Cevea arbejder for at styrke og udvikle Danmark


Vores vision er et samfund baseret på frihed, lighed og fællesskab.

Cevea

Vores mål er et Danmark, hvor alle har lige muligheder for at deltage, udvikle sig og få reel indflydelse på sin egen tilværelse.

Vores midler er politisk idéudvikling, løsningsorienterede og tværvidenskabelige analyser, deltagelse i den offentlige debat, netværksskabelse, formidling af inspiration og viden fra udlandet samt uddannelse af nye meningsdannere.

Læs mere om Cevea

Aktuelt
14. juni 2017
Mange må droppe deres sultende blik på fjernvarmesektoren efter regeringens nederlag. Regeringen måtte i forrige uge opgive sine planer om at begynde en privatisering af den vigtigste del af den danske forsyningssektor, fjernvarmen. Socialdemokraterne fik sammen med bl.a. DF og SF fastholdt, at fjernvarmeforbrugernes penge bedst bruges på fjernvarme, og det bliver dermed ikke tilladt at trække fortjeneste ud af forsyningsvirksomhederne. Man kan ikke fortænke kapitalfonde, velpolstrede elselskaber og andre investorer i at se et guldrandet investeringsobjekt i de danske husstandes vand- og varmeforsyning. Men det ville have være helt uansvarligt at åbne op for profitmaksimering i forsyningssektoren. For når man først har kontrol over de naturlige monopoler, som vand- og varmeforsyning er, har man forbrugerne i sin hule hånd. Og staten vil altid blive den svage part i forsøget på at prisregulere sektoren. Regeringen havde ellers, endnu engang med McKinseys hjælp, udarbejdet en plan om, at den fællesejede forsyningssektor skulle gøres til investeringsobjekt og dermed gøre endeligt op med non-profit princippet. Et princip, der, i parentes bemærket, har udviklet en enestående stor, billig fjervarmesektor og været med til at sikre Danmark en førerposition i den grønne omstilling og grønne jobs. Men indsatsen fra oppositionen reddede reelt Danmark fra vand- og varmeregninger, der kunne vokse eksplosivt – som det har været tilfældet i andre lande, der har eksperimenteret med privatisering af essentielle forsyningsområder. Erfaringer fra vores nabolande viser, at det er utrolig svært at regulere sektoren, så virksomhederne ikke kan udnytte deres monopol. Borgerne i Berlin købte derfor for få år siden deres vandforsyning tilbage. For bare fem år efter, at dele af vandforsyningen var blevet solgt til private investorer, var priserne steget med 35 procent. Og overalt i den vestlige verden sker der store tilbagekøb af f.eks. vandressourcer til offentligt ejerskab. Mange havde kastet et sultent blik på den fjernvarmesektor, der opvarmer rekordmange huse i Danmark. Der er nemlig meget kapital, der savner et afløb, og de nemme investeringer er svære at få øje på. I april i år advarede flere kapitalfonde mod, at priserne på virksomheder, de kunne opkøbe, var på vej gennem taget. Og man får, når man taler med folk i branchen, også det indtryk, at der måske ikke er så mange oplagte danske familieejede virksomheder tilbage, som kapitalfondene kan professionalisere, vækste og afsætte igen. Blandt pensionskasserne skaber de lave renter også en permanent jagt på bedre investeringsobjekter. I stedet for at forsøge at sælge ud af vores fælles forsyningssektor burde regeringen (udover generelt at føre en sund erhvervs-, forsknings- og energipolitik), understøtte, at der bliver skabt flere nye virksomheder - samt at de kan vokse og skabe gode job. Af Kristian Weise, direktør, Tænketanken Cevea, bragt i Finans.dk d.14. Juni
Aktivitet
Social Dumping - trues den danske model?
 
Tænketanken Cevea, SAMAK og Socialdemokraterne i Nordisk Råd inviterer til gratis debatarrangement om social dumping.

Arrangementet sætter fokus på mulige tiltag mod social dumping i Norden og indenfor EU. Således søger vi at belyse og diskutere konkrete mulige tiltag mod social dumping igennem praksis. 
Louise Høst fra Metroselskabet og Cecilie Schwartz Førby fra Odense kommune vil fortælle om de konkrete initiativer de har søsat for at komme social dumping til livs, hvorefter disse konkrete eksempler i kombination med forskellige værktøjer fra nordiske lande diskuteres i en paneldebat. 

Kom forbi og få en bredere og mere konkret indføring i tematikken omkring social dumping. 

Programmet for arrangementet:

17:00 - 17:05    Velkomst ved Henrik Dam Kristensen, S-Norden 

17:05 - 17:15    Hvorfor social dumping udfordrer Norden? ved Jan-Erik Støstad fra SAMAK 

17:15 - 17:25    Hvilke nordiske social dumping-tiltag er aktuelle for os i Danmark? ved Kristian Weise fra Cevea 

17:25 - 17:45    Case studier 

     - Metroselskabets problemer med social dumping og deres tiltag ved Louise Høst, Plan- og Arbejdsmarkedsdirektør, Metroselskabet

     - Positive erfaringer med tiltag mod social dumping ved Cecilie Schwartz Førby, Udbudschef fra Odense Kommune 

17:45 - 18:00    Spørgsmål fra publikum

18:00 - 18:35    Vejen videre i kampen mod social dumping, Paneldebat med blandt andre Mattias Tesfaye fra Socialdemokratiet, Palle Bisgaard fra 3F med flere 

18:35 - 19:00    Spørgsmål og debat med publikum

Moderator: Kristian Weise, Direktør i Tænketanken Cevea 

Der vil blive serveret en let forfriskning til arrangementet, hvorfor tilmelding er nødvendig, det kan du gøre her
 
Du kan også finde arrangementet på Facebook