Velfærdens Danmarkskort | Modtagere af hjemmehjælp, andel

På kortet herunder kan du se udviklingen i modtagere af hjemmehjælp fordelt på den ældre del af befolkningen i aldersgruppen 65+. Klik på de enkelte kommuner og se de specifikke tal – eller vælg en af kategorierne i højre side og se, hvordan kommunerne fordeler sig. Brug pilene i højre side og se tallene for de enkelte år 2008-2016.

Modtagere af hjemmehjælp, andel 2008-2016

I 2008 var andelen af ældre i aldersgruppen 65+, der modtog hjemmehjælp i gennemsnit 18,8 procent.  I 2016 var det tal faldet til 12 procent.

Kommunerne visiterer ligeledes i forskellig grad ældre til hjemmehjælp, om end langt de fleste kommuner – 68 ud af 98 – befinder sig i midterkategorien, hvor 10-14,9 procent af de ældre modtog hjemmehjælp i 2016. I 17 kommuner modtog mindre end 10 procent af de ældre i kommunen hjemmehjælp i 2016, i fire kommuner modtog mellem 15-19,9 procent af de ældre hjemmehjælp.

En fælles tendens på tværs af kommunerne er, at det generelt er en mindre andel af de ældre i aldersgruppen 65+, der modtager hjemmehjælp. I 2008 var der 15 kommuner, hvor 20 procent eller derover af de ældre modtog hjemmehjælp. Året efter faldt tallet til 13 kommuner, så seks, så tre, så to og til sidst én. Fra 2014 og frem er der ingen af landets 98 kommuner, hvor mere end 20 procent af de ældre modtog hjemmehjælp.

Den kommune, hvor den mindste andel af de ældre i aldersgruppen 65+  modtog hjemmehjælp i 2016, er Allerød – her modtog alene 6,2 procent af de ældre hjemmehjælp. Favrskov, Egedal og Solrød Kommune følger lige efter med hhv. 7,3 procent for de første to og dernæst 8,4 procent af de ældre, der i 2016 modtog hjemmehjælp.

I den anden ende af skalaen finder vi Samsø Kommune, der i øvrigt også er en af de kommuner, hvor den største andel – 33,5 procent – af befolkningen er 65 år eller ældre sammenlignet med andre kommuner. Her modtog 19,2 procent af de ældre hjemmehjælp i 2016. Dernæst følger Aalborg og Lyngby-Taarbæk Kommune med hhv. 17,7 og 16 procent. I Københavns Kommune, der på landsplan har den mindste andel af ældre i aldersgruppen 65+, modtog 15,2 procent af de ældre hjemmehjælp i 2016.

Langt de fleste ældre modtager enten praktisk hjælp eller en kombination af praktisk hjælp og personlig pleje. Antallet af ældre i aldersgruppen 65+, der modtager hjemmehjælp inden for disse to kategorier, er faldet siden 2006. Antallet af ældre, der alene modtager personlig pleje er generelt meget lavere end de øvrige to kategorier, men til gengæld steget en anelse fra 2008-2016.

Teknisk anmærkning: Andelen af ældre, der modtager hjemmehjælp, er opgjort ud fra antallet af ældre i aldersgruppen 65+, der er visiteret til hjemmehjælp i den givne kommune og det totale antal af ældre i aldersgruppen 65+ i den givne kommune.

Antallet af ældre i aldersgruppen 65+, der modtager hjemmehjælp i den givne kommune, er opgjort ud fra kommunernes månedlige digitale indberetninger om antallet af ældre, der er visiteret til hjemmehjælp. Da der er varierende dækning af månederne kommunerne i mellem, er antallet opgjort som et gennemsnit for de måneder, den givne kommune har indberettet for.

Antallet af ældre, der modtager hjemmehjælp i hele landet, er beregnet på baggrund af tal fra de kommuner, der har indberettet valide data, samt tal for tidligere år for de kommuner, der ikke har indberettet valide data for det givne år. Kommuner, der ikke har indberettet valide oplysninger optræder i kategorien ”Data mangler” i det givne år. 

Den totale antal af ældre i aldersgruppen 65+ i det givne år er beregnet som et gennemsnit af folketallet den 1. i årets fire kvartaler.

Andelen af ældre, der modtager henholdsvis udelukkende personlig pleje, udelukkende praktisk hjælp og både personlig pleje og praktisk hjælp, er beregnet ud fra antallet, der er visiteret til den givne type hjemmehjælp og det totale antal af ældre, der er visiteret til hjemmehjælp.  

Kilde: Danmarks Statistik. Tabel FOLK1A: Folketal den 1. i kvartalet efter område, køn, alder og civilstand. København: Danmarks Statistik. http://www.statistikbanken.dk/FOLK1A., Danmarks Statistik. Tabel AED06: Modtagere visiteret til hjemmehjælp, frit valg, efter område, ydelsestype, timer pr. uge, alder og køn. København: Danmarks Statistik. http://www.statistikbanken.dk/AED06 og egne beregninger.