Cevea arbejder for at styrke og udvikle Danmark


Vores vision er et samfund baseret på frihed, lighed og fællesskab.

Vores mål er et Danmark, hvor alle har lige muligheder for at deltage, udvikle sig og få reel indflydelse på sin egen tilværelse.

Vores midler er politisk idéudvikling, løsningsorienterede og tværvidenskabelige analyser, deltagelse i den offentlige debat, netværksskabelse, formidling af inspiration og viden fra udlandet samt uddannelse af nye meningsdannere.

Læs mere om Cevea

Aktuelt
9. september 2016
Det danske dagpengesystem medvirker til en stabil økonomi i krisetid, og er på trods af den høje grad af økonomisk sikkerhed, det sikrer, gået hånd-i-hånd med en meget lav grad af langtidsledighed. Samtidig har det medvirket til at give danske virksomheder en konkurrencefordel på grund af en på europæisk plan unik fleksibilitet ift. at hyre og fyre. Men det danske dagpengesystem er blevet svækket. Det er blevet 20 % dårligere på tyve år. Siden 1995 er den gennemsnitlige kompensationsgrad for alle på arbejdsmarkedet faldet fra 61 pct. til blot 49 pct. i 2014. Sikkerheden i systemet er blevet dårligere, og de stærkeste grupper på arbejdsmarkedet de veletablerede i 30-49 års alderen fravælger i stigende grad dagpengesystemet. De grupper, der er i systemet, er i stigende grad de svagere grupper, og de vælger i stigende grad at supplere et ringere dagpengesystem med private lønforsikringer kendt som en lønsikring. Det stiller spørgsmålet om systemet vil vedblive at kunne fungere som et gensidigt sikrende forsikringssystem med statsstøtte som det er nu. Det at systemet vil blive yderligere svækket de kommende år skærper kun det spørgsmål. Rapporten er lavet i samarbejde med DSA - Danske Sundhedsorganisationers A-kasse.  Læs rapporten her:    
Aktivitet

Klimaforandringer sætter et større og større præg på verden, og der bliver stillet stadig højere krav til nedskæring af Danmarks CO2-udslip. Det er nu ikke længere nok at bygge vindmøller for at nå de mål vi har sat.

Ekstreme vandstande, der i dag forekommer med 100 års mellemrum i København, kan i fremtiden ramme hvert 2. år. Og voldsomme skybrud kan oversvømme danskernes kældre dobbelt så hyppigt i fremtiden.

Klimaforandringerne går stærkt, og det er svært at finde ud af, hvordan vi i fremtiden skaber en grøn omstilling. Vi inviterer til en aften, hvor vi taler om, hvilke initiativer der skal til. Hvor fører udviklingen hen? Hvordan kommer vores hovedstad til at se ud?

Den 30. september kl. 17-20 mødes vi for at debattere, udveksle idéer og sammen blive klogere. Tænketanken Cevea og Socialdemokraterne i København har inviteret vidende oplægsholdere som vil inspirere og udfordre vores samtale.

Vi har brug for at kunne levere svar til tiden og sammen med vores politikere udstikke en kurs for hvordan vores samfund skal udvikle sig. Derfor vil Socialdemokraterne bruge input fra aftenen som inspiration for det kommende valgprogram i København. Meget er under forandring og der er bestemt også gode tegn i udviklingen. Sammen skal vi finde løsninger på, hvordan vi griber mulighederne i fremtiden til det fælles bedste.

Kasper Fogh, politisk chef i Cevea er vært for debatten hvor der bl.a. deltager:

Frank Jensen, Socialdemokratisk overborgmester i København

Kirsten Halsnæs, Programleder for DTU’s klimacenter, medlem af Etisk råd og tilknyttet FNs klimapanel om bæredygtig udvikling

Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver i Det økologiske råd, ekstern konsulent for DTU Miljø

Mødet holdes den 30. september kl. 17-20 hos Socialdemokraterne Sundbyøster, Geislergade 17, 2300 København S. Vi byder på kaffe, te og aftensmad. Det koster 50 kr. at være med.


Debatrækken #Hverdagsvisioner
Mødet er en del af en debatrække arrangeret af Socialdemokraterne i København og Cevea under overskriften “Hverdagsvisioner”. Debatrækken består af tre møder:

1 Ulighed og livsmuligheder 25. april 2016
2 Et arbejdsmarked med visioner 27. juni 2016
3 København: En bæredygtig by? 30. september 2016

Med debatrækken vil vi samle og udvikle de gode politiske idéer og langsigtede løsninger for Danmark og København. Socialdemokraterne tager desuden de gode idéer med, når valgprogrammet for København skrives og input til partiets nye principprogram udvikles.

Cevea samarbejder med de partier, vi deler værdier med om, at sætte dagsordener og rejse vigtige samfundsmæssige spørgsmål. Sammen kan vi inkludere flere i debatten og nå bredere ud.