Ulighedens Danmarkskort 2017 | Personer i lavindkomstfamilier

På kortet herunder kan du se, hvor stor en procent af kommunens borgere, der bor i lavindkomstfamilier. Klik på de enkelte kommuner og se de specifikke tal – eller vælg en af kategorierne i højre side og se, hvordan kommunerne fordeler sig. Brug pilene i højre side og se tallene for de enkelte år 2000-2016.

Lavindkomstfamilier er familier, som lever for mindre end halvdelen af medianindkomsten for husstande i Danmark. Danmarks fattigste børn lever i disse familier, og derfor er andelen af personer i lavindkomstfamilier en god indikator for, hvor i landet børnefattigdommen er mest udbredt.

Fra 2015 til 2016 er Danmark gået fra at have 438.338 til 472.004 personer i lavindkomstfamilier, hvilket svarer til at der er kommet 33.666 personer flere i lavindkomstfamilierne. Andelen af personer i lavindkomstfamilier stiger dermed over hele landet fra sammenlagt 7,8 til 8,3 procent af landets borgere.

Danmarkskortet viser, at andelen af personer i lavindkomstfamilier generelt er størst i de store byer. I København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg, ligger andelen af personer, der lever i lavindkomstfamilier, alle steder over 10 procent. Et stort forbehold for tallene er, at denne statistik for lavindkomstfamilier inkluderer studerende, der med stor sandsynlighed kun er relativt fattige i en midlertidig periode og sjældnere har børn.

Sammenlagt bor næsten 42 procent af alle danske lavindkomstfamiliepersoner i disse fem kommuner, selvom blot 25 procent af den samlede befolkning bor i de fire store byer.

Det indikerer en stor ulighed, når en rig kommune som Frederiksberg samtidig har en høj andel lavindkomstfamilier. Det samme gør sig ikke gældende i de rige kommuner nord for København og vest for Aarhus, hvor mindre end fire procent af indbyggerne i Egedal og Allerød, Skanderborg og Favrskov lever i lavindkomstfamilier. Uligheden ser altså ud til at være størst i de store byer.

Københavns kommune ligger højest i andelen af personer i lavindkomstfamilier med 15,7 procent af kommunens borgere. Det svarer til i alt 91.955 personer. Inkluderer man Frederiksberg Kommune, lander tallet på 103.411 personer i lavindkomstfamilier i hovedstaden. Den laveste andel af personer i lavindkomstfamilier finder man med 3,6 procent i kommunerne Egedal og Allerød.

På Københavns Vestegn (Brøndby, Høje Taastrup, Albertslund og Ishøj) og på Lolland-Falster er andelen af personer i lavindkomstfamilier høj med over 8 procent alle steder, mens tallene generelt ligger lavt på under 6 procent i Nord- og Østsjælland uden for hovedstaden og i kommunerne rundt om Aarhus.

Teknisk anmærkning: Bornholms Kommune er defineret som ”Landsdelen Bornholm”, og inkluderer således også Christiansø Kommune.

Den kommunale statistik indeholder pensionister og studerende, hvorfor statistikken vil overvurdere den reelle familie – og børnefattigdom, særligt omkring storbyerne, hvor der er mange studerende. Det har ikke været muligt at rense for effekten af studerende på kommuneniveau.

Kilde: Danmarks Statistik, tabel: IFOR12A og IFOR12P: Personer i lavindkomstfamilier (i pct. af gruppen) efter kommune og indkomstniveau. Variable: Kommune, indkomstniveau og år.