Cevea arbejder for at styrke og udvikle Danmark


Vores vision er et samfund baseret på frihed, lighed og fællesskab.

Cevea

Vores mål er et Danmark, hvor alle har lige muligheder for at deltage, udvikle sig og få reel indflydelse på sin egen tilværelse.

Vores midler er politisk idéudvikling, løsningsorienterede og tværvidenskabelige analyser, deltagelse i den offentlige debat, netværksskabelse, formidling af inspiration og viden fra udlandet samt uddannelse af nye meningsdannere.

Læs mere om Cevea

Aktuelt
23. februar 2017
Analyse: Afdækning af indtægter og udgifter forbundet med lærlingeforløb i bygge- og anlægsbranchen. De forløbne år er det politiske fokus på nødvendigheden af uddannelsen af faglært arbejdskraft vokset. En grundpille i de danske erhvervsuddannelser er idéen om vekseluddannelse med en sammensætning af skoleforløb og praktisk erfaring. Det fundament er i stigende grad under pres. Andelen af elever på erhvervsuddannelser, der ser sig nødsaget til at vælge skolepraktik, vokser. Oveni dette er de korte uddannelsesaftaler også blevet mere populære blandt virksomheder og bidrager til et usikkert uddannelsesforløb for eleverne. Baggrund Andelen af elever på erhvervsuddannelser, som er i skolepraktik eller under en kortuddannelsesaftale pr. d. 01/08/16 er 21,7 %: en stigning på 8 % siden 2013. Mere end hver femte elev har altså ingen uddannelsesaftale eller ser et usikkert lærlingeforløb i møde. Såfremt virksomhederne forstår gevinsten ved at ansætte lærlinge, er det en rimelig antagelse at forvente, at det vil kunne modvirke denne udvikling. Opsummering Den direkte gevinst, dvs. dækningsbidraget, ved at have en lærling tilknyttet er op til 277.190kr. pr lærling. Det resultat bygger på de faktureringspriser, altså hvad mestre rundt i landet prissætter deres lærlinges arbejde til. Resultatet er er et gennemsnit beregnet på de priser 20 virksomheder har oplyst ifm. undersøgelsen, samt et estimat af hvor mange timer en lærling kan forventes at udføre fakturerbart arbejde for virksomheden.   Læs analysen
Aktivitet

Cevea inviterer endnu en gang til Ulighedens Topmøde. I år undersøger vi den nye usikkerhed på arbejdsmarkedet, og hvad der sker med den måde mennesker er ansat i Danmark. Vi inviterer nogle af de førende eksperter inden for området til en samtale om de løse ansættelser, projektstillinger, freelancere, vikariater, deltids- og flexstillinger der i fremtiden vil blive en stadig større del af det danske arbejdsmarked. De mennesker der fik længerevarende uddannelser kunne før vide sig sikre, men også her sker der nu forandringer i retning af øget usikkerhed. Forskere og praktikere fra det danske og internationale arbejdsmarked kommer i en række af debatter og oplæg til at beskrive udvikling og udfordringer for det arbejdsmarked, der langt mere end staten sikrer en relativt lige indkomstfordeling i Danmark. Modsat hvad mange tror, er det gennem arbejdsmarkedet og lønniveauet, og i mindre grad gennem omfordeling, at Danmark skaber lighed i indkomst og muligheder.

Af internationale talere kommer blandt andre Céline Thévenot fra OECDs analysehold der har fokus på vigtigheden af social- og arbejdsmarkedspolitik i kampen mod fattigdom og den stigende ulighed i Vesten. Et analysehold der i 2015 konkluderede, at ulighed er skadeligt for væksten i et samfund, og har været med til at bryde 35 års konsensus i de internationale økonomiske institutioner om, at skattelettelser og liberaliseringer ville give mere økonomisk velstand.

Den anerkendte danske økonom Torben M. Andersen deltager også med en status på ulighedsbilledet i Danmark. Torben M. Andersen har i løbet af hans karriere beskæftiget sig med velfærdsstaten, arbejdsmarkedet og globaliseringen, og er klar til at give et spændende oplæg omkring hvordan fremtiden ser ud.

Endeligt program offentliggøres slut januar.

Hvornår: 27. februar 2017 fra kl. 09:00 til 16:00
Hvor: CPH Conference i DGI-byen på Tietgensgade 65, 1704 København
Pris (inkl. forplejning): 1.000 kr. / 800 kr. for Cevea-medlemmer, studerende, seniorer og arbejdsløse

Tilmelding: https://cevea.nemtilmeld.dk/10/