fbpx

Ulige adgang til lønforsikringer

Om oplægget

Mens dagpengene er for alle, er de mest favorable supplerende lønforsikringer ofte kun for de få. Ulige adgang til de supplerende lønforsikringer betyder, at vi er ved at skabe et A og et B hold ved ledighed. Hvad skyldes denne udvikling, og hvordan rammer udhulingen af dagpengene forskellige jobgrupper? Det har Tænketanken Cevea undersøgt i en af de første større analyser af markedet for private lønforsikringer I Danmark. 

Fortsætter udviklingen, så risikerer vi at opbakningen til det kollektive a-kassesystem smuldre, omvendt er det også forståeligt, at mange danskere ikke føler, at dagpengedækningen er tilstrækkelig. Som en reaktion herpå er antallet af lønforsikringer steget markant de senere år – fra ca. 87.000 i 2010 til over 333.000 i 2019. Stigningen skyldes især, at flere fagforeninger og a-kasser har tegnet kollektive obligatoriske lønforsikringer på vegne af deres medlemmer.

Booking

Oplægget er særligt relevant for faglige organisationer, deres bestyrelser, lokale afdelinger eller a-kasser. Vi kan bookes til et særskilt arrangement med private lønforsikringer som tema eller indgå på bestyrelsesseminarer, fyraftensmøder, personaleseminarer osv.

Oplægget har ca. en times varighed med efterfølgende debat. Prisen afhænger af oplæggets varighed og aftales derfor individuelt. 

 

 

KONTAKTPERSON(ER)

Asbjørn Sonne Nørgaard
21725413

BOOKING