Ulighedens Danmarkskort - Kriminalitet

Kortet herunder viser Danmarks kommuner farvet efter antal anmeldte forbrydelser årligt pr. 100 indbyggere.

Graden af kriminalitet er i høj grad med til at påvirke trygheden i et lokalsamfund. Den kan også indikere, hvor stor risikoen er for en kommunes borgere for at ryge ud i kriminalitet pga. dårlige sociale og økonomiske vilkår.

Nordsjælland har relativt mange anmeldte forbrydelser, og Allerød Kommune har flest anmeldte forbrydelser pr. indbygger (28,5). Ærø Kommune er til gengæld den kommune med mindst kriminalitet – her er der kun 3,38 anmeldte forbrydelser per 100 indbygger. Landsgennemsnittet er på 9,34 anmeldte forbrydelser pr. 100 borgere. En af årsagerne til den høje kriminalitet i velstående kommuner er muligvis, at der er mange indbrud.

Se andre socioøkonomomiske danmarkskort:

Gennemsnitlig a-skattepligtig indkomst

Gennemsnitlig Formueindkomst (brutto)

Andel i RKI-registeret

Andel i beskæftigelse

Andel der kun har en grundskoleuddannelse

Antal anmeldte forbrydelser pr 100 indbyggere

Samlet socioøkonomisk kort