Ulighedens Danmarkskort 2017 | Iværksatte anbringelser af børn

På kortet herunder kan du se, hvor stor en promille af kommunens børn, der for hvert år er blevet anbragt uden for hjemmet. Klik på de enkelte kommuner og se de specifikke tal – eller vælg en af kategorierne i højre side og se, hvordan kommunerne fordeler sig. Brug pilene i højre side og se tallene for de enkelte år 2011-2016.

Danmarkskortet viser, hvor stor en del af alle børn i hver kommune i Danmark, der i 2016 blev anbragt uden for hjemmet af myndighederne. Iværksatte anbringelser fortæller, hvor mange nye anbringelser der har været i løbet af et år og altså ikke noget om det samlede antal af anbragte børn. For hele Danmark lå andelen af iværksatte anbringelser på 2,6 børn ud af 1000, altså 2,6 promille.

Ser man bort fra den meget fattigt befolkede Læsø Kommune, skete den største andel nye anbringelser i 2016 i Lolland Kommune, hvor næsten 9,1 promille blev anbragt uden for hjemmet. Det svarede i alt til 64 børn. Til sammenligning blev der i Allerød kommune, som har næsten samme størrelse, kun anbragt fem børn uden for hjemmet i 2016.

Ligesom i Allerød blev mindre end 1 promille af kommunens børn i Solrød, Skanderborg, Rebild og Aabenraa anbragt i 2016. Modsat anbragtes over 4 promille af kommunens børn i 2016 i store kommuner som Herning, Køge og Høje Taastrup.

Andelen af iværksatte anbringelser svinger meget fra område til område i Danmark. Hvor der i København, Frederiksberg og i kommunerne rundt om Aarhus blev anbragt under 2 promille af kommunernes børn, så er andelen højere på over 3 promille i Nordjylland, Lolland-Falster og Vest- og Sydsjælland.

Selvom nogle landsdele generelt har flere anbringelser end andre, er der også store forskelle mellem kommuner, som grænser op mod hinanden. Det gælder f.eks. i Egedal og i Frederikssund, hvor andelen af anbragte børn i 2016 lå på hhv. 0,76 og 4,48 promille. Det samme gør sig gældende for nabokommunerne Aabenraa og Tønder, hvor tallene i 2016 lå på 0,99 og 3,60 promille.

Teknisk anmærkning: Promillen af børn i kommunen der blev anbragt i 2016 er udregnet ved brug af Danmarks Statistiks tabel FOLK1A, Folketal den 1. i kvartalet efter område og alder. Det er udregnet, hvor mange 0-17-årige, der blev anbragt pr. 1000 0-17-årige i kommunen. Anbringelserne er opgjort ultimo året, mens folketal er opgjort pr. 1. januar det følgende år.

Bornholms Kommune er defineret som ”Landsdelen Bornholm”, og inkluderer således også Christiansø Kommune.

Kilde: Danmarks Statistik, tabel: ANBAAR4 ”Iværksatte anbringelser af børn og unge efter administrations kommune, tid, alder og anbringelsessted”. Variable: Administrationskommune, alder, år og egne beregninger.