluderer således også Christiansø Kommune.

Kilde: Danmarks Statistik, A-indkomst efter indkomsttype, køn, enhed, område og tid. Tabel: AINDK1, variable: A-skattepligtig indkomst i alt, gennemsnit for personer i kommunen.