Cevea arbejder for at styrke og udvikle Danmark


Vores vision er et samfund baseret på frihed, lighed og fællesskab.

Vores mål er et Danmark, hvor alle har lige muligheder for at deltage, udvikle sig og få reel indflydelse på sin egen tilværelse.

Vores midler er politisk idéudvikling, løsningsorienterede og tværvidenskabelige analyser, deltagelse i den offentlige debat, netværksskabelse, formidling af inspiration og viden fra udlandet samt uddannelse af nye meningsdannere.

Læs mere om Cevea

Aktuelt
11. februar 2016
Rockwool Fondens dugfriske analyse viser, at det empiriske grundlag for, at lavere topskat gør samfundet rigere og får danskerne til at arbejde mere, ganske enkelt er tyndt. Indrøm nu bare, at en lettelse i topskatten handler om at give flere penge til de rige.