fbpx

Den offentlige sektor har størst betydning for Danmarks konkurrenceevne

INDHOLD

FORFATTER(E)

Ask Lund Jakobsen
Asbjørn Sonne Nørgaard
21725413

METODE

NOTER

REFERENCER

Resumé

Det gælder områder som befolkningens kompetencer og uddannelse, den makroøkonomiske stabilitet, infrastruktur, erhvervslivets rammevilkår og de institutioner, der regulerer økonomien i stort og småt. Dét viser Ceveas elite-survey med 30 eksperter og 25 repræsentanter for erhvervslivet.

Baggrunden for Ceveas analyse er, at Danmark gang på gang ligger i top på internationale ranglister af landes konkurrenceevne. Danmark ligger på en 10.-plads ud af 141 lande i World Economic Forums (WEF) ”Global Competetiveness Report” og på en 7.-plads ud af 161 lande i erhvervsmagasinet Forbes’ liste over ”Best Countries for Business”. De internationale rankings er vigtige, dels fordi politikere og medier ofte henviser til dem, dels fordi de nok har fat i væsentlige forhold, som vi i den hjemlige debat tager for givet. Eksperterne og erhvervslivets repræsentanter er blevet spurgt om, hvilken betydning: (a) den offentlige sektor, (b) det kollektive overenskomstsystem og (c) den private sektor har for de indikatorer, der indgår i Forbes’ og World Economic Forums rangordning af Danmarks konkurrenceevne.

De to gruppers vurderinger er stort set ens:

  • Den private sektor har størst betydning på områder, såsom Danmarks innovationsevne, tilgængeligheden af kredit og kapital samt udbredelsen af informations- og kommunikationsteknologi.
  • Det kollektive overenskomstsystem har størst betydning på ét centralt område – fleksibiliteten og stabiliteten på arbejdsmarkedet.
  • Den offentlige sektor har også størst betydning på de fleste områder, der indgår i vurderingen af Danmarks konkurrenceevne. Både eksperter og erhvervsliv vurderer, at den offentlige sektor har størst betydning for 12 af de 20 indikatorer, som indgår i de internationale rankings af Danmarks konkurrenceevne.

INDHOLD

FORFATTER(E)

Ask Lund Jakobsen
Asbjørn Sonne Nørgaard
21725413

METODE

NOTER

REFERENCER