Cevea arbejder for at styrke og udvikle Danmark


Vores vision er et samfund baseret på frihed, lighed og fællesskab.

Cevea

Vores mål er et Danmark, hvor alle har lige muligheder for at deltage, udvikle sig og få reel indflydelse på sin egen tilværelse.

Vores midler er politisk idéudvikling, løsningsorienterede og tværvidenskabelige analyser, deltagelse i den offentlige debat, netværksskabelse, formidling af inspiration og viden fra udlandet samt uddannelse af nye meningsdannere.

Læs mere om Cevea

Aktuelt
28. July 2018
Nye tal fra SKAT viser et drastisk fald i andelen af virksomheder, der oplever en reel risiko for at blive opdaget i at snyde med skat og sort arbejde. Kun en tredjedel af virksomhederne oplever i dag en stor eller meget stor opdagelsesrisiko for skattesnyd. HENT NOTAT DANSKE VIRKSOMHEDERNE DALENDE FRYGT FOR SKATTEKONTROL Der er også god grund til, at en faldende andel af virksomheder oplever en reel risiko for at blive opdaget i snyd med skat og sort arbejde. På knap 20 år er andelen af virksomheder, der kontrolleres faldet med knap 35 procentpoint. Risikoen for at blive udtaget til kontrol er et af de vigtigste parametre for en effektiv skattekontrol, der frister virksomhederne til at unddrage skat. Årsagen skal i altovervejende grad findes i rammerne for SKAT. Antallet af ansatte generelt, samt til kontrolindsatser specifikt, er faldet støt, mens antallet af virksomheder er eksploderet. VOLDSOMT FALD I ANDELEN AF VIRKSOMHEDER DER KONTROLLERES Faldet i den oplevede opdagelsesrisiko skal ses i relation til, at SKAT de seneste mange år har prioriteret, at kontrolaktiviteterne skulle fastholde den oplevede opdagelsesrisiko blandt virksomhederne. De nye tal indikerer, at SKATs eksisterende ressourcer til kontrolaktiviteter er utilstrækkelige i forhold til at realisere denne vigtige målsætning. Rigrevisionen vurderede i sit eftersyn af SKATs kontrolindsats tilbage i 2015, at risikoen for udvælgelse til kontrol er et af de vigtigste forhold for at sikre en høj opdagelsesrisiko, motivere virksomheder til at selvangive korrekt og mindske risikoen for skattesnyd. Under den nuværende kontrolindsats ligner SKAT kun 3 pct. af de små og mellemstore virksomheder årlig basis. Til sammenligning kontrollerede det daværende Told & Skat hele 38 pct. af virksomhederne tilbage i 1999. På lidt under tyve år er det et fald på 35 procentpoint. HVER TIENDE VIRKSOMHED SNYDER BEVIDST Det dramatiske fald i den oplevede opdagelsesrisiko ved snyd kommer på et kritisk tidspunkt, hvor hver tiende virksomhed hvert år snyder bevidst med skat og moms, ifølge SKATs seneste opgørelse over virksomhedernes regelefterlevelse. 8 pct. af de små og mellemstore virksomheder snyder bevidst med skat, mens tallet er 11 pct. for moms. Det svarer til, at godt 70.000 små og mellemstore virksomheder omgår reglerne skattereglerne på årlig basis. Til sammenligning vurderer SKAT, at kun 0,4 pct. af borgerne bevidst snyder med selvangivelsen.Sammenlagt beløber virksomheders bevidste fejl med moms og skat sig til 7,2 mia. kr. ud af det årlige gab på 14,1 mia. kr. på virksomhedsområdet. FÆRRE ANSATTE I SKAT – FLERE VIRKSOMHEDER Ser man på udviklingen i antallet af virksomheder i Danmark og sammenholder det med udviklingen i antallet af ansatte i SKAT, får man et indtryk af, hvorfor flere virksomheder oplever, at det er mindre risiko for at blive opdaget i snyd. SKAT har sammenlignet med tidligere langt færre ansatte generelt, og til at føre kontrol med de virksomheder, som bevidst forsøger at snyde specifikt. Det er især på kontrolområdet, at antallet af årsværk er faldet. Hvor der i 2009 var 3.077 årsværk ansat på indsatsområdet, som arbejder med kontrol, lå antallet i 2017 på 1.984.7 Går man længere tilbage i tid, var der i 2005 samlet set 10.700 medarbejdere i SKAT, inden den kommunale og statslige skatteforvaltning blev fusioneret. Download notat & grafik
Aktivitet

Fremtidens velfærdssamfund giver ikke sig selv.

Den økonomiske og teknologiske udvikling, demografien, arbejdsmarkedsudviklingen og borgernes forventninger påvirker alt sammen udviklingen af vores fælles velfærd. Men når alt kommer til alt er det politiske valg og visioner, der former fremtidens velfærdssamfund - hånd i hånd med udviklingen af nye ideer og løsninger. 

Derfor inviterer Tænketanken Cevea til workshop om fremtidens velfærdssamfund. Går vi en lys fremtid i møde, skal vi forberede os på et farvel til velfærden, som vi kender den, eller noget helt tredje? Hvad kan vi forestille os og hvad ved vi, er på vej?

Det sker onsdag den 29. august 2018 kl. 13.00-16.00 

 

Til at sætte gang i diskussionerne får vi selskab af:

  • Knud Aarup, tidligere direktør for Socialstyrelsen og forhenværende formand for Socialpolitisk Forening samt forfatter til bogen ’Fra udenforskab til fællesskab – seks bud på et bedre velfærdssamfund’
  • Nick Allentoft, chefredaktør på netavisen Den Offentlige og aktuel med bogen ’Velfærdsillusionen – om et samfund i krise’
  • Rikke Smedegaard Hansen, pædagog, skribent og blogger på voresvirkelighed.dk

Deltagelse på workshoppen er gratis. Der er et begrænset antal pladser. Tilmeld dig her senest tirsdag den 21. august 2018. Du kan se det foreløbige program for dagen her.

 

Vi glæder os til at se dig!

 

PRAKTISK

Workshoppen afholdes hos LO-Landsorganisationen i Danmark på Islands Brygge 32 D, 2300 København S i lokale 5.04-5.05-5.06. 

Tilmelding via Nemtilmeld her

For spørgsmål eller kommentarer kontakt velfærdsanalytiker i Cevea, Rie Ljungmann, på rlj@cevea.dk eller tlf. 25 13 52 93 

Workshoppen er den første af tre workshops om fremtidens velfærdssamfund, som Cevea arrangerer i efteråret 2018. Mere information om de kommende arrangementer følger.