fbpx

De højeste indkomster bør beskattes hårdere

 

Mads Borregaard (MB), cheføkonom i Finanssektorens Arbejdsgiverforening, anklager i Børsen Cevea for at være unuanceret i forbindelse med vores seneste analyse af lederes indkomster. Han mener, at lederne ikke har fået en større skatterabat end de øvrige lønmodtagergrupper, men det er ganske enkelt ikke rigtigt.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser f.eks., at jo højere indkomst man havde i 2002, jo større skattelettelser har man fået i årene 2002-2019. Det gælder både opgjort i kr. og i pct. af indkomsten. Med andre ord er vores skattesystem blevet mindre progressivt, og vi beskatter de rigeste mindre hårdt end tidligere.

MB beregner, at ledernes skattebetaling som andel af indkomsten ikke er faldet mere end for lønmodtagere i øvrigt. For at forstå, hvorfor det er en forkert måde at se det på, kan man stille spørgsmålet: Hvor meget skulle lederne betale i skat, hvis beskatningen var ligesom i 1994?

Svaret ville være, at langt de fleste ledere skulle betale topskat af hele deres indkomststigning. Dermed ville deres gennemsnitlige skat, som Mads Borregaard beregner til at være faldet, være langt højere, hvis ikke de havde fået skattelettelser. Og dét er jo netop hele idéen i vores progressive skattesystem, de stærkeste skal bidrage mest.

MB har ret i, at der også er andre faktorer end løn, der bidrager til, at lederne har haft den største indkomstfremgang. I vores analyse af den ulige indkomstudvikling viste vi, at indkomster fra formue, herunder aktieindkomster, fylder mere i ledernes indkomster i 2019 end i 1994.

Men det ændrer ikke på, at lederes lønninger er vokset dobbelt så meget som den gennemsnitlige lønmodtagers løn. At afkastet på formue samtidig er vokset kraftigt for de rigeste er kun en anledning til at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor afkast på formue skal beskattes på 42 pct., når den marginale skat på arbejde er 56 pct.?

Uanset hvordan man vender og drejer tallene, har lederne haft større indkomststigninger, end alle andre grupper på arbejdsmarkedet.

Og deres eksplosive vækst i disponibel indkomst er hjulpet på vej af gavmilde politikere, der systematisk har sænket skatterne for de rigeste. Skal vi lave det om, er der ingen anden vej end at øge progressionen i vores skattesystem.

 

Bragt i Børsen, 18.06.21

FORFATTER(E)

Asbjørn Sonne Nørgaard
21725413
Ask Lund Jakobsen
Stine Laurberg Myssen

DEL INDLÆG:

SENESTE INDLÆG AF Ask Lund Jakobsen ELLER Stine Laurberg Myssen ELLER Asbjørn Sonne Nørgaard
SE ALLE
Uddannelse
Gratis skolemad burde være en socialdemokratisk mærkesag – så hvorfor er de imod?
23. februar 2024
Uddannelse
Den praktiske folkeskole bygger ikke sig selv
5. februar 2024
Velfærd
Hele kontroltyranniet i ældreplejen bør lægges i graven – ikke kun tilsynet
29. januar 2024
Ligestilling
Lokal løndannelse er en motorvej til uligeløn
20. november 2023