Cevea arbejder for at styrke og udvikle Danmark


Vores vision er et samfund baseret på frihed, lighed og fællesskab.

Vores mål er et Danmark, hvor alle har lige muligheder for at deltage, udvikle sig og få reel indflydelse på sin egen tilværelse.

Vores midler er politisk idéudvikling, løsningsorienterede og tværvidenskabelige analyser, deltagelse i den offentlige debat, netværksskabelse, formidling af inspiration og viden fra udlandet samt uddannelse af nye meningsdannere.

Læs mere om Cevea

Aktuelt
20. oktober 2016
Jobmulighederne er størst i de kommuner hvor det er dyrest at bo. Ledige der ikke har råd til fortsat at betale deres husleje - typisk i hovedstadsområdet - henvises til at flytte til dele af landet, hvor huslejen er billigere, men hvor det samtidigt er sværere at finde et ledigt job. Notatet analyserer sandsynlige effekt på bosætningsmønsteret. Konklusionerne er:   Arbejdsløse bliver tilskyndet til at flytte derhen hvor der er færrest jobs.  Sandsynligvis vil Nord, Vest- og Sønderjylland være de største modtagere af kontanthjælpsmodtagere der må fraflytte hovedstaden og Aarhus.  Regeringen indregner ikke de negative konsekvenser af et mere uhensigtsmæssigt bosættelses-mønster der fastholder ledige i ledighed. Vi ved ikke hvor meget det vil skade dansk økonomi hverken på kort eller lang sigt, men det er overvejende sandsynligt der vil være en negativ effekt.  Den økonomiske skævvridning af Danmark vil blive forstærket, med øget koncentration af kontanthjælpsmodtagere i de fattigste dele af Danmark og dermed en forstærket koncentration af bedre stillide i København og Aarhus.   Læs rapporten her
Aktivitet

Topskatten er efterårets helt store debatemne i dansk politik. Diskussionen startede med regeringens 2025-plan, der varslede skattelettelser. Mens Dansk Folkeparti ikke var meget for ideen om en lettelse af topskatten, var Liberal Alliance klar i mælet: ”Fem procent af topskatten, eller vi vælter regeringen”. Men hvad betyder en mulig sænkelse på fem procent af topskatten for vores velfærdsstat?
Cevea og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd inviterer til en aften, hvor vi diskuterer, hvilken indflydelse en topskattelettelse vil have på dansk økonomi og velfærdsstatens fremtid. Aftenen byder på oplæg fra talere med forskellige synspunkter på, hvor høj topskatten bør være. Samtidig søger vi at få konkrete svar på, hvad potentielle nedskæringer betyder for vores velfærd; hvor vores skattesystem er på vej hen, og om en lettelse af topskatten overhovedet vil skabe vækst?

Program:

Velkomst v. ordstyrer Kasper Fogh

Oplæg AE-Rådet v. Jonas Schytz Juul - Den tvivlsomme effekt på arbejdsudbuddet ved sænkelse af topskatten

Oplæg fra Cevea v. Niels Fuglsang – hvordan udfordrer vi regnemodellerne?

Kritisk kommentar/oplæg:
Jeppe Druedahl

Billetter købes via dette link https://cevea.nemtilmeld.dk/8/
Pris for arrangement: 25 kroner