Velfærdens Danmarkskort | Andelen af ældre i befolkningen

På kortet herunder kan du se udviklingen i andelen af ældre i aldersgruppen 65+ i befolkningen. Klik på de enkelte kommuner og se de specifikke tal – eller vælg en af kategorierne i højre side og se, hvordan kommunerne fordeler sig. Brug pilene i højre side og se tallene for de enkelte år 2008-2017. 

Andelen af ældre 2008-2017

Der er stor forskel på, hvordan alderssammensætningen i de danske kommuner ser ud i 2017. Nogle kommuner er meget ”unge”, mens andre med tiden er blevet ”ældre”.

Særligt i ø-kommunerne udgør ældre i aldersgruppen 65+ en væsentlig del. Op til 37 procent som i Læsø Kommune. I Ærø Kommune er tallet 34,9 procent og i Samsø Kommune 33,5 procent. Også nogle landfaste kommuner har en relativt høj andel af ældre i aldersgruppen 65+. I Odsherred udgør denne del af befolkningen 29,2 procent, i Hørsholm er tallet 27,2 procent.

I Københavns Kommune udgør de ældre i aldersgruppen 65+ blot 10,3 procent af den samlede befolkning. I Aarhus Kommune er tallet 14,3 procent, mens det i en række af kommunerne i omegnen af hovedstaden som eksempelvis Ishøj og Hvidovre ligger på omkring 17 procent.

I 2008 udgjorde andelen af ældre i aldersgruppen 65+ 15,7 procent af hele befolkningen på landsplan – i 2017 var tallet oppe på 19,1 procent. På landsplan udgjorde de ældre i aldersgruppen 65+ i 2008 mindre end 15 procent af befolkningen i 24 kommuner – det samme gælder kun to kommuner i 2017. Den modsatte udvikling ses i antallet af kommuner med en høj andel af ældre over 65 år. I 2007 udgjorde aldersgruppen 65+ 25 procent eller mere i tre kommuner – i 2017 gælder det 13 kommuner.

Teknisk anmærkning: Andelen af ældre i aldersgruppen 65+ er beregnet ud fra antallet i aldersgruppen 65+ i den givne kommune og det samlede antal i hele befolkningen i den givne kommune.

Antallet af henholdsvis ældre i aldersgruppen 65+ og hele befolkningen er beregnet som et gennemsnit af folketallet den 1. i årets fire kvartaler. For året 2017 er antallet beregnet som gennemsnit af folketallet den 1. i årets første tre kvartaler.

Kilde: Danmarks Statistik. Tabel FOLK1A: Folketal den 1. i kvartalet efter område, køn, alder og civilstand. København: Danmarks Statistik. http://www.statistikbanken.dk/FOLK1A og egne beregninger