Ulighedens Danmarkskort - Børns interesse i at lære

Her kan du se, hvor stor en andel af børnene fra 4.-10. klasse i din kommune, der er interesserede i at lære i mange eller alle fag.

Der er en stor forskel på hvor stor en andel af børnene, der er interesseret i at lære i de forskellige kommuner. I Lolland kommune er der kun 73,3 pct. af børnene, der er interesseret i at lære i skolen, mens det er hele 88,5 pct. i Dragør Kommune.

Spørgsmålet i undersøgelsen lød "Er du interesseret i at lære i skolen?" Der var fire svarmuligheder: "Ja, i alle fag", "Ja, i mange fag ", ”I nogle fag", "Nej, i meget få fag ", "Nej, ikke i nogen fag ". Vores kort viser hvor stor en andel af skolebørnene der har svaret "Ja, i alle fag" og "Ja, i mange fag".

Data stammer fra Data stammer fra Dansk Center for Undervisningsmiljøs Termometerundersøgelse 2013/14, der hvert år foretages blandt ca. 70.000 skolebørn i 4-10. klasse fordelt på skoler over hele landet.

Se andre kort over skolebørns trivsel i de forskellige kommuner:

  1. Andelen af børn, som er glade for at gå i skole
  2. Andelen af børn, der har mange venner i klassen eller i skolen
  3. Andelen af børn, der har en voksen i skolen som de kan tale med hvis de har brug for det
  4. Andelen af børn, der føler sig sunde og raske
  5. Andelen af børn, der er interesserede i at lære i skolen