Om Cevea

Cevea er en uafhængig, progressiv tænketank, der har til formål at udvikle idéer for at fremme et samfund baseret på frihed, lighed og fællesskab.

Tænketanken Cevea arbejder for at bidrage til udviklingen i samfundet ved at komme med visionære og konstruktive løsninger, der er baseret på et uafhængigt og velfunderet analytisk grundlag.

Analyserne placerer sig mellem universiteternes forskningsmiljøer og interesseorganisationers sekretariater. De er kendetegnet ved at være løsningsorienterede, tværvidenskabelige og baseret på idealerne om frihed, lighed og fællesskab.

Samarbejde, fællesskab og respekt for hinandens ressourcer er udgangspunktet for det vi siger – og det vi gør. Med analyserne i centrum kan Cevea derfor levere unikke og stærke projekter, hvor analyse, uddannelse og kommunikation går op i en højere enhed.

“Kampen om viden, og om at sprede den er tiltagende. Også i Danmark. I den kamp har økonomiske ressourcer en fordel; og af samme grund ændrer det politiske landskab sig. Skal der være en balance og skal centrum-venstre være repræsenteret i denne, er Cevea en af de vigtigste forudsætninger.”

Ove Kaj Pedersen, professor, CBS

Cevea

 

Cevea leverer træning og sparring til mobilisering i faglige og politiske organisationer. Vi udvikler og leder organisations- og ledelsesudviklingsforløb. Og vi uddanner hvert år nye stærke stemmer med udgangspunkt i faglighed, erfaring og lysten til at finde løsninger.

Cevea spiller desuden aktivt ind i forhold til den aktuelle politiske debat, vi samarbejder og indgår i diskussion med andre politiske aktører og bidrager med et langsigtet ideologisk perspektiv. Cevea udgiver publikationer, analyser, kronikker og deltager aktivt i samfundsdebatten.

Cevea vokser og netværket omkring Cevea breder sig med flere tætte samarbejdspartnere, medlemmer og meningsdannere. Alle de personer, der er samlet i Ceveas organisation og netværk, er vores stærkeste våben i den politiske debat.

Cevea arbejder for at styrke og udvikle Danmark. Vores vision er et samfund baseret på frihed, lighed og fællesskab i et stærkt demokrati. Vores mål er et Danmark, der er bedre i morgen end i dag, hvor alle har lige muligheder for at deltage, udvikle sig og valgfrihed til at forme sin egen tilværelse.

Vores midler er løsningsorienterede, tværvidenskabelige analyser som udgangspunkt for uddannelse af nye faglige stemmer, organisationsudvikling, politisk ideudvikling for centrum-venstre og deltagelse i den offentlige debat i modvægt til højrefløjens dogmatikere.