Ulighedens Danmarkskort: A-indkomst

Kortet herunder viser Danmarks kommuner farvet efter gennemsnittet af indbyggernes a-skattepligtige indkomst, som dækker over løn-, overførsels- og pensionsindkomster m.m. Indkomster fra aktier og formue m.m. er altså ikke inkluderet.

Indkomstuligheden i de danske kommuner svinger fra en gennemsnitlig indkomst på 208.000 kr. om året til 378.000 kr. Til sammenligning er den gennemsnitlige indkomst på landsplan 256.720 kr.

Størstedelen af kommunerne med højest indkomst pr. indbygger ligger i området nord for København. Indbyggerne i Gentofte Kommune har den højeste gennemsnitsindkomst på hele 378.000 kr. om året efterfulgt af Hørsholm og Rudersdal Kommune med gennemsnitsindkomster på over 370.000 kr.

Kommunerne med den laveste gennemsnitsindkomst udgøres primært af Sydsjælland og ø-kommunerne. Læsø er kommunen med den laveste gennemsnitsindkomst på kun 208.000 kr. om året. Umiddelbart herefter kommer Ærø, Langeland, Samsø og Lolland, som alle har gennemsnitsindkomster under 220.000 kr. om året.

Se andre socioøkonomomiske danmarkskort:

Gennemsnitlig a-skattepligtig indkomst

Gennemsnitlig Formueindkomst (brutto)

Andel i RKI-registeret

Andel i beskæftigelse

Andel der kun har en grundskoleuddannelse

Antal anmeldte forbrydelser pr 100 indbyggere

Samlet socioøkonomisk kort