Cevea arbejder for at styrke og udvikle Danmark


Vores vision er et samfund baseret på frihed, lighed og fællesskab.

Cevea

Vores mål er et Danmark, hvor alle har lige muligheder for at deltage, udvikle sig og få reel indflydelse på sin egen tilværelse.

Vores midler er politisk idéudvikling, løsningsorienterede og tværvidenskabelige analyser, deltagelse i den offentlige debat, netværksskabelse, formidling af inspiration og viden fra udlandet samt uddannelse af nye meningsdannere.

Læs mere om Cevea

Aktuelt
16. januar 2017
  CEVEA MENER: Cevea har 16. Januar publiceret et notat om pris- og lønudvikling på arbejds- og boligmarkedet: Notatet viser hvor store indtægter husejere har kunnet lægge til deres indkomster omkring de store byer, og hvordan det omvendt er tilfældet, at der er områder hvor boligerne bliver ved med at miste værdi. Analysen peger på, at boligmarkedet har været – og er – så gavmildt omkring de store byer, at det hæmmer udviklingen af et Danmark i balance. Vælger man at flytte fra København for at tage et job i provinsen vil en almindelig familie også skulle acceptere at miste muligheden for gevinster i form af boligprisstigninger, der er meget større end deres sandsynlige lønudvikling. Boligmarkedets himmelflugt er formentligt i sig selv noget, der tiltrækker arbejdskraft til byerne, og som gør landområderne mindre attraktive. Det er første problem. Derudover har den langvarige udvikling i boligpriser i nogle kommuner været så stor, og langt over lønudviklingen, at man må frygte, at der igen snart kan være en boligboble særligt omkring København (som også nationalbanken har peget på i kvartalsrapporten fra 3. kvartal 2016). Udviklingen tyder på, at spekulation presser priserne hurtigere op i byområderne end udviklingen i økonomien understøtter. Derfor bør man overveje at: ·      Overordnet: Bremse udviklingen i boligpriserne omkring særligt København. Det mest oplagte værktøj i den eksisterende skattepolitiske værktøjskasse er en optøet/øget grundskyld/ejendomsværdibeskatning som ville stille lavvækstområderne skattemæssigt bedre. Det er uansvarligt at lade bobler vokse og briste velvidende at de chok, det skaber i samfundet og i de enkelte familier, har store omkostninger. ·      Konkret: At priserne på ejerlejligheder er eksploderet og at parcelhuspriserne har haft en mere afdæmpet udvikling illustrerer, at der er behov for et enstrenget værdibeskatningssystem, der fusionerer grundskyld og ejendomsværdibeskatning. ·      Konkret: Fastfrysningen af boligskatterne bør ophøre – også fordi at mennesker der bor i huse der er lige meget værd bør betale det samme i skat. Desuden betyder fastfrysningen af boligskatterne, at den stabiliserende effekt af boligbeskatningen er blevet fjernet. Fastfrysningen understøtter fremvæksten af prisbobler. ·      Overordnet: Avancebeskatning bør gradvist supplere ejendomsværdibeskatning. Det vil have den ønskede geografiske effekt. Dertil kommer, at man kan have købt en bolig for tyve år siden, have tjent flere millioner, imens en anden dansker i et tilsvarende hus har købt for et par år siden, ikke have tjent en krone, måske tværtimod. Men begge skal betale det samme i skat. Det er både uholdbart og rammer generationsmæssigt skævt. I udgangspunktet bør skat bero på indtægt. Man kan ikke indføre en skat på avancer ved salg af egen bolig i morgen. Det ville ødelægge millioner af danskeres opsparing. En model kunne være at indføre en 5 % avancebeskatning, og så skrue op med 1 % om året eller hver andet år indtil man når eksempelvis 20 %. Dog skal midler skabt på boligmarkedet der geninvesteres i boligmarkedet ikke umiddelbart pålægges avanceskat. Modsat kan man så begynde at skrue ned for ejendomsværdiskatten hvis man politisk ønsker at fastholde de samlede ejendomsskatters andel af skatteprovenuet på det nuværende niveau – på den måde ville man holde boligskatterne i ro. Cevea er af den opfattelse, at en større andel af provenuet bør komme fra boligområdet, for ellers virker det ikke realistisk at få et Danmark i balance, hvor det er nogenlunde lige attraktivt at bo og arbejde i hele landet. Det er imidlertid ikke til at komme udenom, at den største del af det politiske spektrum er af en anden opfattelse, så hvis man skal holde boligskatterne i ro, skal det være i ro på den rigtige måde. Meningen er ikke at avanceskat skal afløse værdibeskatningen, men derimod skabe et skattesystem der beror på både løbende beskatning og avancebeskatning. Indfører man en model hvor man vil kunne trække forbedringer og investeringer fra i avancebeskatningen, vil man kunne komme meget sort arbejde til livs samtidigt, fordi det vil være en fordel for boligejeren at kunne dokumentere udgifter i forbindelse med forbedringer af boligen. Der findes indvendinger imod avanceskat, som vi anerkender, eksempelvis at det vil føre til træghed og forsøg på at udskyde skat. Men en så forsigtig model som den der er foreslået her, burde være en nænsom indfasning. ·      Konkret: Øget progressiv ejendomsværdibeskatning ville være en anden måde at gå til skævvridningen på. Som skattesystemet er indrettet i dag, burde der betales der 1 % af ejendomsværdien op til 3 mio. kr., og herefter 3 %. Men ifølge Nationalbanken betales der gennemsnitligt 0,55 % af boligværdien pga. fastfrysningen af ejendomsværdiskatten. Det kunne være en model at indføre yderlige trin i en endnu mere progressiv model, med eksempelvis endnu et skattetrin på ejendomsværdi over 6 mio. kr. Men ville så kunne få et system hvor der betalt fx 0,5 % af værdien op til 3 mio, 1,5% af værdien over de 3 %, og 2,5 % af værdien over 6 mio – det er lavere satser end systemet er designet til før det nominelle skattestops indførsel. Det er en god ide at skabe sikkerhed for danske boligejerne. Men alle boligejere kan nok ikke kræve lige meget ”tryghed”. Når man bredt ønsker at skabe ro om boligejernes økonomi og garantere en lav og forudsigelig beskatning, er det for at beskytte almindelige menneskers formuer og opsparing i egen bolig. Selvfølgelig skal man sikre almindelige danske lønmodtagere, der har sparet op i sine huse. Men det bør ikke betyde, at de enorme formuer, der er grundlagt på de dyreste ejendomme i Danmark, også undgår beskatning. Effekten vil være dæmpende ift. boligpriserne i Københavnsområdet. ·      Overordnet: Flytte skat fra løn til boliger. Det vil have en balancerende effekt på Danmark og formentligt gøre meget mere for udkanten end udflytninger af få statslige arbejdspladser. Danske boligskatter udgør procentmæssigt en komparativt lille del af skatteprovenuet ift. andre OECD-lande. Konkret er det bedst at hæve bundfradragene (personfradrag og beskæftigelsesfradrag). Det skal kunne betale sig at arbejde, og arbejdsfrie gevinster underminerer det princip.   Læs notat om udvikling af boligpriser    https://cevea.dk/filer/dokumenter/analyser/Bolignotat-Cevea-20-jan-2017.pdf    
Aktivitet

Cevea inviterer endnu en gang til Ulighedens Topmøde. I år undersøger vi den nye usikkerhed på arbejdsmarkedet, og hvad der sker med den måde mennesker er ansat i Danmark. Vi inviterer nogle af de førende eksperter inden for området til en samtale om de løse ansættelser, projektstillinger, freelancere, vikariater, deltids- og flexstillinger der i fremtiden vil blive en stadig større del af det danske arbejdsmarked. De mennesker der fik længerevarende uddannelser kunne før vide sig sikre, men også her sker der nu forandringer i retning af øget usikkerhed. Forskere og praktikere fra det danske og internationale arbejdsmarked kommer i en række af debatter og oplæg til at beskrive udvikling og udfordringer for det arbejdsmarked, der langt mere end staten sikrer en relativt lige indkomstfordeling i Danmark. Modsat hvad mange tror, er det gennem arbejdsmarkedet og lønniveauet, og i mindre grad gennem omfordeling, at Danmark skaber lighed i indkomst og muligheder.

Af internationale talere kommer blandt andre Céline Thévenot fra OECDs analysehold der har fokus på vigtigheden af social- og arbejdsmarkedspolitik i kampen mod fattigdom og den stigende ulighed i Vesten. Et analysehold der i 2015 konkluderede, at ulighed er skadeligt for væksten i et samfund, og har været med til at bryde 35 års konsensus i de internationale økonomiske institutioner om, at skattelettelser og liberaliseringer ville give mere økonomisk velstand.

Den anerkendte danske økonom Torben M. Andersen deltager også med en status på ulighedsbilledet i Danmark. Torben M. Andersen har i løbet af hans karriere beskæftiget sig med velfærdsstaten, arbejdsmarkedet og globaliseringen, og er klar til at give et spændende oplæg omkring hvordan fremtiden ser ud.

Endeligt program offentliggøres slut januar.

Hvornår: 27. februar 2017 fra kl. 09:00 til 16:00
Hvor: CPH Conference i DGI-byen på Tietgensgade 65, 1704 København
Pris (inkl. forplejning): 1.000 kr. / 800 kr. for Cevea-medlemmer, studerende, seniorer og arbejdsløse

Tilmelding: https://cevea.nemtilmeld.dk/10/