Ulighedens Danmarkskort - Venner i skolen

Her kan du se, hvor stor en andel af børn der har mange venner i klassen eller i skolen i din kommune.

Der er meget forskel på hvor mange venner børnene har i skolen eller i klassen. I Aabenraa kommune er det kun 75 pct. af børnene, der har mange venner mens det er hele 86,9 pct. af skolebørnene der har mange venner i Gentofte.

Børnene i 4.-6. klasse undersøgelsen er blevet spurgt "har du nogen venner i klassen", mens skolebørnene i 7.-10. klasse er blevet spurgt "har du nogen venner i skolen". Kortet viser andelen af alle skolebørn fra 4.-10. klasse, som har svaret at de har en del eller mange venner.

Data stammer fra Data stammer fra Dansk Center for Undervisningsmiljøs Termometerundersøgelse 2013/14, der hvert år foretages blandt ca. 70.000 skolebørn i 4-10. klasse fordelt på skoler over hele landet.

Se andre kort over skolebørns trivsel i de forskellige kommuner:

  1. Andelen af børn, som er glade for at gå i skole
  2. Andelen af børn, der har mange venner i klassen eller i skolen
  3. Andelen af børn, der har en voksen i skolen som de kan tale med hvis de har brug for det
  4. Andelen af børn, der føler sig sunde og raske
  5. Andelen af børn, der er interesserede i at lære i skolen