Ulighedens Danmarkskort - Børns helbred

Her kan du se, hvor stor en andel af børnene i din kommune, der har et godt selvvurderet helbred.

På Sjælland er der kun 4 kommuner, hvor mere end 90,7 pct. af børnene føler sig sunde og raske. Disse kommuner, er alle velhavende kommuner i hovedstadsområdet. I den anden ende, hvor andelen af børn, der føler sig sunde og raske er lav, finder vi blandt andet Aabenraa, Lolland og Glostrup.

Kortet viser andelen af børn i de enkelte kommuner, der har svaret, at de ”altid” eller ”for det meste” føler sig sunde og raske. Heldigvis føler langt de fleste børn sig sunde og raske, og uligheden er i denne variabel mindre end i de andre variable, der måler børns trivsel.

Data stammer fra Data stammer fra Dansk Center for Undervisningsmiljøs Termometerundersøgelse 2013/14, der hvert år foretages blandt ca. 70.000 skolebørn i 4-10. klasse fordelt på skoler over hele landet.

Se andre kort over skolebørns trivsel i de forskellige kommuner:

  1. Andelen af børn, som er glade for at gå i skole
  2. Andelen af børn, der har mange venner i klassen eller i skolen
  3. Andelen af børn, der har en voksen i skolen som de kan tale med hvis de har brug for det
  4. Andelen af børn, der føler sig sunde og raske
  5. Andelen af børn, der er interesserede i at lære i skolen