Cevea arbejder for at styrke og udvikle Danmark


Vores vision er et samfund baseret på frihed, lighed og fællesskab.

Vores mål er et Danmark, hvor alle har lige muligheder for at deltage, udvikle sig og få reel indflydelse på sin egen tilværelse.

Vores midler er politisk idéudvikling, løsningsorienterede og tværvidenskabelige analyser, deltagelse i den offentlige debat, netværksskabelse, formidling af inspiration og viden fra udlandet samt uddannelse af nye meningsdannere.

Læs mere om Cevea

Aktuelt
20. oktober 2016
Jobmulighederne er størst i de kommuner hvor det er dyrest at bo. Ledige der ikke har råd til fortsat at betale deres husleje - typisk i hovedstadsområdet - henvises til at flytte til dele af landet, hvor huslejen er billigere, men hvor det samtidigt er sværere at finde et ledigt job. Notatet analyserer sandsynlige effekt på bosætningsmønsteret. Konklusionerne er:   Arbejdsløse bliver tilskyndet til at flytte derhen hvor der er færrest jobs.  Sandsynligvis vil Nord, Vest- og Sønderjylland være de største modtagere af kontanthjælpsmodtagere der må fraflytte hovedstaden og Aarhus.  Regeringen indregner ikke de negative konsekvenser af et mere uhensigtsmæssigt bosættelses-mønster der fastholder ledige i ledighed. Vi ved ikke hvor meget det vil skade dansk økonomi hverken på kort eller lang sigt, men det er overvejende sandsynligt der vil være en negativ effekt.  Den økonomiske skævvridning af Danmark vil blive forstærket, med øget koncentration af kontanthjælpsmodtagere i de fattigste dele af Danmark og dermed en forstærket koncentration af bedre stillide i København og Aarhus.   Læs rapporten her
Aktivitet

Hvordan kan vi på 8. år stadig være mærket af den internationale krise? Hvad betyder det for arbejdsmarkedet, når vi skærer i dagpengene og laver kontanthjælpsloft? Hvorfor er vækst vigtigt – og hvad er bæredygtig vækst? Hvilke antagelser ligger bag de økonomiske beregninger, der bliver ført politik efter? Og hvad er konsekvensen af, at uligheden i samfundet stiger?

På Det Progressive Akademi får du en indføring i, hvordan dansk politik og økonomi fungerer bag kulissen. I undervisningen bevæger vi os fra hovedlinjerne i dansk økonomi og det danske arbejdsmarked over internationale udfordringer med fx skattely til økonomiske beregninger af politiske forslag og sociale konsekvenser af de senere års politiske kurs i Danmark og EU. Sammen med ca. 25 andre studerende og ansatte i fagbevægelsen bliver du præsenteret for noget af den nyere, progressive teori inden for politisk økonomi fra den nationale såvel som internationale scene. Du vil også få indblik i, hvordan forskellige politiske interesser, samfundsstrukturer og pragmatiske hensyn spiller en rolle for den førte politik herhjemme. Undervisningen veksler mellem oplæg - fra universitetsprofessorer, embedsmænd, cheføkonomer, politikere, direktører mm. - og workshops. På akademiet vil du selv komme til at arbejde konkret med de politisk-økonomiske udfordringer, Danmark står i. Mod slutningen af kurset præsenterer deltagerne deres bud på, hvordan man kan angribe dem.

Det er tænketanken Cevea sammen med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) der står bag kurset og hovedparten af undervisningen, og som deltager på akademiet vil du blive en del af progressivt netværk tilknyttet de to tænketanke og fagbevægelsen. Cevea og AE ønsker at samle en gruppe af dygtige og engagerede studerende med forskellige samfundsvidenskabelige baggrunde, give jer et blik ind i dansk økonomis maskinrum og de politisk-økonomiske hovedpiner, der præger samfundet i dag, og inspirere til reflekteret og progressiv tænkning. Det er gratis at deltage på akademiet, og kursister modtager et bevis for at gennemføre.

Hvornår?
Kurset forløber over otte gange, to lørdage og resten hverdagsaftener, i foråret 2017 fra februar til maj. Weekenddagene er lørdag d. 11. februar og 6. maj.

Hvor?
Undervisningen foregår hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, lige ved Hovedbanegården. Vi kan give tilskud til transport, hvis I kommer langvejs fra.

Hvad kræver det?
For at komme med på akademiet skal du som udgangspunkt læse på en kandidatuddannelse, være interesseret i økonomi og samfund og have lyst til at indgå i diskussioner og arbejde med aktuelle samfundsudfordringer. Det kræver også, at du kan finde tid cirka en aften hver anden uge samt en lørdag i februar og maj i løbet af foråret 2017 ved siden af dit studie. Der vil være et mindre pensum til hver undervisningsgang, som det forventes, at du læser. Det er ikke et krav, at du har haft specifikke fag eller kurser i økonomi og politik.

Hvordan ansøger jeg?
Hvis akademiet lyder som noget for dig, så send en motiveret ansøgning og andre relevante bilag til kommunikationskonsulent i AE, Sarah Steinitz: ss@ae.dk. Du er også velkommen til at skrive eller ringe på 28683460, hvis du har spørgsmål til akademiet.

 

Ansøgningsfristen er d. 1. december 2016.