fbpx

Prekariatet – den nye underklasse på arbejdsmarkedet?

Vi har de senere år set en stor vækst i atypiske jobs i Danmark.

Wolt-bude og andre platformsarbejdere er ikke engang ansatte og nyder derfor ikke almindelige rettigheder som lønmodtagere.

Andre er ansat i super-korte projekter eller er reelt set daglejere og vikarer uden garanti for hverken timer eller indkomst.

Ansatte på såkaldte ”nul-timers kontrakter” har ringere rettigheder end andre lønmodtagere og langt større usikkerhed i ansættelsen.

Hvor stort er prekariatet i Danmark? Hvem er det, der har prekære jobs? Og hvad kan vi gøre for at få de prekært ansatte med på en overenskomst, så deres løn og arbejdsforhold bliver bedre?

Varighed: 1,5 time.

Pris: 10.000 kr. + moms og transportomkostninger.

Kontakt os på [email protected] 

Oplægsholder

 

Asbjørn Sonne Nørgaard

Direktør, ph.d. i statskundskab, tidligere professor på SDU

Asbjørn har bl.a. forsket i arbejdsmarkeds- og socialpolitik, reformpolitik, kommissioner og politisk holdningsdannelse

+45 21725413

  [email protected] 

Vi har planlagt følgende uddannelser, som du kan melde dig til: