fbpx

Ulighed på boligmarkedet

Om oplægget

Middel- og arbejderklasse er på tilbagetog i de større byer. Det er de blandt andet, fordi eliten rykker til storbyen netop på bekostningen af sygeplejersken, håndværkeren og pædagogen. Det er i udtalt grad en tendens i København, men København står ikke alene om denne tendens. Danmark har traditionelt været kendt for blandede bysamfund, men udviklingen mod et mere omdelt Danmark er taget fart de sidste 20 år.

Et mere liberalt lånemarked, med afdragsfrihed og større risikovillighed hos bankerne, for få almene boliger og en stigende urbanisering er nogen af årsagerne til den skæve udvikling. I dette ekspertoplæg dykker vi ned i årsagerne og forklaringer, og vi præsentere mulige politiske veje man kan gå, for at sikre sammenhængskraften og socialt blandede boliger. 

KONTAKTPERSON(ER)

Asbjørn Sonne Nørgaard
21725413

BOOKING

Vi kan bookes til et særskilt arrangement med uligheden på boligmarkedet som tema eller indgå på bestyrelsesseminarer, fyraftensmøder, personaleseminarer osv. Oplægget har ca. en times varighed med efterfølgende debat. Prisen afhænger af oplæggets varighed og aftales individuelt.