Cevea arbejder for at styrke og udvikle Danmark


Vores vision er et samfund baseret på frihed, lighed og fællesskab.

Cevea

Vores mål er et Danmark, hvor alle har lige muligheder for at deltage, udvikle sig og få reel indflydelse på sin egen tilværelse.

Vores midler er politisk idéudvikling, løsningsorienterede og tværvidenskabelige analyser, deltagelse i den offentlige debat, netværksskabelse, formidling af inspiration og viden fra udlandet samt uddannelse af nye meningsdannere.

Læs mere om Cevea

Aktuelt
10. august 2017
Cevea opstiller i denne rapport, udarbejdet for DLF, to mulige strategier for en mere klar fordeling af ansvar og økonomi inden for skoleområdet. De to strategier er begrundet i en komparativ gennemgang af anderledes organiserede skolesystemer og andre velfærdsområder i Danmark. Baggrunden er det grundlæggende problem, at Folketinget, der har ansvaret for at fastlægge folkeskolens opgaver, overlader det til kommunerne at sikre ressource- allokeringen. I takt med at styringen af folkeskolens indhold gennem flere reformer er blevet centraliseret og at kommunernes økonomi samtidigt ligger i strammere statsligt regulerede rammer, udhules den ansvarsfordeling, og Folketing og regeringens rolle i indhold og rammer for skolen bliver større. Med inspiration fra lignende skolesystemer kan man skabe en klarere sammenhæng for borgerne og folkeskolens aktører om både økonomi og indhold i folkeskolen. Dette dokument skal ses som oplæg til konference den 30. august 2017 om rammerne for folkeskolen. HENT RAPPORTEN HER
Aktivitet

Konference om rammer og styring for folkeskolen

De seneste års reformer har introduceret en detaljeret regulering af folkeskolen. Men ansvaret for at finansiere en mere målstyret opgaveløsning i folkeskolen hviler fortsat på kommunerne, der er underlagt en stram statslig styring af udgifterne. Selvom det er kommunerne, der finansierer skolerne, sker det under stadig snævrere rammer.

Når kommunerne har problemer med at få regnestykket til at gå op, henviser de til stramme økonomiske rammer, de er pålagt af staten. Det samlede ansvar for indhold, organisering og økonomi falder imellem to – eller tre – stole. Ansvaret for at folkeskolen ligger imellem skolebestyrelser, kommuner og stat. Balancen mellem finansiering og opgaver bliver udfordret, og det er uklart for borgeren, hvem der står med ansvaret.

Cevea, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og Skole & Forældre ønsker at skabe en debat om rammerne for folkeskolen. Kan man organisere skoleområdet anderledes, så der kommer en klarere relationen mellem de økonomiske rammer og det indholdsmæssige ansvar?

Konferencen sætter fokus på udfordringerne i den nuværende styring af folkeskoleområdet og diskutere forslag til andre styreformer og løsninger

 

Onsdag d. 30. august 2017  kl. 10 til 16:15. Indskrivning fra 9:30.

Borups Højskole - Frederiksholms Kanal 24, 1220 København K

Program og tilmelding: https://cevea.nemtilmeld.dk/18/

 

Diskuter folkeskolens rammer med blandt andet:

Anders Bondo, DLF, 

Claus Hjortdal, Skolelederforeningen, 

Pernille Rosenkrantz-Theil, Socialdemokratiet, 

Mette With Hagensen, Skole og Forældre  

Frans Ørsted Andersen, Lektor, DPU 

Steen Christiansen, borgmester i Albertslund

Arne Eggert, KL, 

Anne Vang, Børn & Unge direktør i Ballerup , 

Gordon Ørskov Madsen, DLF, 

Mette With Hagensen, Skole og Forældre

Kristian Weise, Cevea

m fl.