Cevea arbejder for at styrke og udvikle Danmark


Vores vision er et samfund baseret på frihed, lighed og fællesskab.

Cevea

Vores mål er et Danmark, hvor alle har lige muligheder for at deltage, udvikle sig og få reel indflydelse på sin egen tilværelse.

Vores midler er politisk idéudvikling, løsningsorienterede og tværvidenskabelige analyser, deltagelse i den offentlige debat, netværksskabelse, formidling af inspiration og viden fra udlandet samt uddannelse af nye meningsdannere.

Læs mere om Cevea

Aktuelt
9. March 2020
Kvinders repræsentation i ni landsdækkende dagblade har ikke udviklet sig, siden Cevea sidst undersøgte kønsfordelingen i 2017. Mænd dominerer stadig avisernes debatspalter. 71,3 pct. af debatindlæggene i de store dagblade er forfattet af mænd. Læs hele analysen her. For hver kvinde i debatten er der tre mænd. Kønsbalancen er skæv i alle de store dagblade, men værst står det til i Berlingske, Børsen og Ekstra Bladet, hvor kvindeandelen ligger på omkring 20 pct. Cevea har samtidig undersøgt kvindernes uddannelsesbaggrund. Selv i en tid hvor flere kvinder end mænd starter på en lang videregående uddannelse og fordelingen mellem kvindelige og mandlige akademikere er ca. 50-50, står akademikerkvinder stadig kun for 29 pct. af de indlæg, der er forfattet af en akademiker. Avisernes debatspalter er en helt central del af den offentlige samtale og spiller en vigtig rolle for, hvilke dagsordener der diskuteres. Hvis den demokratiske samtale skal lykkes, er det vigtigt, at alle samfundsgrupper kommer til orde. Den offentlige debat skal helst være et slags kompas, der viser, hvad befolkningen er optaget af. Når kvinder og andre grupper er underrepræsenterede i debatten, så risikerer vi, at det demokratiske kompas ikke virker. Kvinders underrepræsentation i den offentlige debat er et problem for ligestillingen i sig selv. Men det er også en barriere for væsentlige dagsordner for lighed mellem kønnene. Når kvinder fylder mindre i debatten, så får sager med interesse for kvinder længere vej til Christiansborg. Ligestilling kommer først for alvor på dagsordenen, hvis kvinderne sætter den.
Aktivitet

Cevea er som altid at finde i Granittens Gård på Folkemødet 2020.

I rammerne af øens fineste gårdhave planlægger vi igen at dykke ned i centrale progressive dagsordener om ulighed og velfærd, økonomi og magt - og at invitere de klogeste hoveder til at gøre det sammen med os.

Har I brug for en erfaren moderator, debattør eller et vidensindspark til jeres event?

Ceveas direktør Per Michael Jespersen, vicedirektør og analysechef Asbjørn Sonne Nørgaard og kommunikationschef Alexander Grandt Petersen står klar med stor viden og klare holdninger, hvis I mangler en moderator, debattør eller ekspert til jeres debat

Har I brug for de perfekte rammer for jeres arrangement?

Vi har enkelte ledige slots, hvor du kan leje Granittens Gård. Vi har scene, lys og lyd. Derudover kan vi også rådgive og sparre om debattens form, hjælp med paneldeltagere og andre ting, der giver dig de bedste muligheder for et vellykket arrangement.

Vi har følgende ledige slots:

- Torsdag kl. 12.00-13.00
- Torsdag kl. 13.30-14.30
- Torsdag kl. 15.00-16.00

Kontakt Ceveas direktør Per Michael Jespersen på mail: eller på tlf: +45 27277669.

Find os i Folkemødets hyggeligste baggård d. 11.-14. juni 2020 i Allinge havn!