Debat

Alle debatindlæg i denne kategori
24. October 2011

Helt ind i sindet

De sniger sig ind på dig, når du mindst venter det. De manipulerer med dine sanser og følelser. Og de bevæger sig på kanten af al moral og etik. Jeg taler om reklamer. Skjulte reklamer. Om markedsføring, når den er allermest raffineret. I dag er markedsføring ikke blot et spørgsmål om at sende flest mulige tryksager og tv-reklamer i hovedet på forbrugerne. Det handler også om at påvirke dem gennem deres sanser og følelser. Vel at mærke uden at de opdager det. Produktpla

23. October 2011

Hvem skal betale for finanskrisen?

Finanskrisen skulle ifølge avisernes overskrifter have ramt os alle sammen. Men når de rige fortsat bliver endnu rigere - og de fattige samtidig bliver endnu fattigere, synes der at være noget helt afmarcheret ved dette hovedløse postulat. »Vi er de 99«. Sådan har det rungede budskab lydt over Wall Street og 951 andre byer verden over. Her er en global protestbevægelse gået på gaden med et simpelt og præcist budskab til deres politikere. De 99 procent af befolkningen er dødtrætte af

19. October 2011

Det skal rød blok bruge flertallet til

Efter mere end 3500 dages fantasiløs ørkenvandring under VKO’s politiske ledelse, er det endelig blevet tid til at nye kræfter får lov til at lede et hårdtprøvet og kriseramt Danmark videre. Vi tager afsked med en formørket og uhellig alliance af liberalistisk-nationalistisk borgerlige magthavere, for at give plads til en centrum-venstre alliance, der ikke tidligere har stået med magten. Endelig. Efter alt for mange forkerte beslutninger og en alt for lang valgkamp, er det endelig tid

18. October 2011

Ingen statsfinansiering af privatskoler

Privatskolerne nyder markant elevfremgang, men de svigter deres sociale ansvar. Det frihedsideal som privat- og friskolerne altid har forsvaret er i stigende grad blevet til en frihed for de få, mens ’de andre’ lades tilbage i folkeskolen. Vi skal under ingen omstændigheder skylle barnet ud med badevandet. Derfor vil Danmark også fremover have brug de frie skoler - og den alternative pædagogik, som længe har været en kilde til inspiration. Men den stigende tilgang til privats

18. October 2011

Stop for sugerøret i fælleskabets kasser

Cevea-kommentar på Berlingskes analysespalte, Krydsfelt, som svar på AKFs indlæg Offentligt-privat samarbejde på spinkelt grundlag fra den 17.10.2011. Hverken fugl eller fisk. Hverken øst eller vest. Det er nok således, man bedst kan betegne dagens analyse fra AKF, der i sin beskrivelse af offentligt-private partnerskaber har svært ved at nå en klar konklusion. Det minder derfor mest om en 2. semesters opgave på universitetet, som fremhæver »lidt på den ene side og lidt på den an

10. October 2011

Ulighed rammer bredt

Den økonomiske ulighed udgør fronten af det ideologiske opgør mellem liberalister og socialister. Mens højrefløjen ser ulighed i samfundet, som en motor for at fremme vækst og skabe den såkaldte ’dynamik’, så mener den anden side af det politiske spektrum derimod, at ulighed fører til social deroute og forringer det enkelte individs livsmuligheder. Ny forskning peger på, at lighed og ulighed ikke blot er et spørgsmål for kassemedarbejderen i Netto på Lolland, men også handl

10. October 2011

Huskeliste til nye ministre

Kære minister. Tak for dit vigtige bidrag til at sikre Danmark en ny SRSF-regering. Vi er mange, der har ventet længe og haft store forhåbninger til at netop du kunne blive en af dem, som fik mulighed for at føre vores stolt lande ud af 10 års mørke og videre mod nye mål og visioner. Tak for din indsats! Og tak fordi du har sagt ja til at lede Danmark igennem de for vort land så svære tider. Vi hører ofte om de store, udefrakommende trusler i aviserne, men som ny minister bør du også

4. October 2011

En formørket dogmatiker taler ud

På med skyklapper og udover kanten, sådan lyder det når ’den objektivt tænkende’ forskningschef i Cepos Henrik Christoffersen taler ud om de eviggyldige gevinster ved udvidet brug af udlicitering i den offentlige sektor. Mere udlicitering er i selv vejen frem. Forskningschefen påstår, at der findes massiv og entydig forskningsmæssig evidens, der taler for brugen af udlicitering. Hans argument bygger på en blank afvisning en ny undersøgelse (2011) fra den uafhængige forskningsenhed

26. September 2011

Giv os et 'DeltagerDanmark'

Valgets vigtigste. Hvad var det nyeste påfund og den mest innovative gimmick i valgkampen 2011? Var det mediernes ekstreme overforbrug af tomme meningsmålinger, folketingskandidaternes stemmemaksimerende dør-til-dør kampagner eller politikernes massive tilstedeværelse på Facebook? Jeg tror, at ingen af delene kan udråbes som valgets vigtigste. Langt fra partikontorernes smarte spin-strategier og kommunikationseksperternes hurtige buzzwords finder vi det mest slagkraftige politiske initiat

19. September 2011

Pensum for den nye regering: sjovere at være overklasse i Sverige end i Storbritannien

Valgkampen er slut. Regeringen er faldet og en ny er ved at blive dannet. For en gangs skyld var det de onde, der græd, og de gode, der lo, da kampen var forbi.

16. September 2011

Danskerne smider 83 MF’ere på porten!

Mens danskerne langsomt begynder at afgive deres stemmer, stemmetallene begynder at tikke ind og mens politikerne holder vejret i spænding, så viser en ny undersøgelse fra Cevea, at danskerne ønsker massiv udskiftning af politikerne ved dagens valg. I en undersøgelse som Analyseinstituttet Interresearch har lavet for Tænketanken Cevea, mener næsten halvdelen (46 pct.) af den danske befolkning, at folketingspolitikerne skal udskiftes efter tre valgperioder, eller hvad der svarer til en

13. September 2011

Valgkamp: Hvilket Danmark vågner vi op til om fem år?

Valgkampens tornerosesøvn. Tornerose sov i hundrede år og vågnede op til en ny verden. Plottet gentager sig for den østtyske ærkesocialist Christiane i den populære spillefilm ”Good Bye, Lenin!”, hvor hun efter otte måneders komma vågner op til en ny verden, hvor muren var faldet. Men i modsætning til Tornerose, så slår hun øjnene op til bristede illusioner. Forestil dig, hvad der ville ske, hvis du blev udsat for selvsamme? Du falder i en tung, dyb søvn og vågner op f