Analyse

Alle analyser i denne kategori
19. March 2013

Medierne sætter lærerne under pres

Det er afgørende at have den offentlige mening bag sig for at kunne komme stærkt ud af en forhandlingssituation. Og på det seneste er resultater fra meningsmålinger konkret blevet præsenteret, som at skolelærerne ”skal makke ret” i de nuværende forhandlinger om lærernes arbejdstid. Men denne undersøgelse fra Cevea viser, at folkestemningen i udgangspunktet har været på lærernes side.130318notat_medierne_saetter_laererne_under_pres_0.pdf

8. March 2013

Bureaukrati og nedskæringer sætter folkeskolen under pres

Der bliver skåret på folkeskolen, der bruges færre penge per elev og der bliver flere elever per lærer.

5. February 2013

Mere undervisning er ikke lig med bedre undervisning

I det seneste halve års debat om lærernes arbejdstid er især to myter i mediebilledet gået igen:

18. January 2013

Den fattigste halvdel betaler kriseregningen

Krisens vindere og tabere. Mens landets topchefer - med en lønstigning for 2011 på 13 pct. - fornyelig kunne fejre lønfest, så afslører udviklingen i befolknings disponible indkomst massive skævheder. Den stigende ulighed fra 2007-2010 betyder, at den mindst velstillede halvdel af befolkning har mistet en gennemsnitlig årsindkomst ca. 3.800 kr.

4. January 2013

Offentlige tilskud forkæler privatskolerne

Flere privatskoler får større offentlig støtte end folkeskolerne.

19. December 2012

Rapport: Europæiske kriseløsninger

Europa står midt i den største økonomiske krise i EU-samarbejdets levetid. 25 millioner europæere er i dag arbejdsløse. Velstanden er faldet og flere lande sendt et årti tilbage i deres sociale udvikling. Europas borgere møder den ene nedskæringspakke efter den anden. Og der er ingen tegn på, det går den rigtige vej. Krisen betyder, at aldrig før har EU-samarbejdet haft så store konsekvenser for europæernes liv – på omkrisen bliver dybere og demå se deres levestandard falde, ell

30. November 2012

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang. Men sammenligner man på tværs af de europæiske lande, så er der ingen sammenhæng mellem lave lønomkostninger og høj beskæftigelse. Faktisk er det de lande, der har de højeste lønninger – som Danmark, Norge, Schweiz og Sverige – der også har flest i beskæftigelse.hoej_loen_og_hoej_beskaeftigelse_gaar_haand_i_haand_i_europ

16. November 2012

Får bankdirektørerne løn som fortjent?

Bankerne skærer ned – på antallet af ansatte, på lønnen til almindelige medarbejdere og på udlån. Men alligevel viser en ny analyse, at direktørernes lønninger i de fire store danske banker fortsætter deres stigning trods faldende indtjening. Direktørlønninger er i gennemsnit vokset med 21 pct. siden 2007, selvom bankernes overskud er faldet med hele 77 pct..121015notat_faar_bankdirektoerer_loen_som_fortjent.pdf

13. November 2012

Siden 1987: Fremskridt og resultater gennem overenskomster og trepartsforhandlinger

Fagforeningernes medlemmer har oplevet mange fremskridt siden de store trepartsforhandlinger i 1987. Her fik man indført arbejdsmarkedspensioner til alle under overenskomst. Siden kom bedre barsel, løn under sygdom, mere frihed og ikke mindst langt bedre adgang til uddannelse. Men hvordan ville det danske arbejdsmarked egentligt have set ud, uden den danske model?siden1987.pdf

25. October 2012

Danskerne er blevet mere kritiske over for banker

Den massive kritik af danske og udenlandske bankers ageren i årene op til finanskrisen, ser ud til at have haft stor indflydelse på danskernes viden om og holdning til banksektoren. Syv ud af ti danskere er blevet mere kritiske overfor deres banker.121018notat_danskerne_er_blevet_mere_kritiske_over_for_banker.pdf

4. October 2012

Demokratisk velfærd - erfaringer fra de norske modelkommuner

Kan erfaringerne fra de norske model- og kvalitetskommuner bruges som inspiration i Danmark?

2. October 2012

Privatskolerne på fortsat fremgang

Stadig flere og flere forældre vælger det private alternativ til folkeskolen. På landsplan går 15,7 pct. af de danske grundskolelever på privatskole.