fbpx

Det Progressive Akademi 2024

Hvad sker der bag kulisserne, når dansk politik vedtages og økonomiske visioner udformes? 

Det har du en unik chance for at blive klogere på til Det Progressive Akademi 2024.

Sammen med en række af Danmarks førende eksperter, debattører og politikere kan du blive klogere på de mest centrale perspektiver på samfund, økonomi og politik, når vi prøver at besvare spørgsmål som; 

Hvordan ser dansk økonomi og konkurrenceevnen egentlig ud? Hvordan sørger vi for en bæredygtig udvikling, der ikke giver en stærk social slagside? Hvilke antagelser ligger bag de økonomiske beregninger i ministerierne? Og hvordan sørger vi for et samfund i balance, hvor hverken dine forældres tegnebog eller bopæl afgør dine chancer i livet?

Hvis du brænder for at forstå og forandre økonomisk politik – så er Det Progressive Akademi et kursus for dig!

Kurset vil:

    • Gøre dig klogere på dansk politik, det danske arbejdsmarked og dansk økonomi samt de politiske og økonomiske forudsætninger for den skandinaviske velfærdsstat.
    • Give dig redskaberne til at gennemskue, navigere og deltage i den offentlige debat.
    • Give dig mulighed for at formulere reelle og progressive løsninger på nogle af de store udfordringer, vi står overfor, i et stærkt netværk af ligesindede fra både universitetsverdenen og fagbevægelsen.

Om Det Progressive Akademi

Sammen med ca. 25 andre akademister kommer du til at arbejde med nogle af de store udfordringer dansk økonomi står overfor – og du kommer til at diskutere forslag til løsninger.

Du vil blive præsenteret for både nyere viden og stærke holdningsbårne indlæg om politik, økonomi, velfærd og arbejdsmarked fra den nationale såvel som internationale scene. 

Undervisningen veksler mellem oplæg og indlæg fra bl.a. embedsmænd, cheføkonomer, toplobbyister, politikere, forskere og faglige meningsdannere, som forventer at blive udfordret med gode spørgsmål og refleksioner. Akademiet indeholder også gruppearbejde, hvor du sammen med dine medakademister udvikler progressive løsninger på nogle af samfundets store udfordringer.

Det er Tænketankene Cevea og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), der står bag kurset og hovedparten af undervisningen. Cevea og AE ønsker at samle en gruppe af dygtige og engagerede studerende med forskellige uddannelsesbaggrunde. 

Med akademiet vil vi inspirere til reflekteret og progressiv tænkning, ved at give jer indblik i dansk økonomis maskinrum og de store udfordringer, som præger vores tidsalder. Som deltager på akademiet vil du blive en del af et netværk tilknyttet de to tænketanke og fagbevægelsen.

Det er gratis for studerende at deltage på akademiet, og kursister modtager et bevis for at gennemføre.

Hvad kræver det?

Det Progressive Akademi er i udgangspunktet forbeholdt studerende.

For at komme med på akademiet skal du være interesseret i økonomi og samfund og have lyst til at indgå i diskussioner og arbejde med aktuelle samfundsudfordringer.

Akademiet kræver, at du kan finde tid cirka en aften hver anden uge samt deltage i et indledende heldagsseminar lørdag den 7. september og et afsluttende heldagsseminar lørdag den 30. november. Du skal deltage på alle kursets gange. Se vejledende kursusplan med temaer nedenfor.

Der vil være et pensum til hver undervisningsgang, som det forventes, at du læser. Kurset slutter med en mindre opgave.

Datoer og adresse

Kursusdagene finder sted hos Tænketanken Cevea i HK Hovedstadens bygning på Svend Aukens Plads 11, 2300 København S. Lige udover kursusgang 4 som afholdes på Studiestræde 50, 1554 København V.

Kursusgang 1: Dansk arbejdsmarked: Historie og visioner
Lørdag den 7. september 10.00-17.00

Kursusgang 2: Uddannelse og social mobilitet
Tirsdag den 17. september 17.00-20.30

Kursusgang 3: Arbejdsmarkedet under forandring
Tirsdag den 1. oktober 17.00-20.30

Kursusgang 4: Det skæve Danmarkskort (Afholdes på Studiestræde 50, 1554 København V)
Tirsdag den 22. oktober 17.00-20.30

Kursusgang 5: Nye vinde i finanspolitikken: Er regnemodeller og 2. generationsreformer vejen til grøn og retfærdig vækst?
Tirsdag den 29. oktober 17.00-20.30

Kursusgang 6:  Balancer i den grønne omstilling
Tirsdag den 12. november 17.00-20.30

Kursusgang 7: Kommunikation
Tirsdag den 26. november 17.00-20.30

Kursusgang 8: Afsluttende seminar
Lørdag den 30. november 10.00-16.00

Kursusgang 1: Dansk arbejdsmarked: Historie og visioner

Danmark har et stærkt arbejdsmarked, hvor lønmodtagerrettigheder og høj vækst formår at gå hånd i hånd. Men hvordan er det velfærdssamfund, vi kender i dag, blevet til? På første kursusgang tager vi et kig 30 år tilbage og ser på nogle af de store reformer og paradigmeskift, der har skabt grundlaget for et bæredygtigt velfærdssamfund.

Men vi bliver ikke i fortiden. I slutningen af dagen besøger fremadskuende politikere akademiet og diskuterer deres visioner for fremtidens samfund. For er vores velfærdssamfund så robust som vi tror? Og hvad må der gøres for, at vi også har et socialt bæredygtigt samfund om 30 år?

Kursusgang 2: Uddannelse og social mobilitet

I Danmark bryster vi os af vores samfundsmodel med fri og lige adgang til uddannelse og en høj grad af lighed. Men er det i virkeligheden mere fine principper på et papir og ikke så meget en praktisk realitet? Har vi reelt lige muligheder uanset ens forældres uddannelsesniveau og størrelsen på deres tegnebog? Er det resultatet af en øget akademisering af skolesystemet, når flere folkeskoleelever ikke består afgangsprøven i dansk og/eller matematik i 9. klasse, og der er en vedvarende stor gruppe unge, der ikke kommer i gang med hverken job eller uddannelse? Hvordan indretter vi vores uddannelsessystem, så søgningen til erhvervsuddannelserne ikke fortsat falder, mens der faktisk er brug for flere faglærte? Og så vi løfter de børn, der har mest brug for det for at få gode kort på hånden i deres kommende arbejdsliv?

Kursusgang 3: Arbejdsmarkedet under forandring

Arbejdsmarkedet er under forandring i disse år, hvor ufaglærte job forsvinder og store årgange af faglærte går på pension, mens kun meget få nye faglærte kommer ind på arbejdsmarkedet fra erhvervsskolerne. Vi ser ind i en fremtid, hvor manglen på faglært arbejdskraft bliver stor, og det er med til at skabe ubalancer på arbejdsmarkedet. Samtidig vinder forskellige former for usikre ansættelser frem både i udlandet og herhjemme. Ved denne kursusgang skal vi undersøge, hvad både politikerne og fagbevægelsens svar er på de store udfordringer. Og hvad kan det betyde for den danske model og flexicurity?

 

Kursusgang 4: Det skæve Danmarkskort

Den geografiske ulighed i Danmark er stigende. København og de andre store byer har i stigende grad udviklet sig til velhaverenklaver, hvor arbejderfamilierne flytter ud, alt imens landkommuner og mindre byer ikke kan følge med udviklingen. Den stigende opdeling på boligmarkedet betyder blandt andet, at vores nabo i højere grad ligner os selv, og vores børn oftere går i skole med klassekammerater med samme sociale baggrund. Det risikerer at svække den tillid og sammenhængskraft, der er fundamentet under vores samfundsmodel. Ved denne kursusgang stiller vi spørgsmålene: Hvilke tiltag kan normalisere udviklingen på boligmarkedet, så vi får en større geografisk balance? Hvordan sikrer vi, at de store byer også forbliver blandede byer? Og hvad er de progressive svar på vækstudfordringer i landkommunerne?

Kursusgang 5: Hvad sker der, når regnemodellerne regner forkert?

De sidste 20-30 års økonomiske reformer har i høj grad sigtet efter at øge arbejdskraftudbuddet. Jo flere hænder til rådighed for arbejdsmarkedet jo bedre har været mantraet og det i en grad, så øget arbejdsudbud er blevet den dominerende valuta i dansk økonomisk politik. Det har ført til sænkede skatter og lavere sociale ydelser med øget ulighed og sociale utryghed som den logiske konsekvens.

Men hvordan er vi havnet der? Hvilken rolle spiller Finansministeriets regnemodeller i at øget arbejdsudbud er blevet til ‘nødvendighedens politik’?

På denne kursusgang tager vi et kritisk blik på Finansministeriets regnemodeller og diskuterer, hvordan vi kan øge beskæftigelsen og velstanden i Danmark, samtidig med at vi mindsker uligheden og sikrer en retfærdig grøn omstilling. Hvordan kan man lave reformer, der tager sit udgangspunkt i at investere i menneskers muligheder? Det kræver, at klimaet og den grønne dagsorden også bliver en del af de finanspolitiske regnemodeller, og at vi i fremtiden kan indregne de dynamiske effekter ved f.eks. uddannelse, sundhed og opkvalificering.

Kursusgang 6: Balancer i den grønne omstilling

Den grønne omstilling er en nødvendighed for at imødegå klimaforandringerne og deres konsekvenser i både syd og nord. Men hvad skal der egentlig til for at omstille samfundet for at nå målene i klimaloven? Og hvordan skruer vi på de rigtige håndtag, så klimapolitikken ikke betyder, at regningen sendes til dem, der har mindst, og så vi ikke sender gode danske industrijob ud af landet til fjerne egne, hvor de kan svine i fred?

Kursusgang 7: Kommunikation

Man kan have nok så gode pointer, idéer og forslag, men hvis man ikke evner at skrive dem på en levende, engagerende og overbevisende måde, kommer de ikke til at rykke noget ude i virkeligheden. Ved dette kursus sætter vi fokus på kommunikation og formidling. Der vil blive afholdt oplæg og værksted, hvor vi giver gode råd til, hvordan du bedst deltager i den offentlige debat med dit eget skriftlige produkt. Vi gennemgår, hvordan man strukturerer et argument, bygger et indlæg op og skriver om komplicerede emner på en tilgængelig og fængende måde.

 

Kursusgang 8: Afsluttende seminar

​På denne afsluttende seminardag samler vi op på forløbet og forsøger at danne et overblik over de emner, problemstillinger og løsninger, vi har diskuteret. Forud for dagen har deltagerne i grupper produceret en kort synopsis med en selvvalgt problemstilling, der tager udgangspunkt i ét eller flere af de gennemgåede emner. Synopserne har særlig fokus på at opstille konkrete politikforslag som progressive løsninger på de beskrevne problemer. På seminardagen fremlægger kursisterne deres synopser på 10 minutter med særligt fokus på de opstillede politikforslag. Fremlæggelsen skal lægge op til en uformel 15 minutters rundbordsdiskussion af politikforslagene med Ceveas direktør, Asbjørn Sonne Nørgaard, og AE’s direktør Lars Andersen.

 

Hvordan kan jeg komme med?

Hvis du er studerende, kan du ansøge om at komme med på akademiet gratis. Både bachelor- og kandidatstuderende samt studerende på professionsuddannelser med stor interesse for politik og økonomi kan søge om optagelse. Det er ikke et krav, at du har (haft) specifikke fag eller kurser i økonomi og politik.

Hvis akademiet lyder som noget for dig, så send en ansøgning til [email protected].

I ansøgningen skal du vedhæfte en motiveret ansøgning, hvor du skal uddybe, hvordan du vil bruge de færdigheder, akademiet kan give dig, i dit kommende arbejdsliv, dit frivillige engagement i civilsamfundsorganisationer og lignende. Du må derudover gerne tilføje CV, karakterer og lignende oplysninger i din ansøgning, hvis det er relevant.

Ansøgningsfrist d. 30. juni 2024. Du vil få svar senest den 5. juli 2024. 

Hvis du er færdiguddannet, kan du tage akademiet som et efteruddannelseskursus betalt af din arbejdsgiver. I så fald behøver du ikke sende en ansøgning, men kan skrive til [email protected].

 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til kurset eller ansøgningen, så kontakt enten uddannelses- og udviklingskonsulent i Cevea, Mathilde Kramer Lau på [email protected] eller kommunikationskonsulent i AE, Jakob Kjærgaard Brun på [email protected]

 

KONTAKTPERSON

Mathilde Kramer Lau

Vi har planlagt følgende uddannelser, som du kan melde dig til: