Ulighedens Danmarkskort - Børns adgang til voksenstøtte

Her kan du se, hvor stor en andel af skolebørnene i din kommune, der har en voksen på skolen de kan tale med, hvis de får brug for det.

I hovedstadsområdet er der i de fleste kommuner en relativ lille andel, der har en voksen på skolen, de kan tale med. I Nord- og Vestsjælland står det lidt bedre til, men andelen af børn, der kan tale med en voksen er stadig relativt lille. På Lolland Faster, er der derimod relativt mange skolebørn, som kan tale med en voksen, hvis de har brug for det.

Spørgsmålet i undersøgelsen lød: ”Har du en voksen på skolen, du kan tale med hvis du får brug for det?”. Der var tre svarmuligheder til spørgsmålet: ”Ja”, ”Nej” og ”Ved ikke”. Kort ovenfor viser andelen af børn, der har svaret ”ja”.

Data stammer fra Data stammer fra Dansk Center for Undervisningsmiljøs Termometerundersøgelse 2013/14, der hvert år foretages blandt ca. 70.000 skolebørn i 4-10. klasse fordelt på skoler over hele landet.

Se andre kort over skolebørns trivsel i de forskellige kommuner:

  1. Andelen af børn, som er glade for at gå i skole
  2. Andelen af børn, der har mange venner i klassen eller i skolen
  3. Andelen af børn, der har en voksen i skolen som de kan tale med hvis de har brug for det
  4. Andelen af børn, der føler sig sunde og raske
  5. Andelen af børn, der er interesserede i at lære i skolen