Analyse

Alle analyser i denne kategori
20. august 2014

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F’er. 3F er mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt ufaglærte og faglærte stillinger er forsvundet. Antallet af ledige jobs faldet fra over 300.000 i 2007 til knap 160.000 i 2013 – et fald på 53 pct. Antallet af 3F- og metalarbejderstillinger er dog faldet hele 73 pct. i samme periode. Kun mindre end hvad der svarer til knap hver fjerde job var tilbage i 2013, og i 2011 var det kun hver femte. Jobs forsvinder under krisen, men på trods af dette, tager dagpengesystemet ikke højde for konjunkturers effekt på arbejdsløsheden.

15. juli 2014

Stigning i antallet af enmandsvirksomheder

Antallet af enmandsvirksomheder i Danmark er markant stigende. Det kan umiddelbart lyde som en positiv udvikling, da iværksættere ofte og med rette hyldes som vækst- og jobskabere. Men erfaringer fra Tyskland viser dog, at tendensen også kan afsløre et arbejdsmarked under forandring, hvor større virksomheder i højere grad benytter enmandsvirksomheder som nutidens form for ”løsarbejdere” – også kaldt ”arme og ben virksomheder”.

10. juli 2014

Ledighed beskrives i stigende grad som den enkeltes eget ansvar

Danske aviser fremstiller i 1 ud af 5 artikler ledighed som den enkeltes eget ansvar. Den nyudgivne Cevea-rapport ”Framing af ledighed”, som er lavet i samarbejde med Min A-kassen, viser på baggrund af mere end 1.000 avisartikler, at omtalen af ledige i medierne har ændret sig markant i løbet af de tre årtier, som undersøgelsen fokuserer på.

7. juli 2014

Ulighedens Danmarkskort 2013

Ulighedens Danmarkskort analyserer forskelle i borgernes liv mellem de 98 danske kommuner. Ud over gængse mål for ulighed som indkomster, beskæftigelse og uddannelse, ser analysen også nærmere på uligheden i sundhed, demokratisk deltagelse, børns opvækstvilkår og børns trivsel. 

2. juli 2014

Ulige beskæftigelse, indkomster og uddannelse

Ulighedens Danmarkskort 2013

17. juni 2014

Vores naboer investerer mere i forskning og udvikling

Danmark skal være et vidensland i international topklasse, det er politikere og erhvervslivet enige om. Alligevel viser ny Cevea analyse, som i dag bringes i Ugebrevet A4, at vi investerer mindre i forskning og udvikling (R&D) end mange af vores nabolande.

11. juni 2014

Hvem har magten over folkeskolen?

Med lærerlockouten i 2013 kom folkeskolens indretning for alvor til debat. Cevea analyse viser, at undervisningsminister Christine Antorini og finansminister Bjarne Corydon opfattes som havende mest magt på folkeskoleområdet.

11. juni 2014

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål (61,2 pct.) og deltage i diskussioner (54 pct.). Men samtidigt mener 80,7 pct., at de ingen indflydelse har på den politiske dagsorden, og 75,6 pct. synes ikke, politikerne lytter til dem.

8. juni 2014

Kommunal beskæftigelsesindsats er et lotteri

I august 2009 overtog kommunerne ansvaret for den aktive beskæftigelsesindsats. Men vilkårligheden i både selve indsatsen og dens effekter er iøjefaldende kommunerne imellem. Man kunne tro, at forskellene skyldtes variationen i omfanget af de beskæftigelsesudfordringer kommunerne står med. Men opdeler man kommunerne i 7 klynger (ud fra KORA og SFI's klyngeopdeling), hvor klynge 1 har de vanskeligste rammevilkår og klynge 7 de bedste rammevilkår på beskæftigelsesområdet, så viser det sig, at vilkårligheden går på tværs af kommuner uafhængig af størrelsen på kommunens beskæftigelsesudfordring.

24. maj 2014

Adgang til danske velfærdsydelser er en trussel

Danskerne frygter europæisk adgang til danske velfærdsydelser, og ser dette som en trussel for vores fælles velfærd.

15. april 2014

Danmarkskort over ulighed i sundhed

Ulighed i sundhed

4. april 2014

Danske børns opvækstvilkår 2013

Ulighedens Danmarkskort 2013