fbpx

Om Cevea

Cevea er en centrum-venstre tænketank, der kæmper for et mere lige samfund. Det gør vi ved at styrke og understøtte debatten med viden, løsninger og nye politiske idéer.

Cevea er en almennyttig organisation, som igennem analyser, uddannelser og debat arbejder for at skabe et mere frit, lige og retfærdigt samfund.

Det gør vi gennem solide analyser, som blotlægger uretfærdige uligheder, og peger på løsninger på nogle af tidens væsentligste problemer. Samtidig uddanner vi mennesker, der ikke er vant til at deltage i den offentlige debat, så de bliver i stand i at bruge deres egen historie til at bryde igennem i debatten.

Vi blander os også i den offentlige debat med kronikker og klummer om uretfærdig ulighed – og endelig stiller vi skarpt på aktuelle samfundsproblemer med konferencer og fyraftensmøder.

I de senere år har vi leveret stærke analyser bl.a. inden for familiehandler med boliger, løngab mellem mænd og kvinder og finansministeriets regnemodeller.

Har du lyst til at støtte vores arbejde?

Cevea er en demokratisk almennyttig forening, der baserer sig på kollektive og individuelle medlemmer. Medlemskaber udgør en betydelig andel af vores indtjening og muliggør, at vi kan løfte vigtige dagsordener, såsom udhuling af kontanthjælpen og ønske om lavere arbejdstid. Det koster 500 kr. om året at være individuelt medlem af Cevea og minimum 1.500 kr. om året at være kollektivt medlem. Kollektive medlemmer er typisk foreninger såsom fagforbund, lokale fagforeninger, lokale partiorganisationer, sociale organisationer osv. Til gengæld for dit medlemskab får du rabat på de fleste af vores arrangementer.

Hvis du ikke har lyst til at være medlem af Cevea, men alligevel gerne vil støtte os økonomisk, kan du også give et gavebeløb – enten som et enkelt bidrag eller som en fast månedlig betaling. Da Cevea er godkendt efter Ligningsloven § 8A, vil dette gavebeløb være fradragsberettiget.

“Cevea er vigtig af flere årsager. De uddanner både unge mennesker fra alle dele af samfundet til at tage ansvar for demokratiet, men de er samtidig med til at skubbe idé-debatten på centrum-venstre. Så jeg er utrolig glad for, at vi har Cevea”

 

– Ida Auken, medlem af Folketinget (S)

“Ceveas arbejde giver centrum-venstre redskaber, som gør, at vi står stærkere i idékampen overfor højrefløjen. Det er nemlig vigtigt, at vi står på en solid platform af viden – ikke mindst i den økonomiske debat, så det ikke kun bliver synsninger, men også er noget, som har rod i virkeligheden”

 

– Pelle Dragsted, medlem af Folketinget (EL)

“Nu hvor Socialdemokratiet er i gang med at afvikle centrum-venstre, så er det særligt vigtigt, at der er nogen, der taler sagen. Cevea yder både et væsentligt bidrag til politikudviklingen på centrum-venstre og afholder fede konferencer og gode uddannelser”

 

– Carl Valentin, medlem af Folketinget (SF)