fbpx

Ja, tænketanke er partskilder

Indlægget blev bragt i Politiken den 4. april 2016

De seneste søndage har debatsektionen i Politiken været præget af en kritisk debat omkring mediernes stigende brug af tænketanke. Udgangspunktet er en analyse bragt den 20. marts forfattet af blandt andet Mark Blach-Ørsten fra Center for Magt, Medier og Kommunikation ved Roskilde Universitet.

Analysen konkluderer, at når tænketanke optræder i medierne er i det i halvdelen af alle tilfælde som ekspertkilder, mens de kun omtales som partskilder i 22 % af tilfældene. Forfatterne påpeger, at det er problematisk at tænketanke optræder som saglige og neutrale eksperter, da tænketanke repræsenterer et bestemt standpunkt.

Og det har forfatterne helt ret i. Ja, vi er partskilder. Og ja, som tænketanke kommer vi med en bestemt holdning. I Ceveas tilfælde er vi en centrum-venstre tænketank, der arbejder for et Danmark baseret på frihed, lighed og fællesskab. Det er ingen hemmelighed.  

Medieren skal være deres ansvar bevidst, når de omtaler tænketanke som ekspertkilder. Men vi tænketanke skal også være klar over, hvilken betydning det har, at vi bliver brugt som eksperter. Vi skal som tænketanke naturligvis altid præsentere grundlige og lødige analyser, men samtidig skal vi ikke lægge skjul på, hvad vores ideologiske ståsted er.

Nyhedsmedierne bruger tænketanke som kilder hyppigt. Og særligt siden år 2000 er tænketankene braget frem i Danmark og i medierne. En del af forklaringen skal nok findes i manglen på politisk udvikling i de politiske partier. Den politiske midte er blevet pragmatisk og er efterhånden så styret af nødvendighedens logik, at der ikke er meget ideologi tilbage i dansk politik.

Politikudvikling bliver i høj grad overladt til ministerier, embedsværket og kommissioner. De folkevalgte politikere er ikke selv med til at udvikle nye visioner for Danmark, men sendes i stedet i byen med forsvar for egen linje og angreb på modstanderens.    

Det er en trist udvikling, men det kan være en del af forklaringen på, at medierne finder tænketanke så interessante. Fordi vi tør repræsentere en ideologisk baggrund og stå fast på den.

Vores ideologiske baggrund skal derfor ikke skjules i medierne ved, at vi omtales som neutrale ekspertkilder. Vi er partskilder og leverer den idelogiske politikudvikling, som de politiske partier negligerer.

FORFATTER(E)

Kristian Weise

DEL INDLÆG: