Debat

Alle debatindlæg i denne kategori
12. August 2011

Amagerbankens fald fra tinderne

Mens resten af verden langsomt er i gang med at redde stumperne efter finanskrise, kunne den amerikanske studievært Matt Miller fra Bloomberg TV meddele at finanskrisen er ' tilbage i Danmark'. Den nyeste dominobrik er selvfølgelig Amagerbanken, der efter lang tids usikkerhed er kollapset. Som Shakespeare meget passende skrev i skuespillet Hamlet, så udstiller denne seneste efterdønning fra finanskrisen at: ' Something Is Rotten in the State of Denmark'. Det rådne i den danske bankverde

12. August 2011

Derfor er øget lighed bedst for alle

Sammenhængskraft. Fattigdom og armod påvirker ikke kun den svage, men også bankdirektøren. Pointen er, at vi alle bliver ramt. Derfor gavner lighed, i form af lige muligheder, alle i samfundet. Rig som fattig har fordel af øget lighed. kommentaren. Den gamle talemåde »et samfund skal kendes på den måde, det behandler dets svageste på«, som bl. a. den store socialdemokratiske socialreformator K. K. Steincke gjorde sig til talsmand for, er i dag utilstrækkeligt i forhold til at forstå

12. August 2011

Kronik: Ulighed rammer alle

Ulighed går ikke kun ud over samfundets fattigste. Også dem på toppen må se deres livskvalitet forringet af sociale dårligdomme, viser ny forskning. I Danmark har tiltag som starthjælp, lavere topskat og kontanthjælpsloft forstærket det sociale hierarki. Det går i sidste ende ud over alle danskeres livskvalitet. Den stigende ulighed i Danmark savner politisk fokus og særligt politisk forståelse. Den forrige statsminister indledte ligefrem sin embedsperiode med at beskrive sin valgse

11. August 2011

Vælgerne undervurderes

Danmark står overfor massive udfordringer på både den lange og korte bane. Vi har brug for svar på hvad vi skal leve af i fremtiden, hvordan vi gør op med den stigende ulighed og hvordan vi kan styrke en mistillidstruet offentlig sektor. Men i stedet for at adressere disse trusler, så vælger politikerne at tale ned til vælgerne og springe over hvor gærdet er lavest. For at rette op på den stigende ' politiker-lede' forsøger politikerne at udvise handlekraft gennem detailstyrin

11. August 2011

Boligbeskatning skaber økonomisk tryghed

Boligbeskatning er blevet til angstens epicenter. Når snakken på Christiansborg en sjælden gang falder på boligskat, så får politikerne svedige håndflader og flakkende blikke. Det er ikke noget, som man taler om. Det er med henvisning til at skabe "tryghed for boligejerne", at politikerne fra højre til venstre afviser at diskutere fastfrysningen af ejendomsværdibeskatningen. Men spørgsmålet er, om fastfrysning virkelig er det, der skaber mest tryghed? Når man kigger på de

11. August 2011

Værdiløs borgerlig vækststrategi

Vækst er blevet det store dyr i åbenbaringen. Og hvis man lytter til de borgerlige meningsdannere, prøver de ihærdigt at bilde os ind, at der findes ét objektivt korrekt svar. Ifølge disse ensidige stemmer, så skabes vækst alene gennem lavere løn, lavere selskabsskat og lavere topskat. Der er - for dem - kun én vej til vækst. Men i ' The Globale Competitiveness report 2010-2011', som udgives hvert år af World Economic Forum, tegner sig et mere nuanceret billede af den intern

11. August 2011

Frihedskampen rykker til venstre

Meget tyder på, at den moderne frihedskamp varetages af venstrefløjen. De traditionelle borgerlige frihedsrettigheder er sat under massivt pres fra den siddende regering. De sidste ti år har VK-regeringen knægtet selv de mest basale rettigheder. Anti-terrorlovgivningen har skabt øget overvågning, 24-års reglen har forhindret ægteskab over grænserne, tuneserloven indskrænker bevægelsesfriheden, lømmelpakken begrænser forsamlingsfriheden og senest har »Rønn-sagen« vist, hvordan

11. August 2011

Venstrefløjen skal satse på det frivillige potentiale

Mens verden omkring os ivrigt diskuterer brugen af frivilligt arbejde, har den hjemlige venstrefløj forelsket sig blindt i en større og stadig mere indgribende stat. Velfærdsstaten er blevet til målet frem for midlet. Der er brug for nytænkning om den tredje sektor mellem stat og marked. Den levende diskussion på den danske venstrefløj står i stampe. Hvis vi kigger på verden omkring os, lever diskussionen om vægtningen mellem stat, marked og civilsamfund i bedste velgående. Det ' inge

11. August 2011

Opgiv privatiseringsfundamentalismen

Nyheden om, at de nye ejere af Københavns Lufthavn - den australske kapitalfond Macquarie - har sendt 2,2 milliarder kroner i skattely siden 2005, har givet privatiseringsdiskussionen ny vind. Men debatten tegner desværre til at drukne i ren dogmatik. Vi får således tudet ørene fulde af virkelighedsfjerne tanker om, at private aktører altid er fri for bureaukrati, altid skaber bedre konkurrence og altid skaber større profit. Danske eksempler på fejlslagne privatiseringer som KMD ( de

11. August 2011

Borgerne skal tage medansvar for samfundets prioriteringer

ANSVARLIGGØRELSE Politikerne mangler Visioner, og borgerne optræder som rettighedsegoister med grænseløse krav til det offentlige. Men i Toronto er det lykkedes parterne at diskutere sig frem til fælles mål og større tilfredshed. DET DANSKE velfærdssamfund befinder sig i en ' prioriteringskrise'. Vi har brug for at prioritere mellem mulige samfundsreformer, vækststrategier og indretning af velfærdssamfundet. Det giver politikerne grå hår, og den politiske handlingslammelse kan kun l

11. August 2011

Vækstforum: Fortidens myter eller fremtidens vækst?

DANSK ØKONOMI Behovet for politiske og økonomiske reformer for fremtiden er manifest, men desværre bidrager Vækstforum kun med genbrug af fortidens udtjente neoliberalistiske opskrifter. DET DANSKE SAMFUND står over for betydelige økonomiske udfordringer. Bruttoledigheden er på 180.000 personer, den private sektor vakler mellem vækst og krise, mens det offentlige slås med store underskud. Og vi har de seneste år tabt op mod 200.000 arbejdspladser. Hvad skal Danmark leve af på længere

11. August 2011

Sulten ulv dræbes

Det borgerlige mantra om at ' sulten ulv jager bedst' vinder stadig større opbakning. Det banale mantra er blevet gjort til udgangspunkt for regeringens 2020-plan og danner samtidig politisk grundlag for Liberal Alliance. To repræsentanter for sidstnævnte skrev i mandagens Berlingske, at vi har brug for at »sulte« mere. Vi har ifølge forfatterne brug for at sulte mere herhjemme, hvis vi ønsker at opnå vækstrater på niveau med Indien og Kina! Hmmm? Man kunne for det første spø