Ulighedens Danmarkskort - Dårlige betalere (RKI)

Kortet herunder viser Danmarks kommuner farvet efter andelen af borgere i RKI-registret.

Andelen af RKI-registrerede borgere er et parameter, der ikke blot viser, hvor stor en andel af de enkelte kommuners indbyggere der har så store problemer med privatøkonomien, at de ikke kan imødekomme deres udeståender og gæld. Det viser også, hvor mange der i fremtiden har sværere ved at tage nye lån, starte forretning mv. Hvis en kommune har mange borgere i RKI-registret, indikerer det altså, at der er mange med svære økonomiske problemer.

Kommunerne nord for København er karakteriseret ved, at kun en lille andel af indbyggerne er i RKI-registret. Allerød er den kommune med færrest dårlige betalere – kun 2,1 pct. af indbyggerne er registreret i RKI. I Lolland Kommune er hver tiende indbygger registreret i RKI, og Lolland placerer sig hermed dårligst af alle kommuner. På landsplan er 5,24 pct. af danskerne registrerede i RKI.

Se andre socioøkonomomiske danmarkskort:

Gennemsnitlig a-skattepligtig indkomst

Gennemsnitlig Formueindkomst (brutto)

Andel i RKI-registeret

Andel i beskæftigelse

Andel der kun har en grundskoleuddannelse

Antal anmeldte forbrydelser pr 100 indbyggere

Samlet socioøkonomisk kort