Analyse

Alle analyser i denne kategori
6. July 2011

Danskerne kræver øget regulering

At øget regulering af markedet er nødvendigt er ikke kun bevist af finanskrisen, men det er samtidigt et krav med en bred forankring i befolkningen. Således mener 63,8 procent af danskerne, at mere regulering af nødvendigt. Markederne ikke kan regulere sig selv. Derfor foreslår Cevea følgende policy forslag: Finansiel fælles fond Afskaffelse af nye afdragsfrie lån Loft for medarbejderoptioner Uafhængig finansrådgivning Gradvis a

6. July 2011

Slaget om danskheden er kun lige begyndt - Cevea blæser til angreb

Danskhed som værdi fortsat bør diskuteres ud fra en almen præcis om lighed og fællesskab, der er to traditionelle værdier i Danmark. Problemet er, at danskhed er blevet snævert defineret af konservativ-nationalistiske partier, der har brugt danskhed som en politisk taktik til at opnå legimitet frem for et ønske om at bevare en folkelig debat om, hvad danskhed indebærer. Dette illustreres ved, at 48 procent af danskerne mener, at Dansk Folkeparti repræsenterer danskheden, mens kun 2

6. July 2011

Fogh efterlader Danmark i klassekamp

Uligheden i Danmark er stigende, og det er nødvendigt at tale om samfundsklasser. Cevea ønsker at gøre op med det tabu, som klasser og klassemodsætninger er blevet til, for der er en brug for en dialog om, hvordan den negative sociale ar minimeres og, hvordan fællesskabet kan styrkes. I perioden fra 2001 til 2006, der er en seneste med data for, er den ulighed ifølge gini-koefficienten, som er den almindelige opgørelse for ulighed, steget fra 21,4 procent til 22,8 procent, altså 6,6

6. July 2011

Opgør med ForbudsDanmark

Cevea anbefaler, at nye regler og love bør implementeres nærmest de konkrete problemstillinger ud fra nærhedsprincippet, hvilket står i skarp kontrast til den øgede centrale styring og kiggen-over-skuldre, som vi har set de seneste år med mere standardisering og effektmåling inden for den offentlige sektor. I denne rapport fremsætter Cevea syv principper, som enhver lovgiver bør overveje, før underskriften sættes på endnu en ny stramning, regel og lov. Ifølge en undersøgelse, som

6. July 2011

Ønskes: Lokalpolitik med idéer for lighed

Det er vigtigt at prioritere idépolitiske diskussioner i lokal valg, da det dels er et ønske i befolkningen samt medvirkende til at holde fokus på politiske ideologier og værdier såsom lighed og frihed frem for enkeltsager. Problemet er, at politikerne ofte ikke er opmærksomme på, hvor vigtig en rolle ideologi spiller i lokale valg. Men hele 74 procent af danskerne er enige i, at der er brug for mere idealisme i dansk politik. Det er ligeledes vigtigt, at der er ideologiske forskelle

6. July 2011

Danskerne: "Beskyt vores børn!"

Der bør indføres regulering for reklamer målrettet børn, da der ikke foreligger viden om, hvilke indflydelse reklamer har på børn. Samtidigt med at regeringen liberaliserer loven for markedsføring og tillader 'product placement' i danske tv-serier og film, efterspørger 78 procent af danskerne flere regler, der beskytter børnene mod reklamer og markedsføring. Når børn vokser op i forbrugersamfundet, socialiseres de ind i en orden, der forventer af dem, at de indtager rollen som fo

6. July 2011

Danskerne underkender flytningepolitikken

Politikerne ikke lytter til vælgerne, når de sender flygtninge til lande, der ikke er sikre. Denne holdning er et bredt flertal af danskerne enige i, hvilket vises ved, at 2 ud af 3 danskere er imod, at Danmark trodser FNs anbefalinger og sender flygtninge tilbage til lande og områder, der ikke er sikre. Helt præcist mener 67,7 procent af danskerne, at Danmark ikke bør sende flytninge tilbage til lande, som FN advarer imod at sende flytninge til, mens kun 23 procent er uenige i dette. D

6. July 2011

Idealister efterlyses

Den manglende idealisme i den politiske debat er et demokratisk problem, da fraværet blokerer for diskussionen af de helt afgørende og langsigtede samfundsmæssige udfordringer om stigende ulighed, markedsgørelsen af den offentlige sektor og den fremtidige finansiering af velfærdssamfundet. Den idépolitiske debat står i skyggen af enkeltsager og kortsigtede løsninger, der har til formål at genvælge politikerne til næste valg. Sammenlignes dette års ungersøgelse med en lignende, s

6. July 2011

Reformdebat: Danskerne prioriterer ikke skattelettelser højt

Cevea anbefaler, at en skattereform følger eksemplerne fra USA, Frankrig og Tyskland, hvor man har fremskyndet de offentlige investeringer for at modvirke den stigende arbejdsløshed. 80 procent af danskerne foretrækker mere velfærd og mere beskæftigelse frem for flere skattelettelser. 83,2 sætter eksempelvis forberinger af folkeskolen over skattelettelser, og det samme gør sig gældende for, når alternativet er klimaet (80,5%), arbejdsløshed (76,2%), i forbedring af offentlig transp

6. July 2011

"Danskhedsreform": Giv os Danmark tilbage

Danskhed ikke er en fastlåst størrelse, men grundlaget for et sundt og nødvendigt fællesskab i en globaliseret verden. Problemet er, at danskhed er blevet fastlåst i en definition, som mange ikke kan identificere sig med. I nogle kredse er der endda en modvilje til at tale om danskhed, og denne manglende vilje til at debatere, hvad danskhed kan være, er med til at holde danskheden fast. Danskhed er først og fremmest folkelig, for værdien bør tage udgangspunkt i det fællesskab, der

6. July 2011

Private sundhedsforsikringer skaber ulighed

Cevea anbefaler, at de arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer ikke bør være fradragsberettigede. I dag betaler alle - også de, der ikke har mulighed for at komme på sundhedssystemets A-hold - til private sundhedsforsikringer. Fællesskabet bør ikke betale regningen for forsikringer, der udhuler skatteindtægter og kvalitet i det offentlige sundhedssystem. Derfor foreslår Cevea en række konkrete, løsningsorienterede redskaber, som der bør tages i brug. 8 ud af 10 danskere mener derud

6. July 2011

Fællesskabet betaler privatskolernes succes

Der bør være plads til privatskoler i Danmark, men der bør indføres en model, så fællesskabet ikke finansierer 75 procent af udgifterne uden at stille krav som modydelse. En noget-for-noget model vil være en fair løsning. Problemet er, at grundskolemodellen i Danmark er ved en skillevej med et stigende antal elever i privatskoler: Enten sætter vi styringen på autopilot og fortsætter et grundskolesystem, hvor skatteborgerne betaler mindretallets private skoler uden at stille modkra