Analyse

Nyeste analyser
12. March 2018

Danske kvinder lukker gabet i IT-kompetencer

Danske kvinder i alderen 16-24 klarer sig med en lille forskel lige så godt som deres jævnaldrende mænd, når man måler på deres digitale kompetencer. For aldersgruppen 25- 64 år gælder det, at mændene ligger et stykke foran kvinderne. Dermed ser vi, at de unge kvinder i dag, lukker det kompetence-hul, der ellers er mellem kønnene i forhold til at besidde de væsentligste digitale kompetencer til fremtiden. Til gengæld viser tallene også, at Danmark halter bagefter de øvrige nordiske lande og Holland målt på digitale kompetencer for begge køn. De unge kvinder i Sverige, Finland, Norge og Holland har derudover bedre digitale kompetencer end deres jævnaldrende mænd.   Læs notatet her.

2. March 2018

Psykiatrien under pres

Over en årrække har det psykiatriske system i Danmark være genstand for både debat og hård kritik, ligesom en række forskellige politiske tiltag og økonomiske prioriteringer har søgt at løfte kvaliteten i behandlingen af psykiatriske patienter. Stadig flere patienter modtager psykiatrisk behandling. Det gælder både for børn og unge og for voksne. De totale udgifter til psykiatrien er steget over en årrække, mens den gennemsnitlige udgift pr. patient er faldende. De samlede udgifter er således ikke steget relativt til stigningen i antallet af patienter. Notatet undersøger også, hvordan der sideløbende med denne udvikling er sket en udvikling på andre indikatorer, der kan tjene til at sige noget om kvaliteten i det psykiatriske system. På tværs viser udviklingen her positive tegn i relation til nedbringelse af ventetider, mens tiden mellem første og andet ambulante besøg eksempelvis kan være helt op til 60 dage. Antallet af indlæggelser pr. patient og andelen af genindlæggelser og steget i perioden fra 2009-2016, mens antallet af sengedage er faldet.   Du kan læse hele analysen her.    

5. December 2017

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn

Integrationsydelsen, 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet trådte i kraft i 2015 og 2016 og har reduceret indkomsten for nogle af landets svageste grupper. Nye tal viser, at langt flere kontanthjælpsmodtagere nu lever i lavindkomstfamilier, end inden reformerne trådte i kraft. De nye regler rammer især børn. Ud af 19.900 husstande, der får reduceret boligstøtten pga. kontanthjælpsloftet, er de 17.000 af disse husstande med børn. Regeringens egne beregninger viser, at kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen isoleret set betyder, at næsten dobbelt så mange børn vil vokse op i fattigdom. Du kan læse hele analysen her.