Cevea arbejder for at styrke og udvikle Danmark


Vores vision er et samfund baseret på frihed, lighed og fællesskab.

Cevea

Vores mål er et Danmark, hvor alle har lige muligheder for at deltage, udvikle sig og få reel indflydelse på sin egen tilværelse.

Vores midler er politisk idéudvikling, løsningsorienterede og tværvidenskabelige analyser, deltagelse i den offentlige debat, netværksskabelse, formidling af inspiration og viden fra udlandet samt uddannelse af nye meningsdannere.

Læs mere om Cevea

Aktuelt
19. June 2018
Det er blevet sværere at være millionær, men nemmere at blive milliardær Der er kommet fem gange så mange danskere på Forbes liste over dollarmilliardærer siden år 2000. De 10 danskere på Forbes liste har tilsammen syvdoblet dollarmilliardærernes formue og øget den fra 6,4 til 43,7 milliarder dollars. Samtidig har de danske millionærer fået en markant mindre andel af den samlede formue end tidligere. Formuetal fra Credit Suisse i 2017 peger på, at velstandsfremgangen også i Danmark er koncentreret i den absolutte top. De 10 pct. rigeste ejer 68,3 pct. af formuen i Danmark, svarende til 850 mia. USD. Cirka halvdelen heraf, nærmere bestemt 33,2 pct., ejes af de 1 pct. rigeste[1]. De 10 pct. næstrigeste (9.decil) ejer til sammenligning 12,5 pct. af formuen. De 10 pct. rigestes andel af formuen er nogenlunde konstant over perioden fra 2000 til 2017 og er faktisk faldet 1,7 pct.-point. Til gengæld har den rigeste 1 pct. fået 2,7 pct.-point større andel af den samlede formue, mens andelen der tilfalder de næstrigeste 10. pct. (9. decil) er faldet 4,1 pct.-point. Tilsammen ejer de resterende 9. deciler 31,7 pct., og de 40 pct. fattigste ejer praktisk talt ikke noget. Den rigeste 1 pct. ejer mere end de 90 pct. fattigste. Fra 2000 til 2017 er Danmark gået fra at have 2 til 10 dollar-milliardærer. De danske dollarmilliardærer er gået fra at eje 6,4 mia. USD. i 2000 til 43,7 mia. USD. i 2017. Dermed er de danske dollarmilliardærers formue næsten syvdoblet i perioden, og de ejer i dag 3,5 pct. af Danmarks samlede formue. Uligheden i formue er markant større end uligheden i indkomst. Fx tjener de 10 pct. rigeste under 10 gange hvad de 10 pct. fattigste tjener, mens at de ejer markant mere. Gini-koefficienten for Danmark er også (i denne sammenhæng kun) 29,0 for indkomst og 80,9 for formue.   [1] Der er afvigelser mellem Credit Suisses opgørelse af formuekoncentration og fx AE-rådet brug af Danmarks Statistiks formueregistre. Credit Suisse finder, at den rigeste pct. tjener 32,3 pct. i 2017, mens at AE-rådet finder, at den rigeste pct. kun tjener 23 pct. af den samlede formue i 2014. Forskellen skyldes opgørelsesmetoden, hvor AE-rådet bl.a. personafgrænser anderledes og kun medtager voksne. Desuden inkluderer de ikke pensionsformue.   Læs hele analysen her.    
Aktivitet

Cevea er som altid at finde i Granittens Gård på Folkemødet 2018. I rammerne af øens fineste gårdhave har vi planlagt debatter om velfærd og ulighed, om den 4. industrielle revolution og regnemodeller og meget mere. Du kan se hele programmet nedenfor samt i vores Folkemøde 2018-folder

Det foregår alt sammen i Granittens Gård (G19), Havnegade 13, 3770 Allinge. Gå ind gennem butikken, vi er i gården - og vi glæder os til at se dig!

 

Program 

  TORSDAG

17.00-18.30: Cevea åbner Granittens Gård på Folkemødet.

Vær med til at åbne Ceveas scene og mød holdet bag over en øl i Folkemødets hyggeligste gårdhave.

Du kan læse mere om arrangementet på facebook her, i Ceveas programoversigt og i folkemødets program

 

  FREDAG

9.00-10.00: Ulighed i sundhed – hvem har ansvaret 

I sundhedsvæsenet er vi alle lige, men nogle er mere lige end andre. Tid til løsninger. Nu!

Du kan læse mere om arrangementet i Ceveas programoversigt og i folkemødets program

 

10.30-11.30: De unges velfærdsstat – hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser nutidens arbejdsmarked og velfærdssamfund ud med unges briller? Og hvad er udsigterne?

Du kan læse mere om arrangementet i Ceveas programoversigt og i folkemødets program

 

12.00-13.00: Kan digitale daglejere sikre kvalificeret arbejdskraft?

Vi diskuterer de nye digitale arbejdsplatforme - og hvordan de kommer firmaer og ansatte til gode.

Du kan læse mere om arrangementet i Ceveas programoversigt og i folkemødets program

 

13.30-14.30: Kontanthjælpsloft: Beskæftigelse eller børnefattigdom?

Kontanthjælpsloftet skulle få flere i job, men har samtidig øget fattigdommen. Er det prisen værd?

Du kan læse mere om arrangementet i Ceveas programoversigt og i folkemødets program

 

15.00-16.00: Kan Danmark levere grøn energi til hele verden?

Cevea og Ørsted debatterer muligheder og udfordringer for fremtidens grønne energisektor.

Du kan læse mere om arrangementet i Ceveas programoversigt og i folkemødets program

 

  LØRDAG

10.30-11.30: Medarbejderkommissionen live på Folkemødet

Cevea nedsætter en medarbejderkommission, der udvikler anbefalinger til den offentlige sektor.

Du kan læse mere om arrangementet i Ceveas programoversigt og i folkemødets program

 

12.00-13.00: Hvem bestemmer, når den kunstige intelligens er i aktion?

Cevea, DJØF og IBM debatterer dilemmaer i en ny digital tid.

Du kan læse mere om arrangementet i Ceveas programoversigt og i folkemødets program

 

13.30-14.15: Mette Frederiksen og fremtidens grønne Danmark

En samtale med Mette Frederiksen om, hvordan vi holder Danmark som et globalt, grønt foregangsland

Du kan læse mere om arrangementet i Ceveas programoversigt og i folkemødets program

 

15.00-16.00: Er Finansministeriets regnemodeller troværdige?

Finansministeriets magtfulde regnemodeller bliver fremstillet som objektive. Kan vi stole på det?

Du kan læse mere om arrangementet i Ceveas programoversigt og i folkemødets program

 

 

Kontakt

Analytiker og projektleder Rie Ljungmann på rlj@cevea.dk og tlf. 25135293 eller organisationsmedarbejder Anne Katrine Olesen på ako@cevea.dk.