Cevea arbejder for at styrke og udvikle Danmark


Vores vision er et samfund baseret på frihed, lighed og fællesskab.

Cevea

Vores mål er et Danmark, hvor alle har lige muligheder for at deltage, udvikle sig og få reel indflydelse på sin egen tilværelse.

Vores midler er politisk idéudvikling, løsningsorienterede og tværvidenskabelige analyser, deltagelse i den offentlige debat, netværksskabelse, formidling af inspiration og viden fra udlandet samt uddannelse af nye meningsdannere.

Læs mere om Cevea

Aktuelt
8. October 2019
International forskning viser, at medarbejderes delvise eller fulde deltagelse i ejerskabet over en virksomhed kan bidrage positivt til virksomhedens produktivitet, en mere stabil beskæftigelse, samt virksomhedens overlevelsesevne og modstandsdygtighed under økonomiske kriser. Samtidig viser erfaringer fra bl.a. USA og Storbritannien, at ansatte i helt eller delvist medarbejderejede virksomheder modtager en højere, samlet aflønning, fordi de får del i kapitalafkastet. En større udbredelse af medeje kan potentielt både øge produktiviteten og reducere uligheden, men Danmark har ikke i samme omfang som andre lande målrettede ordninger til fremme af medejerskab. International forskning viser, at virksomheder hvor et flertal af medarbejderne har et stort medejerskab er, … mere produktive … mere modstandsdygtige under kriser … og giver medarbejderne en 5-10 pct. højere samlet aflønning Det brede medejerskab har været i tilbagegang i Danmark. Antallet af smalle medarbejderaktieprogrammer er vokset, men der er færre brede programmer, som omfatter et flertal af medarbejderne. Danmark har i mindre omfang end andre lande målrettede ordninger til fremme af medeje. I lande hvor medeje er mere udbredt, har virksomheder med et bredt og dybt medejerskab adgang til målrettede skattefordele, særlige finansieringsmuligheder samt rådgivning og teknisk støtte i opstart og drift. Læs analysen her.
Aktivitet

Hvordan skaffer vi pengene til velfærden?

Den danske velfærdsmodel har i mange år været presset økonomisk, og opbakningen til den kan smuldre, hvis vi ikke formår at skaffe flere penge til daginstitutioner, uddannelse, ældreforsorg, sundhed og socialpolitik. Derfor skal vi finde nye progressive veje til at finansiere velfærdsmodellen.

Dét er afsættet for velfærdens topmøde, der er arrangeret af Cevea sammen med Virkelighedens Velfærd.

VELFÆRDENS TOPMØDE DEN 13. NOVEMBER 2019

Topmødet består af tre runder.

I første runde er der fokus på spørgsmålet: Hvad bliver konsekvenserne, hvis vi ikke finder flere penge til velfærd?

I anden runde går vi på jagt efter metoder til at skaffe penge til velfærden. Først tjekker vi de traditionelle veje – arbejdsudbudsreformer og effektiviseringer. Dur de stadig? Eller? Dernæst ser vi på nye veje til at finansiere velfærden: Højere skatter, en mere effektiv inddrivelse af skatter, andengenerationsreformer og et nyt syn på offentlige udgifter.

I sidste og tredje runde bærer vi de nye metoder til at skaffe penge til velfærden videre til politikerne?

Topmødet afsluttes med et oplæg fra en internationalt anerkendt professor.

Tilmeld dig her