Analyse

Nyeste analyser
16. November 2017

Hvem bliver hjemme?

Nyt notat: Ved det seneste kommunalvalg stemte under halvdelen af kontanthjælpsmodtagerne. Også mange unge og indvandrere valgte at blive hjemme på valgdagen. Når vi går til valg d. 21. november må man forvente en endnu lavere valgdeltagelse blandt de mindst stemmende befolkningsgrupper. Modsat kommunalvalget i 2013 er der ikke i år afsat lige så mange midler til at mobilisere denne gruppe af borgere. Tænketanken Cevea har udarbejdet et notat, der belyser hvilke sociale faktorer, der påvirker valgdeltagelsen ved kommunalvalg. Analysen opsummeret: Der var en skævhed i valgdeltagelse på 20,8 pct.point mellem den kommune, der havde højest stemmeprocent, og den kommune, der havde den laveste stemmeprocent. Allerød havde den højeste valgdeltagelse, imens København og vestegnskommunerne havde den laveste valgdeltagelse. Andelen af kontanthjælpsmodtagere i kommunen har størst indflydelse på valgdeltagelsen. Jo større gruppen er, desto lavere er valgdeltagelse i kommunen. Andelen af unge har en negativ effekt på valgdeltagelsen i kommunen, hvilket afspejler, at unge ikke kommer til stemmeurnerne i samme omfang som resten af befolkningen. • Også andelen af indvandrere og efterkommere i kommunen har negativ effekt på valgdeltagelsen i kommunen. Størrelsen på kommuner påvirker deltagelsen negativt, større kommuner har lavere valgdeltagelse. Læs hele notatet her.

15. November 2017

Kommunernes comeback som forsyningsselskaber

Ny rapport: Den danske forsyningssektor er i verdensklasse. Hvert år modtager selskaber og kommuner besøg fra lande verden over, der ønsker at udvikle et integreret, sikkert, energiefficient og billigt forsyningssystem. Et forsyningssystem som i hovedparten er fællesejet. Alligevel har regeringen luftet ambitioner om at høste effektiviseringer, til gavn for forbrugerne, vha. en række liberaliseringsinitiativer. Det sker samtidig med, at erfaringer fra landene omkring os peger på, at privatiseringer og liberaliseringer ikke har sænket forbrugerpriserne i forsyningssektoren.  Istedet ruller en genkommunaliseringsbølge over Europa og Nordamerika. I perioden 2000-2017 har 802 tilbagetagninger – eller deprivatiseringer – af offentlig service og forsyning fundet sted i Europa og Nordamerika. En stor del af genkommunaliseringerne er resultatet af stigende priser, ønske om kontrol med sektoren og utilfredshed med private leverandørers utilstrækkelige indsats for grøn omstilling. Sådan lyder hovedkonklusionen på en ny Cevea-rapport, udarbejdet for 3F. Læs hele rapporten her. 

7. November 2017

Langtuddannede som katalysatorer for vækst

Langtuddannede er kun i begrænset omfang en del af Danmarks små- og mellemstore virksomheder (SMV’er). Men virksomheder med langtuddannede kolleger er i vækst. Og der kommer stadig flere langtuddannede til. Det er godt. For de langtuddannede skaber sammen med de øvrige medarbejdere ny værdi samt grundlaget for ekspansion og yderligere ansættelser. Langtuddannede bringer typisk et øget fokus på at udvikle og skabe nye indtægtskilder for virksomheden. Virksomheder med langtuddannede udtrykker oftere et erkendt udviklingsbehov og ansætter langtuddannede til at optimere og profilere virksomheden. Og bemærkelsesværdigt nok, så oplever de fleste virksomheder ikke væsentlige barrierer ved at ansætte langtuddannede. Cevea har på vegne af Akademikernes A-kasse og i samarbejde med SMVdanmark belyst langtuddannedes konkrete bidrag til SMV’er – samt potentialet ved og barriererne for at øge antallet af langtuddannede i SMV’er. Blandt hovedkonklusionerne finder vi, at:  - SMV’er med langtuddannede har et erkendt udviklingsbehov - langtuddannede glider let ind på arbejdspladsen - de fleste oplever ikke barrierer - langtuddannede skaber sammenhæng i virksomhedsfunktionerne og bidrager til, at andre medarbejdere kan gøre deres arbejde bedre - det tager tid før investeringen i en langtuddannet bærer frugt  - SMV’er mangler viden om langtuddannedes færdigheder Læs hele rapporten her.  Kontakt analytiker Malte Nyfos Mathiasen for yderligere information om rapporten: T: +4561272842 — E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak12b0a5d7319ba1326ca930acecd6df62').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy12b0a5d7319ba1326ca930acecd6df62 = 'mnm' + '@'; addy12b0a5d7319ba1326ca930acecd6df62 = addy12b0a5d7319ba1326ca930acecd6df62 + 'cevea' + '.' + 'dk'; var addy_text12b0a5d7319ba1326ca930acecd6df62 = 'mnm' + '@' + 'cevea' + '.' + 'dk';document.getElementById('cloak12b0a5d7319ba1326ca930acecd6df62').innerHTML += ''+addy_text12b0a5d7319ba1326ca930acecd6df62+'';