fbpx

FGU er en succes – ikke en fiasko

 

Selvom et notat fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at mange elever på den Forberedende Grunduddannelse (FGU) falder fra, skal det høje frafald ikke ses som nogen stor fiasko. Frafald er ikke ualmindeligt på uddannelser generelt, og faktisk ligger frafaldet på FGU ifølge Børne- og Undervisningsministeriets egne tal ikke højere end på andre uddannelser.

Under taget på et af de mange Folkemødescener står en ung mand med blå studenterhue på. Med et fast greb om mikrofonen svarer han roligt på Clement Kjærsgaards spørgsmål foran et stort publikum, der alle er mødt op for at høre om alternative veje til uddannelse. Den unge student har nemlig selv haft en noget alternativ vej til at få huen på. Allerede i tredje klasse mistede han lysten til at gå i skole og lære. Det førte ham i mange forskellige retninger, inden han landede på den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Her fik han uddannelseslysten tilbage igen. Noget han aldrig havde troet muligt inden forløbet på FGU.

Den unge mand med studenterhuen er blot et af mange gode eksempler på, hvor vigtig en institution, FGU er for de 42.000 unge uden job og uddannelse og deres muligheder for at klare sig godt i livet.

For nyligt kunne vi læse, at frafaldsraten på FGU skulle være rigtig høj. Det fremgik i en artikel på A4 Uddannelse, som var skrevet på baggrund af et nyt notat fra Børne- og Undervisningsministeriet. Ifølge notatet drejer det sig om over 10.000 elever, der er faldet fra siden FGU’s etablering i 2019. Samtidig understreger notatet, at over 20 procent falder fra inden for det første år af det påbegyndte FGU-forløb.

Men selvom 10.000 unge mennesker, der forlader FGU uden at have gennemført et forløb, kan lyde alarmerende, er det vigtigt at se tallet i en bredere kontekst.

FGU er ikke dårligere end de andre – måske tværtimod

For det første er frafald ikke ualmindeligt på uddannelser. Det er en udfordring, som uddannelsessystemet generelt står overfor. Frafaldet på EUD er for eksempel cirka 40 procent, mens det er 35 procent på universitets- og erhvervsakademiuddannelser. Højt frafald på andre uddannelser skal selvfølgelig ikke bruges som en ”jamen hvad med de andre”- undskyldning, men det er vigtigt ikke at tænke relativt højt frafald som et tegn på en uddannelse, der fejler.

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriets eget notat falder godt 20 procent af FGU-eleverne fra uddannelsen inden for de første 12 måneder. Vi ved fra andre uddannelser, at frafaldsraten altid er højest i starten af uddannelsesforløbet. Så frafaldet på FGU kan måske godt ende på de 25-30 procent når vi tæller frafaldet på de meget lange FGU-forløb med. Dermed er frafaldet lavere end på erhvervsuddannelserne og universitets- og erhvervsakademiuddannelser.

For det andet skal vi huske, at FGU’s målgruppe er unge med komplekse behov, der kræver en særlig tilgang og støtte. Det er sjældent de populære fodbolddrenge eller de skarpe 12-talspiger, der ender på den Forberedende Grunduddannelse. Det er unge med diagnoser, misbrug, fortid med skolevægring og med vanskeligheder, når det kommer til at etablere sociale forbindelser. Et frafald på under 30 procent for denne gruppe er altså ret bemærkelsesværdigt.

En vindersag

Så selvom 10.000 unge mennesker har forladt FGU uden at fuldføre et forløb, er det vigtigt at huske på, at der er langt flere, der er forblevet på FGU. Ifølge Børne- og Undervisningsministeriets egne tal har over 35.000 unge påbegyndt en FGU siden 2019. Det er altså 25.000, der ikke er faldet fra. Mange af dem har gennemført. Af dem, der fuldfører forløbet, kommer cirka 75 procent videre i job eller uddannelse. Blot 7 procent ender på overførselsindkomst. FGU er altså en vindersag.

At nedbringe antallet af unge uden job og uddannelse har længe været på skiftende regeringers to-do-liste. Men nøden har vist sig umanerlig hård at knække. Den Forberedende Grunduddannelse kan meget vel være den nøddeknækker, som samfundet – og ikke mindst de unge mennesker – har brug for. Når målet med uddannelsen er at få flere unge på kanten i job eller uddannelse, må vi konstatere, at FGU gør det rigtig godt.

Men med 75 procent, der kommer godt videre og med et frafald på 25-30 procent, gør FGU en rigtig stor indsats. Der kommer unægteligt flere unge mennesker med nyfunden mod på tilværelsen ud efter et forløb på FGU. Og så bliver fokus på de 10.000, der er faldet fra, mindre betydelig for vurderingen af FGU’s indsats. Men selvfølgelig skal der arbejdes på at nedbringe frafaldet – præcis som der skal på de andre uddannelser.

 

Bragt i A4 Uddannelse d. 1. september 2023.

FORFATTER(E)

Asbjørn Sonne Nørgaard
21725413
Karl Murray Mikkelsen

DEL INDLÆG: