fbpx

Danskerne ville være rigere end amerikanerne – hvis vi arbejdede ligeså meget som dem

INDHOLD

  FORFATTER(E)

  Asbjørn Sonne Nørgaard
  21725413
  Ask Lund Jakobsen

  METODE

  Analysen anvender data fra OECD (herunder OECD Economic Outlook, No 105) om arbejdstid, BNP, erhvervsfrekvens livstilfredshed. Blandt andre Det Økonomiske Råd anvender samme data.

  Tidsserien med erhvervsfrekvens indeholder databrud for Danmark. OECD er garant for, at der er taget højde for databrud i serien om erhvervsfrekvens, så der er sammenlignelighed på tværs af lande og over tid.

  De hypotetiske beregninger af Danmarks BNP per indbygger med amerikansk arbejdstid og USA’s BNP per indbygger med dansk erhvervsfrekvens er beregnet ved at dividere det faktiske BNP per indbygger med henholdsvis erhvervsfrekvens eller timetal for eget land og gange samme for det andet land.

  NOTER

  REFERENCER

  Analysen anvender data fra OECD (herunder OECD Economic Outlook, No 105) om arbejdstid, BNP, erhvervsfrekvens livstilfredshed. Blandt andre Det Økonomiske Råd anvender samme data.

  Resumé

  Danskerne arbejder i dag langt færre timer end i 1970, mens amerikanerne kun arbejder lidt mindre. Samtidig er en større andel af danskerne end amerikanerne på arbejdsmarkedet, og vi har en markant højere livskvalitet.

  • Danske arbejdstagere arbejdede i 2017 i gennemsnit 1.408 timer om året. Det var 372 timer færre end amerikanerne. De færre timer skyldtes en kortere arbejdsuge og flere ferieuger – svarende til henholdsvis 276 og 96 timer årligt.
  • Erhvervsfrekvensen har i hele perioden fra 1970 til 2017 været højere i Danmark end i USA med en forskel på helt op til syv procentpoint.
  • Hvis hver beskæftigede i Danmark arbejdede ligeså meget som amerikanerne, ville vi i 2017 alt andet lige have haft et BNP per indbygger, der var 42.707 kr. højere end amerikanernes – i stedet for at være lavere.
  • Hvis arbejdstiden og erhvervsfrekvensen i Danmark og USA var lige høje, ville danskere i gennemsnit være 10 % rigere end amerikanerne i 2017, hvilket skyldes en højere timeproduktivitet i Danmark.
  • Danmark rangerer nummer tre på OECD’s better life index på både life satisfaction og work-life balance, mens USA er henholdsvis nummer 17 og 29. Samtidig har de danske arbejdstagere markant mere fritid og meget færre har meget lange arbejdsuger.

  Ser man fritid som et gode, der kan veksles til indkomst med en højere arbejdstid, er Danmark mere velstående end USA.

  INDHOLD

  FORFATTER(E)

  Asbjørn Sonne Nørgaard
  21725413
  Ask Lund Jakobsen

  METODE

  Analysen anvender data fra OECD (herunder OECD Economic Outlook, No 105) om arbejdstid, BNP, erhvervsfrekvens livstilfredshed. Blandt andre Det Økonomiske Råd anvender samme data.

  Tidsserien med erhvervsfrekvens indeholder databrud for Danmark. OECD er garant for, at der er taget højde for databrud i serien om erhvervsfrekvens, så der er sammenlignelighed på tværs af lande og over tid.

  De hypotetiske beregninger af Danmarks BNP per indbygger med amerikansk arbejdstid og USA’s BNP per indbygger med dansk erhvervsfrekvens er beregnet ved at dividere det faktiske BNP per indbygger med henholdsvis erhvervsfrekvens eller timetal for eget land og gange samme for det andet land.

  NOTER

  REFERENCER

  Analysen anvender data fra OECD (herunder OECD Economic Outlook, No 105) om arbejdstid, BNP, erhvervsfrekvens livstilfredshed. Blandt andre Det Økonomiske Råd anvender samme data.

  SENESTE ANALYSER AF Asbjørn Sonne Nørgaard ELLER Ask Lund Jakobsen
  SE ALLE
  Ligestilling
  Det går godt med ligestillingen på Folkemødet
  13. juni 2024
  Ligestilling
  Fortsat dobbelt så mange mænd som kvinder i debatspalterne
  13. juni 2024
  Arbejdsmarked
  Computer in Command: Consequences of algorithmic management for workers
  11. juni 2024
  Arbejdsmarked
  Computerchefer: Algoritmeledelse har store konsekvenser for medarbejderne
  11. juni 2024