Analyse

Alle analyser i denne kategori
30. juli 2013

Markedshysteri og gældsfiksering styrer vores opfattelse af økonomien

Statsgælden er bevidst blevet brugt til at udstille staterne som uansvarlige skyldnere og dermed argumentere for mindre offentlige budgetter og mindre demokratisk kontrol med økonomien.

8. juli 2013

Frygt for højere rente overskygger økonomiske udfordringer

I den politiske debat er det blevet en præmis, at vi skal fastholde finansmarkedernes tillid og sikre en lavere gæld, så renten ikke stiger. Men faktum er, at renten er faldet i alle lande uanset gældens størrelse.

1. juli 2013

Lavere selskabsskat forgylder de rigeste

Et af de mest omdiskuterede tiltag i regeringens vækstplan er sænkningen af selskabsskatten.

25. juni 2013

Virksomhedsdilemma: De små taber hjemme, de store vinder ude

Danske virksomheders salg på hjemmemarkedet er gået helt i stå. Siden januar 2011 har industriens salg i Danmark ligget stille på samme niveau som januar 2007. Til gengæld er eksporten tilbage i den vækst, den oplevede i 2005-08. De 100 største danske virksomheder står for halvdelen af al dansk eksport. Danmarks små og mellemstore virksomheder er altså pressede. Det ensidige fokus på at forbedre en allerede god konkurrenceevne gavner kun de allerstørste udlandsorienterede virksomhede

14. juni 2013

Jobjægernes tiltro til demokratisk indflydelse vakler

Hver fjerde ledige overvejer at undlade at stemme eller stemme blankt til næste folketingsvalg.

13. juni 2013

Tro på demokratiet – mistro til politikerne

Danskerne lovpriser folkestyret som styreform, men i praksis er sagen en anden.

4. juni 2013

Lavere løn får ikke ufaglærte danskere i arbejde

Konkurrenceevne og lavere mindsteløn har længe domineret den danske vækstdebat, men nye tal fra OECD viser, at lavere løn i sig selv ikke får ufaglærte i arbejde. Ledigheden blandt ufaglærte danskere er nemlig 2 procentpoint lavere end i Sverige og hele 6,9 procentpoint lavere end i Tyskland.130604notat_lavere_loen_faar_ikke_ufaglaerte_i_arbejde.pdf

31. maj 2013

Det tyske mirakel - den sande historie

De seneste måneder har den danske højrefløj med Venstre i spidsen peget på den tyske økonomiske succes og tilskrevet denne til hårde velfærdsnedskæringer. Som følge har vi fået at vide, at landets fremtidige konkurrenceevne blandt andet afhænger af en kortere dagpengeperiode. Undersøger vi den tyske økonomiske succes nærmere, er forklaring på denne dog ikke de hårde velfærdsreformer. Derimod ligger forklaringen i et strategisk samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og investe

15. maj 2013

Lavere selskabsskat hiver penge ud af dansk økonomi

Siden 2009 har de danske virksomheder sammenlagt opsparet 225,9 milliarder kroner. Til gengæld investerer de næsten ikke. En lavere selskabsskat vil dermed forære fire milliarder kroner om året til de virksomheder, som i forvejen har overskud og historisk høje opsparinger. Og der er ingen historisk evidens for, at lavere selskabsskat skulle føre til højere vækst eller flere investeringer.lavere_selskabsskat_hiver_penge_ud_af_dansk_oekonomi.pdf

19. marts 2013

Medierne sætter lærerne under pres

Det er afgørende at have den offentlige mening bag sig for at kunne komme stærkt ud af en forhandlingssituation. Og på det seneste er resultater fra meningsmålinger konkret blevet præsenteret, som at skolelærerne ”skal makke ret” i de nuværende forhandlinger om lærernes arbejdstid. Men denne undersøgelse fra Cevea viser, at folkestemningen i udgangspunktet har været på lærernes side.130318notat_medierne_saetter_laererne_under_pres_0.pdf

8. marts 2013

Bureaukrati og nedskæringer sætter folkeskolen under pres

Der bliver skåret på folkeskolen, der bruges færre penge per elev og der bliver flere elever per lærer.

5. februar 2013

Mere undervisning er ikke lig med bedre undervisning

I det seneste halve års debat om lærernes arbejdstid er især to myter i mediebilledet gået igen: