Cevea arbejder for at styrke og udvikle Danmark


Vores vision er et samfund baseret på frihed, lighed og fællesskab.

Cevea

Vores mål er et Danmark, hvor alle har lige muligheder for at deltage, udvikle sig og få reel indflydelse på sin egen tilværelse.

Vores midler er politisk idéudvikling, løsningsorienterede og tværvidenskabelige analyser, deltagelse i den offentlige debat, netværksskabelse, formidling af inspiration og viden fra udlandet samt uddannelse af nye meningsdannere.

Læs mere om Cevea

Aktuelt
9. februar 2017
Året startede med et dødsfald, der nok gik de fleste forbi. Ulighedsforskningens ’grand old man’, Anthony Atkinson, tabte desværre kampen mod kræft på årets allerførste dag. Men Atkinsons bidrag til forståelsen af ulighed står ved. Han lagde fundamentet for Thomas Pikettys arbejde, og understregede igen og igen, at den stigende ulighed ikke skyldes samfundsmæssige naturkræfter. ”Ulighed er ikke et produkt af udefrakommende kræfter, men et spørgsmål om politik. Derfor kan vi også ændre retning,” som han sagde i et dansk interview for halvandet år siden. I en tid, hvor eksempelvis globalisering og modstanden imod den i den grad er på dagsorden, er det værd at huske det, og konsekvensen heraf. Nemlig, at det ikke er globaliseringen i sig selv, der har øget uligheden i USA og Europa, men den politik, som international handel og teknologisk udvikling er blevet mødt med. Læs indlægget om Atkinson på Pio Pio  https://piopio.dk/ulighed-er-noget-vi-vaelger/        
Aktivitet

Cevea inviterer endnu en gang til Ulighedens Topmøde. I år undersøger vi den nye usikkerhed på arbejdsmarkedet, og hvad der sker med den måde mennesker er ansat i Danmark. Vi inviterer nogle af de førende eksperter inden for området til en samtale om de løse ansættelser, projektstillinger, freelancere, vikariater, deltids- og flexstillinger der i fremtiden vil blive en stadig større del af det danske arbejdsmarked. De mennesker der fik længerevarende uddannelser kunne før vide sig sikre, men også her sker der nu forandringer i retning af øget usikkerhed. Forskere og praktikere fra det danske og internationale arbejdsmarked kommer i en række af debatter og oplæg til at beskrive udvikling og udfordringer for det arbejdsmarked, der langt mere end staten sikrer en relativt lige indkomstfordeling i Danmark. Modsat hvad mange tror, er det gennem arbejdsmarkedet og lønniveauet, og i mindre grad gennem omfordeling, at Danmark skaber lighed i indkomst og muligheder.

Af internationale talere kommer blandt andre Céline Thévenot fra OECDs analysehold der har fokus på vigtigheden af social- og arbejdsmarkedspolitik i kampen mod fattigdom og den stigende ulighed i Vesten. Et analysehold der i 2015 konkluderede, at ulighed er skadeligt for væksten i et samfund, og har været med til at bryde 35 års konsensus i de internationale økonomiske institutioner om, at skattelettelser og liberaliseringer ville give mere økonomisk velstand.

Den anerkendte danske økonom Torben M. Andersen deltager også med en status på ulighedsbilledet i Danmark. Torben M. Andersen har i løbet af hans karriere beskæftiget sig med velfærdsstaten, arbejdsmarkedet og globaliseringen, og er klar til at give et spændende oplæg omkring hvordan fremtiden ser ud.

Endeligt program offentliggøres slut januar.

Hvornår: 27. februar 2017 fra kl. 09:00 til 16:00
Hvor: CPH Conference i DGI-byen på Tietgensgade 65, 1704 København
Pris (inkl. forplejning): 1.000 kr. / 800 kr. for Cevea-medlemmer, studerende, seniorer og arbejdsløse

Tilmelding: https://cevea.nemtilmeld.dk/10/