Ulighedens Danmarkskort - Skoleglæde

Se andelen af børn, der er glade for at gå i skole i din kommune

Der er stor ulighed børnenes skoleglæde i de forskellige kommuner. I Lolland Kommune er det kun 70,1 pct. af de 1057 adspurgte børn glade for at gå i skole, mens der i Rudersdal Kommune, nord for København, er 89.3 pct. af de 1256 adspurgte børn, som er glade for at gå i skole.

Børnene i undersøgelsen blev stillet spørgsmålet ”Er du glad for at gå i skole?” De der tæller med i andelen af ”skoleglade” er dem, der enten svarede ”Ja, altid” eller ”Ja, for det meste”.

Data stammer fra Data stammer fra Dansk Center for Undervisningsmiljøs Termometerundersøgelse 2013/14, der hvert år foretages blandt ca. 70.000 skolebørn i 4-10. klasse fordelt på skoler over hele landet.

Se andre kort over skolebørns trivsel i de forskellige kommuner:

  1. Andelen af børn, som er glade for at gå i skole
  2. Andelen af børn, der har mange venner i klassen eller i skolen
  3. Andelen af børn, der har en voksen i skolen som de kan tale med hvis de har brug for det
  4. Andelen af børn, der føler sig sunde og raske
  5. Andelen af børn, der er interesserede i at lære i skolen