Cevea arbejder for at styrke og udvikle Danmark


Vores vision er et samfund baseret på frihed, lighed og fællesskab.

Cevea

Vores mål er et Danmark, hvor alle har lige muligheder for at deltage, udvikle sig og få reel indflydelse på sin egen tilværelse.

Vores midler er politisk idéudvikling, løsningsorienterede og tværvidenskabelige analyser, deltagelse i den offentlige debat, netværksskabelse, formidling af inspiration og viden fra udlandet samt uddannelse af nye meningsdannere.

Læs mere om Cevea

Aktuelt
31. oktober 2016
Siden første oktober har de kontanthjælpsmodtagere, som kommunen vurderer ikke har en meget begrænset arbejdsevne skulle forsøge at finde deltidsjobs, så de kan opnå 225 timer arbejde inden for et år for at undgå at blive trukket i kontanthjælp. Den 10. juni sendte KMD et varslingsbrev til 48.777 personer om, at de ville blive ramt af 225-timers reglen. Dette notat viser, at der er langt færre deltidsstillinger end der er kontanthjælpsmodtagere, der har brug for at optjene 225 timer arbejde. Det arbejdsmarked kontanthjælpsmodtagerne henvises til, er ikke umiddelbart til at lokalisere.  Læs rapporten her.
Aktivitet

Er der brug for nye ideer til ghettoerne – og er der nogen der har dem? Eller overdramatiserer vi vores boligsociale problemer i Danmark. Det er spørgsmålet på et fyraftensarrangement vi afholder om de udsatte boligområder i Danmark – vi skal høre oplæg fra fagfolk og politikere samt diskutere mulige løsninger.

Baggrunden er en rapport fra Kraks Fond Byforskning, der har undersøgt udsatte boligområder fra 1985 frem til 2014. Overskriften ”En gang udsat boligområde, altid udsat boligområde” er meget sigende for rapportens konklusioner.

Rapporten viser at de særligt udsatte boligområder har haft Danmarks største andel af personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, den største andel med flest domme og den største andel med det laveste indkomst- og uddannelsesniveau. Ligeledes finder rapporten også at personer der flytter til et særligt udsat boligområde er dårligere stillet på overstående parameter end folk der flytter fra områderne.

Cecilie Dohlmann Weatherall fra Kraks Fond Byforskning præsenterer analysen, og vi har samlet et panel til en efterfølgende debat om fremtiden i de udsatte boligområder: Kåre Dybvad, boligpolitisk ordfører fra S, Eskild Dahl, leder af den sociale indsats i Mjølnerparken, Björn Emil Härtel Jensen fra Realdania, Sinus Lynge fra Effekt Arkitekter samt Jens Elmelund, direktør i KAB, kommer til at bidrage med både socialpolitisk og arkitektonisk indsigt.

Vi arbejder på at udvide panelet.

Praktisk
Arrangementet koster for medlemmer af Cevea 25 kr og for ikke-medlemmer 75 kr. Køb billet HER.

Mødet finder sted d. 5/12 fra 17.00-19.00 på Støberiets Cafe, Blågårds Plads 5, 2 sal (indgang ved biblioteket)

Der er mulighed for at købe kaffe/vand/øl til en overkommelig pris

Vi glæder os til at se jer