Cevea arbejder for at styrke og udvikle Danmark


Vores vision er et samfund baseret på frihed, lighed og fællesskab.

Cevea

Vores mål er et Danmark, hvor alle har lige muligheder for at deltage, udvikle sig og få reel indflydelse på sin egen tilværelse.

Vores midler er politisk idéudvikling, løsningsorienterede og tværvidenskabelige analyser, deltagelse i den offentlige debat, netværksskabelse, formidling af inspiration og viden fra udlandet samt uddannelse af nye meningsdannere.

Læs mere om Cevea

Aktuelt
20. September 2017
Folketinget bør prioritere en samlet vision for, hvordan et Danmark i balance kan udvikles og forankres, sådan som man bl.a. har gjort det i Sverige.  Den geografiske ulighed i Danmark er både markant og stigende. Der er store forskelle på at bo i Holstebro og i hovedstaden. Hvis den udvikling skal vendes, kræver det politisk bevidsthed og vilje til at investere i en langsigtet indsats. En række indikatorer viser, at den geografiske ulighed i Danmark er markant. Lad os tage et par tal fra nogle af Ceveas seneste udgivelser: I Rudersdal Kommune i Nordsjælland var middellevetiden i 2014 5,4 år længere end på Lolland. I Gentofte Kommune var andelen af borgere med et dårligt fysisk helbred mere end 2,5 gange større end på Langeland. Siden 1981 er befolkningstallet steget i hovedstaden og i alle de nordsjællandske kommuner. I kommuner som Ærø og Læsø er befolkningstallet faldende. I Rudersdal Kommune svarede 89,3 pct. af børnene i en undersøgelse i 2014, at de var glade for at gå i skole. Det samme gjaldt kun for 70,1 pct. af børnene på Lolland. I Assens, Faxe og på Stevns var tallet mindre end to. Husejere på Frederiksberg opnåede en værdistigning på deres bolig på mere end 210.000 kr. om året fra 2009 til 2014, mens husejere i 41 andre kommuner slet ikke oplevede en prisstigning i samme periode. Der er altså væsentlig forskel på, om du bor i hovedstaden og omegn eller et sted, hvor der er lidt længere mellem husene. Bor du i storbyerne, lever du statistisk set længere og sundere, du har flere naboer og gode pasningsmuligheder, og skolevejen er ikke lang, når dine børn bliver store. Der er flere muligheder for at skifte job eller få et nyt, hvis du bliver ledig, og det er økonomisk rentabelt at købe bolig. Vi er nødt til at udvikle hele Danmark. Det kræver bl.a. investeringer i både fysisk og digital infrastruktur, og at vi sikrer flere uddannelser uden for de største byområder. Folketinget bør prioritere en samlet vision for, hvordan et Danmark i balance kan udvikles og forankres, sådan som man bl.a. har gjort det i Sverige. Her fremlagde alle otte partier – fra højre mod venstre – i den svenske Riksdag i januar 2017 en fælles politik, der skal gøre det attraktivt at bo, leve og arbejde i hele Sverige. Samme velvilje til at samarbejde på tværs af partierne ser vi meget gerne i Folketinget. Og så er det værd at huske på, at politik på mange forskellige parametre påvirker udviklingen i hele Danmark. Det gør det, når der formuleres skatteudspil, når der gennemføres nye boligpakker og indfases uddannelsesreformer. Den bevidsthed bør være en del af arbejdet med store politiske tiltag. Tænk, hvis vi benchmarkede alle reformer og ikke kun udvalgte lovforslag på, hvordan de påvirker den geografiske ulighed, sådan som man gør på eksempelvis klima- og miljøområdet? Af Kristian Weise, direktør i Tænketanken Cevea, og Jakob Fastrup, formand i Landsforeningen Danmark på Vippen. Bragt i Jyllands-Posten d. 20. september 2017.
Aktivitet

05-12-1017 - Cevea afholder nu igen Ulighedens Topmøde - denne gang om Børnefattigdom. På dagen vil du høre talere fra forskere, centrale socialpolitiske aktører, en tilstandsrapport fra Cevea og enkelte politiske indlæg med klare holdninger og løsninger på det socialpolitiske felt og børnefattigdom.

  • Tid: d. 5. december 2017
  • Sted: HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 2300 København S
  • Tilmeld dig her. 

Tænketanken Cevea afholder hvert år Ulighedens Topmøde, hvor forskellige aspekter af ulighed behandles. Vi tilføjer løbende oplægsholdere, men har bekræftede indlæg fra forsker i børnefattigdom og prekære forhold fra Leeds Universitet, Gill Main, og forfatter, formand for Socialpolitisk Forening og tidligere direktør for Socialstyrelsen, Knud Aarup.

Gill Main forsker i børnefattigdom, afsavn og trivsel . Hun har bl.a. været med til at lave den internationale Survey of Children’s Well-Being og bogen Children of Austerity for UNICEF, om hvordan børn lever i og oplever fattigdom i rige lande.


Knud Aarup er bogaktuel med udgivelsen ”Fra Udenforskab til Fællesskab”, der sætter fokus på seks bud for velfærdssamfundet, om hvordan vi undgår en dødsspiral for velfærden og i stedet sikrer tryghed og social sikkerheden.

Uligheden er stigende, så tusindvis af danske børn vil fremadrettet opleve at vokse op i fattigdom med alt hvad det indebærer af fravær af fritidsaktiviteter, børnefødselsdage og helt basale forringelser i livskvalitet og muligheder. Det er ikke alene ulykkeligt nu og her, men også skadeligt for sammenhængskraften i vores samfund, og det er et grundlæggende opgør med det sociale sikkerhedsnet, som den danske velfærdsmodel har været garant for.

Det kalder på handling gennem viden og kvalificeret samtale mellem alle de centrale aktører på området. Og ikke mindst kalder det på opmærksomhed og viden om de løsninger – praktiske og politiske – der kan sikre, at Danmark ikke får flere fattige børn. Det kræver en styrket tidlig indsats, vilje til nytænkning og erfaringsudveksling på tværs.

På Ulighedens Topmøde samler vi en bred kreds af videnspersoner, praktikere, beslutningstagere og meningsdannere til dialog om børnefattigdom. Konference skal tage temperaturen på, hvilke konsekvenser børnefattigdom har og hvilke potentialer og erfaringer, der allerede findes, fx med forskellige tidlige indsatser.

Sponsorerne på Ulighedens Topmøde er: