Analyse

Alle analyser i denne kategori
25. maj 2012

Kommunalreformen knækker nærdemokratiet

Nærdemokratiet er svækket. 66 pct. af danskerne mener, at politiske beslutninger er rykket læn-gere væk fra deres hverdag, og 56 pct. mener, det demokratiske fællesskab er aftagende, viser en ny undersøgelse. En af de store skurke er de seneste kommunalreformen, som har reduceret an-tallet af kommunalpolitikere pr. 10.000 indbyggere med 48 pct.  Men ønsket om et aktivt demo-krati er fortsat stærkt, og derfor bør rammerne for n&a

29. marts 2012

Gældskrisen er skabt i den private sektor

Først kaldte vi krisen en finanskrise, så en økonomisk krise og nu går den så under navnet ’statsgældskrisen’. Men at staternes gæld er vokset under krisen bunder i langt de fleste tilfælde i nationalisering af bankernes tab, ikke i, at politikere har forbrugt over evne i gode tider. Det er private og ikke offentlige aktører, der har handlet uansvarligt.notat_statsgaeld_og_privat_gaeld_0.pdf

20. marts 2012

Det akademiske Socialdemokrati

Der er stadig flere akademikere fra de samfundsvidenskabelige uddannelser blandt Social demokraternes folketings medlemmer. Det kan muligvis være en medvirkende del af forklaring bag den faldende vælgeropbakning. Ny undersøgelse viser for første gang den historisk udvikling i sammenhæng mellem vælger og parti hos Social demokraterne. arbejder_til_djoef.pdf

6. februar 2012

Færre undslipper fattigdomsfælden

I 2001 slap 15,9 pct. af danskerne ud af fattigdom, men tallet allerede i 2009 var faldet til 13,4 pct.. Det betyder et fald på 19.890 mennesker, som slap ud af fattigdom i 2001, men ikke opnåede dette i 2009. Muligheden for at undslippe fattigdom er således blevet stærkt forringet på mindre end ti år, og den faldende sociale mobilitet kan få alvorlige konsekvenser på længere sigt.notat_faerre_undslipper_fattigdomsfaelden_18.08.2011-2.pdf

8. januar 2012

365 akademikere og én kloakmester

Ny undersøgelse fra Cevea viser, at man som akademiker havde klart bedre kort på hånden, hvis man gerne ville have en plads i Folketinget. Kandidaterne med akademisk baggrund havde nemlig dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget sammenlignet med kandidaterne uden akademisk baggrund. Ud af de kandidaterne som fik en plads i Folketinget, havde 15,5 pct. nemlig en ikke-akademisk uddannelse, mens 31,5 pct. havde en akademisk uddannelse. Hvis vi således ser på de i alt 80

22. november 2011

Tillidskrise i den offentlige sektor

Den offentlige sektor er i krise. Danskerne oplever faldende tillid til den offentlige sektor.

31. oktober 2011

Hvem skal betale for krisen?

En ny undersøgelse fra Cevea viser, at den danske befolkning mener, at regningen for krisen endnu er ulige fordelt. 64 pct. af danskerne mener således, at bankerne skal betale mere i skat og 61,5 pct. mener, at millionærer må spytte i kassen gennem millionærskatter. Dermed støtter et flertal af danskerne de mange mennesker, der har besat en del af Wall Street og andre børser og finanscentre rundt i verden. ”Den her undersøgelse viser, at selvom det er få danskere, der prote

24. oktober 2011

Folketinget sætter rekord i elitestyring

Aldrig på noget tidspunkt i vores demokratiske historie, har andelen af akademikere i vores Folketing været så stor. Med 64 pct. akademikere på Christiansborg fra Folketingsvalget 2011, så er vi godt på vej til at udvikle vores folkestyre til et teknokrati, hvor magten ligger hos en elite, der alene har erfaret verden gennem deres uddannelse.mferes_uddannelse_politiko_24102011.pdf

19. september 2011

Notat: Flere djøfere eller øget velfærd?

Djøferne har sat sig tungt på det politiske apparat og skabt et kompliceret kontrolregime, som giver stadig flere arbejdspladser til stadig flere djøfere. Antallet af djøfere i kommunerne er steget med 118 procent over de sidste ti år. Hvis denne udvikling fortsætter, vil vi have yderligere 22.339 kolde bureaukrathænder til at evaluere, effektmåle og monitorere velfærden i 2030.flere_djoefere_eller_oeget_velfaerd.pdf

15. september 2011

Politikerne skal have jord op under neglene

Hvis danskerne kunne bestemme, så ville op imod 83 folketingsmedlemmer blive smidt på porten ved det kommende valg. Et flertal af danskerne kræver nemlig større udskiftning på Christiansborg og forventer større berøring med det omgivende samfund.politikere_skal_have_jord_op_under_neglene.pdf

13. september 2011

De uddannede sidder på magten

70 pct. af Danskerne mener, at demokratiet fungerer bedst, hvis de folkevalgte har samme baggrund som dem selv, men nye tal viser at uddannelsessammensætningen af folketinget er helt skæv. 40 pct. af folketingsmedlemmerne har en lang videregående uddannelse, mens andelen i den øvrige befolkning kun udgør 6 pct.. Tallene viser, at det danske folkestyre har udviklet sig til et akademisk fåmandsvælde og, hvilket de mest uddannelseselitære vælgere hos Radikale og Liberal Alliance ba

12. september 2011

Færre indvandrerkandidater svækker demokratiet

Efter flere år med stadig flere indvandrekandidaterne på stemmesedlerne til Folketingsvalget, er udviklingen knækket. Det er et kæmpe nederlag for demokratiet, at færre indvandrere engagerer sig i dansk politik.notat_-_faerre_indvandre_-_svaekker_demokrati_11-09-11_ny_udgave.pdf