Masterclass: Velfærden udfordret. Nye strategier til en ny virkelighed

Kom med på en interessant masterclass om det udfordrede velfærdssamfund og få ny viden til dit arbejde og din organisation fra førende internationale og nationale eksperter.

Hvordan sikrer vi, at vi i fremtiden har en velfærd af høj kvalitet og for de mange, når rammerne for den ændrer sig fundamentalt de kommende år? Hvordan påvirker nye teknologier forholdet mellem borger og stat? Hvilken rolle spiller lederne, medarbejderne og de faglige organisationer i at udvikle en velfærd, der er bæredygtig og social - også i morgen?

Fremtidens velfærd giver ikke sig selv. Den økonomiske og teknologiske udvikling, demografien, arbejdsmarkedsudviklingen og ændringer i borgernes forventninger stiller krav til at vi tænker og arbejder med velfærden anderledes end i dag - og at vi er i stand til løbende at træffe nye, svære valg.

Det kræver kort sagt, at vi er på forkant.

Derfor tilbyder Tænketanken Cevea en helt ny, koncentreret og skræddersyet masterclass for ansatte og valgte i fagbevægelsen. Vi stiller skarpt på både udfordringer, visioner, løsninger og strategier for fremtidens velfærd.

På masterclassen præsenterer vi den nyeste viden fra førende internationale og nationale eksperter. I et lukket læringsrum skal du sammen med andre diskutere og reflektere over, hvordan vi egentlig bygger fremtidens velfærd. Udover at blive opdateret på området kommer du også til at indgå i et dynamisk netværk, der rækker ud over masterclassen.

På masterclassen får du:

  • Ny og indgående viden om presserende udfordringer for og de nødvendige løsninger til et velfærdssamfund i hastig forandring.
  • Et skarpt blik på at udvikle, analysere og organisere velfærden - og plads til fælles diskussioner, refleksion og udvikling af nye veje.
  • Adgang til et netværk og en fordomsfri dialog med valgte, ledere og rådgivere med indgående interesse for velfærd på tværs af fagbevægelsen.

 

 De taler

På masterclassen vil du bl.a. møde følgende oplægsholdere:

- Laura Hartman (SE): Formand for Tillitsdelegationen i Sverige, professor i nationaløkonomi og ekstern rådgiver ved Boston Consulting Group. Laura står i spidsen for den svenske pendant til ledelseskommissionen ‘Tillitsdelegationen’, der arbejder med at finde nye veje til en bedre styring og ledelse i den offentlige sektor.

- Pernille Tranberg (DK): Grundlægger af  DataEthics Consulting. Medstifter af den europæiske non-profit tænkehandletank DataEthics.eu og rådgiver i dataetik. Pernille kaster et blik på digitaliseringens konsekvenser og hvordan de forandrer relationen mellem borgere og velfærdsmedarbejdere.

- Niels Fuglsang (DK): Erhvervs-PhD ved Cevea og CBS. Niels arbejder med finansministeriets regnemetoder, og kritiserer dem for at være forklædt som objektive, selvom de er dybt politiserede - du kan læse mere i denne kronik i Berlingske.

… og mange flere! Listen af oplægsholdere udvides og udvikles løbende, så de passer bedst muligt til både programmet og deltagerne. Du kan holde dig opdateret og læse mere om programmet både længere nede på siden eller her.

 

Sådan gør vi

Vi mødes fire formiddage og en eftermiddag i løbet af vinteren 2018/2019:

Kursusgang 1: Fredag d. 23. november 2018 formiddag kl. 9-13.30 inkl. frokost

Kursusgang 2: Fredag d. 14. december 2018 formiddag kl. 9-13.30 inkl. frokost

Kursusgang 3: Fredag d. 11. januar 2019 formiddag kl. 9-13.30 inkl. frokost

Kursusgang 4: Fredag d. 1. februar 2019 eftermiddag kl. 13-16.30 med efterfølgende middag

Kursusgang 5: Fredag d. 22. februar 2019 formiddag kl. 9-13.30 inkl. frokost 

Hver kursusgang stiller skarpt på et specifikt tema, der knytter sig til udviklingen i velfærden.

 
 
1. Velfærden ved en skillevej - udfordringer og nye visioner  
 
2. Velfærdsøkonomi og nye modeller
 
3. Styr på styringen og medarbejderne med
 
4. Velfærden i en ny digital tid  
 
5. Faglige strategier: Hvordan realiseres visionerne?

  
På masterclassen vil vi veksle mellem inspirationsoplæg fra førende eksperter samt fælles diskussioner på holdet og med oplægsholderne. Drøftelserne vil sikre dig som deltager mest muligt output i forhold til dit og din organisations arbejde og strategi.
Formiddagen slutter med en netværksfrokost fra 12.30-13.30. Den ene af kursusgangene afholdes om eftermiddagen, hvorefter vi går ud og spiser sammen.

 

 Sådan kommer du med

Masterclassen henvender sig særligt til politisk valgte, ledere, konsulenter og rådgivere i fagbevægelsen, der arbejder med og interesserer sig for det danske velfærdssamfund - og ønsker ny og grundlæggende viden om, dybere indsigt i og en større forståelse af udfordringerne og mulighederne omkring de omvæltninger, velfærdsstaten lige nu og fremtidigt står overfor.

Du kan eksempelvis være politisk udviklingskonsulent, der arbejder med organisationens samlede strategi på velfærd. Du kan være valgt politiker med et eller flere af temaerne som dit primære arbejdsområde. Du kan være nyansat eller erfaren konsulent, der skal inspireres og have ny viden.

Pris: Masterclassen koster kr. 22.500 pr. deltager. Udgifterne dækker deltagelse på alle fem kursusgange, forplejning samt danske og internationale oplægsholdere. Er I flere fra samme organisation kan der tages højde for dette i prissætning.

Sted: København. Adresse annonceres på et senere tidspunkt.

Tilmelding: Det foregår gennem NemTilmeld senest d. 19. november 2018.

Mere info: Kontakt analytiker Rie Ljungmann This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 2513 5293