Analyse

Alle analyser i denne kategori
19. September 2011

Notat: Flere djøfere eller øget velfærd?

Djøferne har sat sig tungt på det politiske apparat og skabt et kompliceret kontrolregime, som giver stadig flere arbejdspladser til stadig flere djøfere. Antallet af djøfere i kommunerne er steget med 118 procent over de sidste ti år. Hvis denne udvikling fortsætter, vil vi have yderligere 22.339 kolde bureaukrathænder til at evaluere, effektmåle og monitorere velfærden i 2030.flere_djoefere_eller_oeget_velfaerd.pdf

15. September 2011

Politikerne skal have jord op under neglene

Hvis danskerne kunne bestemme, så ville op imod 83 folketingsmedlemmer blive smidt på porten ved det kommende valg. Et flertal af danskerne kræver nemlig større udskiftning på Christiansborg og forventer større berøring med det omgivende samfund.politikere_skal_have_jord_op_under_neglene.pdf

13. September 2011

De uddannede sidder på magten

70 pct. af Danskerne mener, at demokratiet fungerer bedst, hvis de folkevalgte har samme baggrund som dem selv, men nye tal viser at uddannelsessammensætningen af folketinget er helt skæv. 40 pct. af folketingsmedlemmerne har en lang videregående uddannelse, mens andelen i den øvrige befolkning kun udgør 6 pct.. Tallene viser, at det danske folkestyre har udviklet sig til et akademisk fåmandsvælde og, hvilket de mest uddannelseselitære vælgere hos Radikale og Liberal Alliance ba

12. September 2011

Færre indvandrerkandidater svækker demokratiet

Efter flere år med stadig flere indvandrekandidaterne på stemmesedlerne til Folketingsvalget, er udviklingen knækket. Det er et kæmpe nederlag for demokratiet, at færre indvandrere engagerer sig i dansk politik.notat_-_faerre_indvandre_-_svaekker_demokrati_11-09-11_ny_udgave.pdf

9. August 2011

Grænsekontrol er ren symbolpolitik

Stort flertal af danskerne ryster på hovedet af sommerens agurketidshistorie om udvidet grænsekontrol. Samtidig mener hele 85 pct. af befolkningen at øget europæisk samarbejde er den bedste løsning på problemet med kriminalitet på tværs af landegrænserne. Selvom medierne har brugt størstedelen af sommeren på at skrive spalte op og spalte ned omkring DF’s forslag om øget grænsekontrol, så har de store ord og opildnede diskussioner ikke gjort det store indtryk på danskern

6. July 2011

I orkanens øje

Med denne antologi samler Cevea en række førende forskere for at spørge, hvorfor den globale finanskrise kunne nå så vidt. Joseph E. Stieglitz har skrevet forordet "Centrum-venstres svar på finanskrisen" til artiklerne, som hver især retter hvert deres fokus på finanskrisen: Finanskrisen: Årsager og hjælpepakker af Finn Østrup Finanskrise for lønmodtagerne af Jan Kæraa og Mia Rasmussen Finanskrisen og økonomisk politik af Torben M. Andersen Krisen er ikke

6. July 2011

Regeringens arbejdsmarkedsreformer sælger ud af det danske arvesølv

Cevea anbefaler en genoplivning af den rolle, arbejdsmarkedets parter spiller i tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen.

6. July 2011

Ny global demokratisk struktur skal imødekomme verdens udfordringer

Cevea anbefaler et styrket mandat til FNs økonomiske og sociale råd, ECOSOC, der tager sig af krisestyring og samtidigt er beslutningsdygtigt. Rådet bør have en status, der er ligeværdig med FNs Sikkerhedsråd. For at kunne løfte sine opgaver effektivt og demokratisk bør ECOSOC koordinere indsatsen mellem FN-organisationerne og IMF samt Verdensbanken og WTO. Målet er at sikre en global økonomi, der reguleres ud fra et princip om demokrati, hvor alle lande inddrages i et forum,

6. July 2011

Det glemte landbrug - en fællesskabsorierenteret udviklingspolitik for Afrika

Cevea anbefaler en strategi til udviklingspolitikken i Afrika, der tager udgangspunkt i de 600 mio. glemte bønder i Afrika, der har brug for lavteknologiske redskaber såsom spader, små plove, udsæd, gødning og oplysning om, hvordan de bruges. Der bør satses på udvikling af forsyning af bønderne med disse produktionsmidler, sundhed og uddannelse på landet samt, når der opstår et overskud til salg, udvikling af små virksomheder til forarbejning og afsætning heraf. Den dan

6. July 2011

Borgerens inddragelse

Cevea anbefaler, at det er på tide, politikerne anerkender værdien af et stærkt og levende civilsamfund og foretager de nødvendige handlinger for at udnytte dette store potentiale. I denne rapport præsenterer Cevea et idékatalog med over 22 konkrete policy forsalg, som politikerne kan gennemføre i dag. Ifølge en ny undersøgelse, som Cevea har fået lavet af analyseinstituttet Interresearch i samarbejde med Frivilligt Forum og Danmarks Idrætsforbund, mener hele 46 procent af dan

6. July 2011

Reklamerne overtager vores liv

Markedets tendens til at gøre medborgeren til forbruger bør begrænses ved blandt andet at opstille regler for reklamer. Problemet er, at medborgeren som den dominerende figur i det offentlige liv afløses af forbrugeren, hvorved fokus flyttes fra almenvellets bedste til egne overfladiske behov. Individiet bliver derved fremhævet over fællesskabet. Derudover mener tre ud af fire danskere, at reklamer fylder for meget i deres hverdag. Antallet af reklamefilm på danske tv-kanale

6. July 2011

Topmødets skyggeside - menneskehandlens paradis

Cevea anbefaler på linie med 94 procent af danskerne, at politikerne skal anerkende og sætte mere fokus på problemerne ved menneskehandel. Det handler om at behandle de handlende om ofre og ikke kriminelle. På nuværende tidspunkt er det meget få, der melder sig selv, da de handlede kvinder ikke behandles som handlede, der imod deres vilje er havnet i Danmark, men derimod er her ulovligt —de behandles altså som illegale immigranter. Problemet er, at de handlede fremover sku