Ulighedens Danmarkskort - Beskæftigelsesgrad

Kortet herunder viser Danmarks kommuner farvet efter andelen af borgere, der har et arbejde.

Personers tilknytning til arbejdsmarkedet påvirker i høj grad deres økonomiske råderum og sociale handlemuligheder. Derudover har det også en afgørende rolle for kommunernes skatte- og udgiftsgrundlag. Det er dyrt for kommuner at have langtidsledige. Dermed forstærkes det økonomiske pres på de kommuner, der har mange uden for arbejdsmarkedet.

Nok har Danmark et af verdens højeste beskæftigelsesniveauer, men når det er sagt, er der store forskelle mellem kommunerne. Som det ses på kortet, er beskæftigelsesgraden højest i kommunerne umiddelbart nord for Hovedstaden samt i Midtjylland. Egedal Kommune har den højeste beskæftigelsesgrad (80,3 pct.), mens Lolland kommune har den laveste (60,3 pct.). I 2013 var den samlede beskæftigelsesgrad 70,7 pct..

Der er hele 20 procentpoint til forskel på beskæftigelsesgraden i Egedal og på Lolland. Den beskæftigelsesmæssige ulighed kommunerne imellem er dermed vokset betydeligt fra 2012 til 2013. I 2012 var forskellen mellem den højeste og laveste beskæftigelsesgrad ca. 15 procentpoint.

Se andre socioøkonomomiske danmarkskort:

Gennemsnitlig a-skattepligtig indkomst

Gennemsnitlig Formueindkomst (brutto)

Andel i RKI-registeret

Andel i beskæftigelse

Andel der kun har en grundskoleuddannelse

Antal anmeldte forbrydelser pr 100 indbyggere

Samlet socioøkonomisk kort