Debat

Alle debatindlæg i denne kategori
14. April 2016

Kontanthjælp som samfundets skraldespand

Regeringens argumentation bag indførelsen af kontanthjælpsloftet er fordrejet, viser en nylig analyse fra Tænketanken Cevea.

10. April 2016

Skattely og skattesnyd er en trussel mod velfærdssamfundet

Faciliteringen af brug af skattely og andre skattemæssige fiksfakserier, som både kan være lovlige og ulovlige, er over de seneste årtier flyttet fra sidegaderne til hovedgaden.

8. April 2016

Panama-skandalen: hvor er de riges oprør?

Vi savner i den grad at høre velhavende danskere bakke entydigt op om velfærdsstaten og tage afstand fra stråmandsselskaber og skattely.

7. April 2016

Skattesvindel skal bekæmpes med lovgivning

I bekæmpelsen af skattesvindel er det ikke nok med forargelse og store ord. Der er brug for handling fra politikernes side, hvis vi for alvor skal problemet til livs, mener Cevea-direktør Kristian Weise. 

5. April 2016

Vreden over de riges og bankernes skattesnyd bør rettes mod lovgiverne

Det er værd at have med i overvejelserne, næste gang vi skal til stemmeurnerne.

5. April 2016

Svindelshowet har indtaget hovedgaden

De omfattende læk fra Panama understreger en generel tendens: Skattesvindel er ikke længere lyssky operationer for sidegadevekselerere, men en naturlig del af bankernes tilbud til velhaverne.

4. April 2016

Ja, tænketanke er partskilder

De seneste søndage har debatsektionen i Politiken været præget af en kritisk debat omkring mediernes stigende brug af tænketanke. Udgangspunktet er en analyse bragt den 20. marts forfattet af blandt andet Mark Blach-Ørsten fra Center for Magt, Medier og Kommunikation ved Roskilde Universitet. Analysen konkluderer, at når tænketanke optræder i medierne er i det i halvdelen af alle tilfælde som ekspertkilder, mens de kun omtales som partskilder i 22 % af tilfældene. Forfatterne påpeger, at det er problematisk at tænketanke optræder som saglige og neutrale eksperter, da tænketanke repræsenterer et bestemt standpunkt. Og det har forfatterne helt ret i. Ja, vi er partskilder. Og ja, som tænketanke kommer vi med en bestemt holdning. I Ceveas tilfælde er vi en centrum-venstre tænketank, der arbejder for et Danmark baseret på frihed, lighed og fællesskab. Det er ingen hemmelighed.   Medieren skal være deres ansvar bevidst, når de omtaler tænketanke som ekspertkilder. Men vi tænketanke skal også være klar over, hvilken betydning det har, at vi bliver brugt som eksperter. Vi skal som tænketanke naturligvis altid præsentere grundlige og lødige analyser, men samtidig skal vi ikke lægge skjul på, hvad vores ideologiske ståsted er. Nyhedsmedierne bruger tænketanke som kilder hyppigt. Og særligt siden år 2000 er tænketankene braget frem i Danmark og i medierne. En del af forklaringen skal nok findes i manglen på politisk udvikling i de politiske partier. Den politiske midte er blevet pragmatisk og er efterhånden så styret af nødvendighedens logik, at der ikke er meget ideologi tilbage i dansk politik. Politikudvikling bliver i høj grad overladt til ministerier, embedsværket og kommissioner. De folkevalgte politikere er ikke selv med til at udvikle nye visioner for Danmark, men sendes i stedet i byen med forsvar for egen linje og angreb på modstanderens.     Det er en trist udvikling, men det kan være en del af forklaringen på, at medierne finder tænketanke så interessante. Fordi vi tør repræsentere en ideologisk baggrund og stå fast på den. Vores ideologiske baggrund skal derfor ikke skjules i medierne ved, at vi omtales som neutrale ekspertkilder. Vi er partskilder og leverer den idelogiske politikudvikling, som de politiske partier negligerer. Indlæg bragt i Politikens trykte avis 4. april 2016. 

31. March 2016

Skabertrangen blomstrer i Danmark

Nye projekter, virksomheder og frivillige organisationer blomstrer op i Danmark. Der er sket en kulturel udvikling, hvor engagement og iværksætteri anerkendes og beundres, skriver analysechef i Cevea, Frank Skov.

17. March 2016

Kontanthjælpsloft kan sende flere på gaden end i job

Kontanthjælpsloftet vil betyde flere fattige i Danmark. Det bildrager til en i forvejen stigende ulighed, hvor de fattige bliver fattigere, skriver Cevea-direktør Kristian Weise. 

16. March 2016

Populisterne rejser de rigtige spørgsmål

Det er nemt at ryste på hovedet ad Donald Trump. Men det er ikke nok at fordømme Trump og de rednecks, der er klar til at slå på tæven til hans politiske stævner.

15. March 2016

Uligheden øges: De fattigste bliver fattigere

Den helt igennem berettigede bekymring, som mange har for øget ulighed, handler ikke om misundelse, men om de økonomiske og sociale problemer som uligheden skaber.

3. March 2016

Stadig mere skæv formuefordeling i Danmark

Uligheden i Danmark er stigende. Hvis vi ikke er opmærksomme på problemet, risikerer vi at sætte tillid og social mobilitet over styr. Det vil give os et dårligere og fattigere samfund, skriver Ceveas Kristian Weise.